/ Ayinler, dualar / Akşam Duası

Akşam Duası

Akşam Duası

 

                                     

Ruhani: Yücedir Allahımız, şimdi, her zaman ve sonsuza kadar.

 

Okuyucu: Amin.

 

Kralımız olan Allahımıza secde edip diz çökelim.                                                                    Kralımız olan Allahımız İsa Mesih’e secde edip diz çökelim.                                                                     Kralımız, Rab’bimiz ve  Allahımız İsa Mesih’e secde edip diz çökelim.

Mezmur 103/ 104

RAB`be övgüler sun, ey gönlüm! Ya RAB Tanrım, ne ulusun! Görkem ve yücelik kuşanmışsın, bir kaftana bürünür gibi ışığa bürünmüşsün. Gökleri bir çadır gibi geren, evini yukarıdaki sular üzerine kuran, bulutları kendine savaş arabası yapan, rüzgarın kanatları üzerinde gezen, rüzgarları kendine haberci, yıldırımları hizmetkâr eden sensin. Yeryüzünü temeller üzerine kurdun, asla sarsılmasın diye. Engini ona bir giysi gibi giydirdin, sular dağların üzerinde durdu. Sen kükreyince sular kaçtı, göğü gürletince hemen çekildi. Dağları aşıp derelere aktı, onlar için belirlediğin yerlere doğru. Bir sınır koydun önlerine, geçmesinler, gelip yeryüzünü bir daha kaplamasınlar diye. Vadilerde fışkırttığın pınarlar, dağların arasından akar. Bütün kır hayvanlarını suvarır, yaban eşeklerinin susuzluğunu giderirler. Kuşlar yanlarında yuva kurar, dalların arasında ötüşürler. Gökteki evinden dağları sularsın, yeryüzü işlerinin meyvesine doyar. Hayvanlar için ot, İnsanların yararı için bitkiler yetiştirirsin; İnsanlar ekmeğini topraktan çıkarsın diye, yüreklerini sevindiren şarabı, yüzlerini güldüren zeytinyağını, güçlerini arttıran ekmeği hep sen verirsin. RAB`bin ağaçları, Kendi diktiği Lübnan sedirleri suya doyar. Kuşlar orada yuva yapar, leyleğin evi ise çamlardadır. Yüksek dağlar dağ keçilerinin uğrağı, kayalar kaya tavşanlarının sığınağıdır. Mevsimleri göstersin diye ayı, batacağı zamanı bilen güneşi yarattın. Karartırsın ortalığı, gece olur, başlar kıpırdamaya orman hayvanları. Genç aslan av peşinde kükrer, Tanrı’dan yiyecek ister. Güneş doğunca inlerine çekilir, yatarlar. İnsan işine gider, akşama dek çalışmak için. Ya RAB, ne çok eserin var! Hepsini bilgece yaptın; Yeryüzü yarattıklarınla dolu. İşte uçsuz bucaksız denizler, İçinde kaynaşan sayısız canlılar, büyük küçük yaratıklar. Orada gemiler dolaşır, içinde oynaşsın diye yarattığın Livyatan da orada. Hepsi seni bekliyor, yiyeceklerini zamanında veresin diye. Sen verince onlar toplar, sen elini açınca onlar iyiliğe doyar. Yüzünü gizleyince dehşete kapılırlar, soluklarını kesince ölüp toprak olurlar. Ruhun’u gönderince var olurlar, yeryüzüne yeni yaşam verirsin. RAB`bin görkemi sonsuza dek sürsün! Sevinsin RAB yaptıklarıyla! O bakınca yeryüzü titrer, O dokununca dağlar tüter. Ömrümce RAB’be ezgiler söyleyecek, var oldukça Tanrım’ı ilahilerle öveceğim. Düşüncem ona hoş görünsün, sevincim RAB olsun! Tükensin dünyadaki günahlılar, yok olsun artık kötüler! RAB`be övgüler sun, ey gönlüm! RAB`be övgüler sunun!

 

Batacağı zamanı bilen güneşi yarattın. Karartırsın ortalığı, gece olur, Ya RAB, ne çok eserin var! Hepsini bilgece yaptın;

Baba’ya, Oğul’a, ve Kutsal Ruh’a yücelik olsun, şimdi, her zaman ve sonsuza kadar. Amin.

Aleluya, aleluya, aleluya Yücelik senindir (3 kere)

Umidimiz  ey Rab yücelik senindir.        

Ruhani:

Barış inçide Rabbimize dua edelim.

(Her defasında koro “Ya Rab merhamet eyle” der)

Semavi barış ve ruhlarımızın kurtuluşu için Rab’bimize dua edelim.

 

Bütün dünyada barış, Allah’ın kutsal kiliselerinin sarsılmaz varlığı ve bütün insanların birliği için Rab’bimize dua edelim.

 

Bu kutsal ev için ve buraya iman, saygı ve Allah korkusu ile girenler için Rab’bimize dua edelim.

 

Bütün dindar ve Ortodoks Hristiyanlar için Rab’bimize dua edelim.

 

Episkoposumuz (ismi) aziz pederler,  Mesih’in hizmetindeki dyakoslar, tüm ruhban sınıfı ve cemaat için Rab’bimize dua edelim.

 

Mesih’ in kutsal ve büyük kilisesi için, bu şehir için ve diğer şehir ve ülkeler için ve buralarda yaşayan müminler için Rab’bimize dua edelim.

 

Havaların ılımlı geçmesi, toprağın bereketli ürün vermesi ve barışlı zamanlar için Rab’bimize dua edelim.

