/ Azizlerimizin hayat hikayeleri / 22 Mayıs Komana’nın aziz şehidi Vasiliskus

22 Mayıs Komana’nın aziz şehidi Vasiliskus

22 Mayıs Komana’nın aziz şehidi Vasiliskus

 

Karadeniz bölgesindeki Amasya şehrindendi ve Aziz İtaatkâr Theodor’un (17 Şubat) yeğeniydi. Aziz Eftropyus ve Aziz Kleonikus (3 Mart) ile şahadet arkadaşıdır fakat aynı gün anılmazlar, çünkü onlar çarmıha gerildiğinde o henüz hapsedilmişti. Vasiliskus’un arkadaşlarını öldüren vali yerine yeni bir vali geçmişti ve Vasiliskus gözyaşları içinde bir şehidin ölümü gibi bir ölümden mahrum olmamayı diliyordu. Rab Mesih ona göründü, duasının kabul olacağı sözünü verdi ve ona köyüne gidip annesi ve kardeşlerine veda etmesini söyledi. Yeni vali Agrippa köye askerler gönderdi ve Vasiliskus’un kendisine getirilmesini emretti. Amasya yolunda Aziz aracılığıyla birçok mucizeler gerçekleşti ve birçokları Mesih’e geldi. Valinin önüne çıkartılmadan önce Vasiliskus putlara tapınmayı ya da Mesih’i inkâr etmeyi bir kez daha reddetti. Komana’da (Bugün Tokat-Gümenek) başı kesildi ve bedeni nehre atıldı. Aziz Şehit’in infazı üzerine, Agrippa anında delirdi ve kendisini hemen iyileştiren Şehit’in kanına kendini bulaştırana kadar öyle kaldı. Agrippa İnanç’ın gerçekliğinin bu mucizesi aracılığıyla ikna oldu ve vaftiz edildi. Tüm bunlar Diokletyan’ın yönetimi esnasında gerçekleşti. (308)

 

22 Mayıs Komana’nın aziz şehidi Vasiliskus