/ Pazar Vaazlarι / Tanrı kuzusu

Tanrı kuzusu

Bugünkü İncil pasajımız Mesih’imizin Habercisi ve Vaftizcisi, Peygamber Aziz Yahya’nın kutsal kişiliğine adanmıştır. İnsanın günahtan kurtuluşunu ve özgürlüğünü getirecek olan Mesih’in gelişine insanları hazırladığı ve onlara bunu bugösterdiği için “Haberci” (Öncü) olarak isimlendirildi. İnsanlara “dünyanın günahlarını kaldıran Tanrı Kuzusunu” göstererek, Mesih’i Şeria Irmağı’nda vaftiz etmeye layık görüldüğü için “Vaftizci” olarak adlandırıldı. O, aynı zamanda Mesih’in gelişi hakkında konuşan Eski Ahit’in Adillerinin ve Kutsallarının sonuncusu, Mesih’i artık Şeria Irmağı’nda görenler arasında bulunduğu için “Peygamber” olarak takdim edildi.

Kuzu olarak Mesih

Mesih’i “kuzu” olarak adlandıran Yahya, asırlarca Mesih’i görmeyi bekleyerek yaşayan Yahudilere atalarının kehanetlerinin gerçekleşeceği zamanın bu zaman olduğunu hatırlatır. 

Eski Ahit’te Çıkış Kitabında halkını Mısırlıların esaretinden özgürleştirmeye karar veren Tanrı’nın her aileye bir yaşında erkek bir koyunu kurban ederek onu akşam yemeleri ve kanını kapının üstüne sürerek boyamaları emrini verdiğinden bahseder. Kapıdaki bu işareti gören melek, Mısırlılara yapacağı gibi ilk doğan çocuklara zarar vermeyecekti.

Yahudi çocuklarını kurtaran ve hatta özgürlüğe doğru çıkış vaktini işaretleyen bu kan, manevi bir anlam kazanmış oldu. Mesih’in Çarmıh üzerinde kurbanı, insanın günahtan ve ölümden özgürleşmesiyle ilişkilendirildi. Mesih, Mısır’da kurban edilen kuzular gibi kurban edilmiştir. 

Ama Yahya, “kesime götürülen bir kuzu gibi ağzını açmayan” “Tanrı Kuzusu” hakkında konuşan Yeşeya’nın kehanetini iyi biliyordu. Bu tam olarak Mesih’in çarmıha gerilmesini ifade ediyor.

“Tanrı Kuzusu” insanların günahını kaldırıyor

Peygamberler nasıl ki Mesih’i Fısıh ve kurtuluş Kuzusu olarak gördüyse, Kilise de günlük ibadetlerinde Mesih’i aynı şekilde yaşıyor ve deneyimliyor. Kilise Kuzuyu sadece saflığın, masumiyetin ve dinliğin temsili değil, özellikle O’nun fedakarlığının sembolü olarak deneyimler. Ki biz o o fedakarlık sayesinde kurtulduk.

Büyük Peygamber’in Mesih için söylediği sözüne bakalım. “Kaldıran” fiilinde zaman unsuruna dikkat edelim. Mesih çarmıha gerildiğinde günahlarımızı kaldırdı veya gelecekte kaldıracak demiyor. Her birimiz yaşadığı sürece,  her birimizin Mesih tarafından günahının bağışlanması, O’nun sürekli ve zamansız eseridir. Aziz Altın Ağızlı Yuhanna’nın bize öğrettiği gibi “Mesih sadece o zaman günahlarımızı üzerine almadı, sürekli çarmıha gerilerek değil ama çarmıha gerilmesi sayesinde insanı günahtan sürekli temizleyerek bugün de günahlarımızı kaldırmaktadır.” Nitekim, Mesih bizi tüm yaşamımız boyunca kurtarır ve temizler. Yeter ki bunu isteyelim. Esasen Peygamber bugün bizi günahlarımızı  Mesih’e teslim etmeye çağırıyor. O’na kalbimizi gerçekten sunalım. O’nun Kilisesinden, Sırlarından, özellikle Kuzu ile gerçekten buluştuğumuz yer olan Kutsal Litürjilerden başlayan kurtuluşumuzun yolunu göstermesi için O’na tüm ruhumuzla güvenelim.

 

 

 

Arhimandrit E.L. Foni Kiriou (Rab’bin Sesi) 01 numaralı broşüründen alıntılanarak tercüme edilmiştir. 7 Ocak 2024

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanrı kuzusu