/ Pazarın Sesi / Mata’nın 8.Pazarı

Mata’nın 8.Pazarı

Mata’nın 8

 

Ayin Okumaları

(Pavlus`tan Korintliler’e 1.mektubundan alıntı)

İnanlılar Topluluğunda Bölünmeler

10 Kardeşler, Rabbimiz İsa Mesih`in adıyla yalvarıyorum: Hepiniz uyum içinde olun, aranızda bölünmeler olmadan aynı düşünce ve görüşte birleşin.

11 Kardeşlerim, Kloi`nin ev halkından aranızda çekişmeler olduğunu öğrendim.

12 Şunu demek istiyorum: Her biriniz, “Ben Pavlus yanlısıyım”, “Ben Apollos yanlısıyım”, “Ben Kefas* yanlısıyım” ya da “Ben Mesih yanlısıyım” diyormuş.

13 Mesih bölündü mü? Sizin için çarmıha gerilen Pavlus muydu? Pavlus`un adıyla mı vaftiz* edildiniz?

14-15 Hiç kimse benim adımla vaftiz edildiğinizi söylemesin diye Krispus`la Gayus`tan başka hiçbirinizi vaftiz etmediğim için Tanrı`ya şükrediyorum.

16 Evet, bir de İstefanas`ın ev halkını vaftiz ettim; bunun dışında kimseyi vaftiz ettiğimi anımsamıyorum.

17 Çünkü Mesih beni vaftiz etmeye değil, Mesih`in çarmıhtaki ölümü boşa gitmesin diye, bilgece sözlere dayanmaksızın Müjde`yi yaymaya gön

Matta Incili’nin 14.bülümünden alıntı

İsa Beş Bin Kişiyi Doyuruyor

14 İsa tekneden inince büyük bir kalabalıkla karşılaştı. Onlara acıdı ve hasta olanlarını iyileştirdi.

15 Akşama doğru öğrencileri yanına gelip, “Burası ıssız bir yer” dediler, “Vakit de geç oldu. Halkı salıver de köylere gidip kendilerine yiyecek alsınlar.”

16 İsa, “Gitmelerine gerek yok, onlara siz yiyecek verin” dedi.

17 Öğrenciler, “Burada beş ekmekle iki balıktan başka bir şeyimiz yok ki” dediler.

18 İsa, “Onları buraya, bana getirin” dedi.

19 Halka çayıra oturmalarını buyurduktan sonra, beş ekmekle iki balığı aldı, gözlerini göğe kaldırarak şükretti; sonra ekmekleri bölüp öğrencilerine verdi, onlar da halka dağıttılar.

20 Herkes yiyip doydu. Artakalan parçalardan on iki sepet dolusu topladılar.

21 Yemek yiyenlerin sayısı, kadın ve çocuklar hariç, yaklaşık beş bin erkekti.

22 Bundan hemen sonra İsa öğrencilerine, tekneye binip kendisinden önce karşı yakaya geçmelerini buyurdu. Bu arada halkı evlerine gönderecekti.

Mata’nın 8.Pazarı