/ Pazarın Sesi / Yuhanna Peygamber’in Pazarı

Yuhanna Peygamber’in Pazarı

Yuhanna  Peygamber’in Pazarı

 

Elçilerin işleri 19.1-8

1-2Apollos Korint’teyken Pavlus, iç bölgelerden geçerek Efes’e geldi. Orada bazı öğrencileri bularak onlara, «İman ettiğiniz zaman Kutsal Ruh’u aldınız mı?» diye sordu.
«Kutsal Ruh diye birinin varlığını duymadık ki!» dediler.
3«Öyleyse neye dayanarak vaftiz oldunuz?» diye sordu.
«Yahya’nın öğretisine dayanarak vaftiz olduk» dediler.
4Pavlus, «Yahya’nın yaptığı vaftiz, tövbeyle ilgili bir vaftizdi» dedi. «Halka, kendisinden sonra gelecek Olan’a, yani İsa’ya inanmalarını söyledi.» 5Onlar bunu duyunca, Rab İsa’nın adıyla vaftiz oldular. 6Pavlus ellerini onların üzerine koyunca Kutsal Ruh üzerlerine indi ve bilmedikleri dillerde konuşup peygamberlik etmeye başladılar. 7Aşağı yukarı on iki kişiydiler.
8Havraya giren Pavlus cesaretle konuşmaya başladı. Üç ay boyunca oradakilerle tartışıp durdu, onları Tanrı’nın Egemenliği konusunda ikna etmeye çalıştı.

Yuhanna 1.29-34

29Yahya ertesi gün İsa’nın kendisine doğru geldiğini görünce şöyle dedi: «İşte, dünyanın günahını ortadan kaldıran Tanrı Kuzusu! 30Kendisi için, `Benden sonra biri geliyor, O benden üstündür. Çünkü O benden önce vardı’ dediğim kişi işte budur. 31Ben O’nu tanımıyordum, ama İsrail’in O’nu tanıması için ben suyla vaftiz ederek geldim.» 32Yahya tanıklığını şöyle sürdürdü: «Ruh’un güvercin gibi gökten indiğini, O’nun üzerinde durduğunu gördüm. 33Ben O’nu tanımıyordum. Ama suyla vaftiz etmek için beni gönderen, `Ruh’un kimin üzerine inip durduğunu görürsen, Kutsal Ruh’la vaftiz eden O’dur’ dedi. 34Ben de gördüm ve `Tanrı’nın Oğlu budur’ diye tanıklık ettim.»

 

Yuhanna Peygamber’in Pazarı