/ Pazarın Sesi / Luka’nın Pazarı

Luka’nın Pazarı

Luka’nın Pazarı

 

18.10.2020

Koloseliler 4. Bölüm

5Sizden olmayanlara karşı bilgece davranın. Fırsatı değerlendirin. 6Sözünüz tuzla terbiye edilmiş gibi, her zaman lütufkâr olsun. Böylece herkese nasıl karşılık vermek gerektiğini bileceksiniz. 7Rab yolunda emektaşım ve güvenilir bir hizmetkâr olan sevgili kardeşimiz Tihikus, benimle ilgili her şeyi size bildirecektir. 8İşte bu amaçla, durumumuzu iletmesi ve yüreklerinize cesaret vermesi için kendisini size gönderiyorum. 9Onunla birlikte, sizden biri olan, güvenilir ve sevgili kardeş Onesimus’u da gönderiyorum. Burada olup biten her şeyi size bildirecekler.
10Hapishane arkadaşım Aristarkus ve Barnaba’nın yeğeni Markos size selam ederler. Markos’la ilgili buyruklar aldınız; eğer yanınıza gelirse, kendisini kabul edin. 11Yustus diye adlandırılan Yeşu da size selam eder. Tanrı’nın Egemenliği için çalışan emektaşım Yahudiler yalnız bunlardır. Bunlar bana teselli oldular.

 …. 14Sevgili hekim Luka ve Dimas da size selam ederler.
15Laodikya’daki kardeşlere, Nimfa’ya[g] ve onun evindeki topluluğa selam edin. 16Bu mektup aranızda okunduktan sonra Laodikya topluluğunda da okunsun. Siz de Laodikya’dan gelecek olan mektubu okuyun. 17Arkipus’a şunu söyleyin: «Rab yolunda üstlendiğin görevi tamamlamaya dikkat et!»
18Ben Pavlus bu selamı kendi elimle yazıyorum. Zincire vurulduğumu unutmayın. Tanrı’nın lütfu sizinle birlikte olsun.

Luka 10. Bölüm

16«Sizi dinleyen, beni dinlemiş olur; sizi reddeden, beni reddetmiş olur. Beni reddeden de beni göndereni reddetmiş olur.»
17Yetmişler sevinç içinde döndüler. «Rab» dediler, «senin adını andığımızda cinler bile bize boyun eğiyor.»
18İsa onlara şöyle dedi: «Şeytan’ın gökten yıldırım gibi düştüğünü gördüm. 19Ben size, yılanları ve akrepleri ayak altında ezmek ve düşmanın bütün gücünü alt etmek için yetki verdim. Hiçbir şey size zarar vermeyecektir. 20Bununla birlikte, ruhların size boyun eğmesine sevinmeyin, adlarınızın gökte yazılmış olmasına sevinin.»
21O anda İsa Kutsal Ruh’un etkisiyle coşarak şöyle dedi: «Baba, göğün ve yerin Rabbi! Bu gerçekleri bilge ve akıllı kişilerden gizleyip küçük çocuklara açtığın için sana şükrederim. Evet Baba, bunun böyle olması senin isteğindi.

Luka’nın Pazarı