/ Pazar Vaazlarι / Yeni yaratılış

Yeni yaratılış

Bugünkü elçisel okuma Elçi Pavlus’un Galatyalılara yazdığı mektuptan geliyor. Görünen o ki, büyük teolojik değeri nedeniyle, Kutsal Haçın Yüceltilmesi bayramından önceki Pazar günü de ayin esnasında aynı pasaj okunmaktadır. Elçinin bu mektubu kendi eliyle yazdığını belirtmesi karakteristiktir. Aksine Filemon’a yazdığı mektup dışındaki diğer mektupları kendisine eşlik eden kardeşlerine yazdırdığını ve son selamlamayı sonuna eklediğini biliyoruz.

Böylece şunu okuyoruz: “Bakın, size kendi elimle ne denli büyük harflerle yazıyorum!” (Galatyalılar 6:11). Bu, Galatyalıların kendi el yazısına, dolayısıyla onun öğretisine dair reddedilemez bir kanıta sahip olmaları için gerçekleşiyor ve hepsinden önemlisi, harflerin boyutuyla onlara yazdıklarının manevi yaşamları açısından önemi vurgulanacaktır.

Kilise birliğinin parçalanması

Pavlus, Yahudi Hristiyanların yarattığı sorunlarla karşı karşıya kalan Galatya’daki imanlıları desteklemek amacıyla söz konusu mektubu yazmak zorunda kalır. Daha spesifik olarak, bizzat Elçi Pavlus’un kendisi tarafından kurulup Elçi Pavlus’un Mesih’teki özgürlük vaazını duyurduğu Galatya Kilisesi’nin birliğini bozup bölünmelere neden oluyor, ilaveten Pavlus’un elçisel niteliği de bu insanlar tarafından sorgulanıyordu. Yahudi yasalarına bağlı kaldılar ve soydaşlarının hoşnut etmek için, Yahudi olmayan Hristiyanlara, Eski Ahit’in buyurduğu gibi, Yahudi gelenek ve göreneklerine sıkı sıkıya uymak zorunda olduklarını öğretiyorlardı.

Elçi, Mesih’in İlahi İradesi planı içinde önden hazırlayıcı bir karaktere sahip olan Musa yasasından çıkarak özgürlük sunduğunu güçlü bir şekilde vaaz eder ve insanın imanla aklandığına işaret eder. Mesih’in övündüğü çarmıhtaki kurbanından sonra hiçbir yasa, hüküm geçerli değildir. İnsanın lütufla evlat edinilmesi, İsa’nın beden alması, Haç’ı ve Dirilişi aracılığıyla gerçekleşir. Bu da Yeni Yaratılış anlamına gelir.

Yeni Yaratılışın temeli

Yeni yaratılışın temeli, Tanrı’nın Oğlu’nun, yeni Adem’in ve yeni insanlığın atasının beden almasıdır. Mesih’teki vahiy, Kilise’de ve özellikle Efkaristiya’da sembolize edilen yeni yaşamın başlangıcını müjdeliyor. Bu yaşam en sonunda Tanrı’nın Krallığında tamamıyla ortaya çıkacak. Çürüme ve ölüm, ölümsüzlüğe ve yaşama dönüşecek. Yasa, insanı ilahi yaşamın paydaşı olmaya ve dolayısıyla gerçek bir varlık olmaya çağıran bir Söz, bir kişi, bir varlık haline gelir. Mesih, Yeni Yaratılış’ın lideri ve dünya tarihinin merkezidir. Bu nedenle İsrail’in tarihi, tüm insanlık tarihi gibi, yalnızca Mesih’in vahyinin ışığında düşünüldüğünde doğru düşünülür ve anlaşılır. Mesih’le birleşme, Kutsal Ruh’ta insanı Tanrı ve komşusuyla birleştirir. Hristiyan, bir birey olarak yaşamaz, Mesih’in bir üyesi olarak var olur. O’nun yaşamı benmerkezci değil, toplumsal, yani gerçek anlamda eklisiastik bir karaktere sahiptir.

Yeni Yaratılıştaki yaşam biçimi

İsa Mesih, Yeni Yaratılış’ın sulandığı kök ve kaynak olduğundan, bu yeni yaşam tarzında paydaş olmanın ve yaşamanın yolu üzerinde düşünmeliyiz. Yeni Yaratılış’a iman, vaftiz, Efkaristiya, tövbe, dua aracılığıyla Tanrı’nın varlığının ve ışığının beklentisiyle katılırız. Bu sayede Tanrı hakkında bilgi ediniriz, yani, Tanrı ile gerçek birlik içinde oluruz. Yeni Yaratılış’a katılanlar, yaşamlarıyla Mesih’in yaşamını gösterirler. Kutsal Ruh’un armağanlarını ve meyvelerini yayarlar. Bunların en önemlisi sevgidir çünkü bir Hristiyan için sevgi, Mesih’in yolunda yaşamak anlamına gelir. Bu yol etrafındaki insanlara hizmet etmek, kendini feda etmek, kendini arındırmak, mütevazileşmek, Tanrı’ya güvenmek demektir.

Bu şekilde, Yeni Yaratılış’ın insanı, Mesih’in yaşamına katılımının sadece ahlaki bir gelişme sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda onu radikal bir şekilde yenilediği ve onu insan bedeni alan Söz ile birleştirdiği gerçeğini deneyimliyor. İnsanın yaratılış ve yeniden yaratılışının nedenini denemiyliyor. Tüm yaradılışa O’nun ilahi mührünü ve ilahi bilgeliğini sağlayan Söz’ü.

Arhimandrit N. K. Foni Kiriou (Rab’bin Sesi) 45 numaralı broşüründen alıntılanarak tercüme edilmiştir.5 Kasım 2023

Yeni yaratılış