 

Denizde, karada, havada yolculuk edenler, hastalar, acı çekenler, esirler ve bunların kurtuluşu için Rab’bimize dua edelim.

 

Her türlü sıkıntı, öfke, tehlike ve zor durumdan kurtulmamız için Rab’bimize dua edelim.

 

Ya Rab, inayetinle bizi destekle, kurtar, merhamet eyle ve koru.

 

En kutsal, tertemiz, çok kutlu, şanlı Efendimiz Tanrıdoğuran ve ebediyen bakire Meryem ile bütün azizleri anımsayarak, kendimizi, birbirimizi ve bütün yaşamımızı Mesih Tanrımıza emanet edelim.

 

Çünkü her yücelik, saygı ve tapınma sana yaraşır. Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a ve şimdi ve her zaman ve ebedlerin ebedine değin.

 

Mezmur 140/141

Seni çağırıyorum, ya RAB, yardımıma koş! Sana yakarınca sesime kulak ver! Duam önünde yükselen buhur gibi, el açışım akşam sunusu gibi kabul görsün! Ya RAB, ağzıma bekçi koy, dudaklarımın kapısını koru! Yüreğim kötülüğe eğilim göstermesin, suç işleyenlerin fesadına bulaşmayayım; Onların nefis yemeklerini tatmayayım. Doğru insan bana vursa, iyilik sayılır, azarlasa, başa sürülen yağ gibidir, başım reddetmez onu. Çünkü duam hep kötülere karşıdır. Önderleri kayalardan aşağı atılınca, dinleyecekler tatlı sözlerimi. Sabanla sürülüp yarılmış toprak gibi, saçılmış kemiklerimiz ölüler diyarının ağzına. Ancak gözlerim sende, ey Egemen RAB, Sana sığınıyorum, beni savunmasız bırakma! Koru beni kurdukları tuzaktan, suç işleyenlerin kapanlarından. Ben güvenlik içinde geçip giderken, kendi ağlarına düşsün kötüler.

Mezmur141/142

Yüksek sesle yakarıyorum RAB`be, Yüksek sesle RAB`be yalvarıyorum. Önüne döküyorum yakınmalarımı, önünde anlatıyorum sıkıntılarımı. Bunalıma düştüğümde, gideceğim yolu sen bilirsin. Tuzak kurdular yürüdüğüm yola. Sağıma bak da gör, Kimse saymıyor beni, Sığınacak yerim kalmadı, Kimse aramıyor beni. Sana haykırıyorum, ya RAB: “Sığınağım, yaşadığımız bu dünyada nasibim sensin” diyorum. Haykırışıma kulak ver, çünkü çok çaresizim; Kurtar beni ardıma düşenlerden, çünkü benden güçlüler. Çıkar beni zindandan, Adına şükredeyim. O zaman doğrular çevremi saracak, Bana iyilik ettiğin için.

Mezmur 130/131

Derinliklerden sana sesleniyorum, ya RAB, sesimi işit, ya Rab, yalvarışıma iyi kulak ver! Ya RAB, sen suçların hesabını tutsan, kim ayakta kalabilir, ya Rab? Ama sen bağışlayıcısın, öyle ki senden korkulsun. RAB’bi gözlüyorum, canım RAB`bi gözlüyor, umut bağlıyorum O`nun sözüne. Sabahı gözleyenlerden, evet, sabahı gözleyenlerden daha çok, canım Rab’bi gözlüyor. Ey İsrail, RAB`be umut bağla! Çünkü RAB`de sevgi, Tam kurtuluş vardır. İsrail’i bütün suçlarından Fidyeyle O kurtaracaktır.

Mezmur 117/118

Ey bütün uluslar, RAB`be övgüler sunun! Ey bütün halklar, O`nu yüceltin! Çünkü bize beslediği sevgi büyüktür, RAB`bin sadakati sonsuza dek sürer. RAB`be övgüler sunun!

Baba’ya, Oğul’a, ve Kutsal Ruh’a yücelik olsun, şimdi, her zaman ve sonsuza kadar. Amin.

Sen ki ölümsüz, aziz ve pâk göklerdeki Baba’nın kutsal izzetinin okşayıcı ışığısιn şimdi ki biz gϋneş batarken buraya geldik ve gece ιşιğιnι gördϋk Bir Tanrι olan  Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’u övmekteyiz

Güne ait Prokeimenon okunur.

 

Bu akşamı günahsız geçirmeye bizi layık eyle Ya Rab, babalarımızın ilahı, sen mübareksin, adın sonsuza kadar yüce ve büyüktür. Âmin. Sana olan güvenimiz gibi merhametin bizimle olsun. Mübareksin Ya Rab, bana emirlerini öğret, mübareksin Ya Rab, bana yasalarını anlat, mübareksin ey kutsal olan, adaletinle beni aydınlat. Ya Rab merhametin ebetlere kadar ve ellerinin yarattığına yüz çevirme. Övgü sana gerekir, tesbih sana layıktır, yücelik senindir, Ey Peder, Oğul ve Kutsal Ruh, şimdi her zaman ve sonsuza kadar. Amin.

 

Ruhani:
Rab’ba akşam yalvarışımızı tamamlayalım.

 

Tüm  akşamı eksiksiz, kutsal barış içinde ve günahsız olmasını Rabbimizden dileyelim.

 

Koro:
Bağış eyle Ya Rab.(her defasında)

 

Barış meleğinin güvenilir yol gösteren, can ve bedenlerimizin koruyucusu olmasını Rabbimizden dileyelim.

 

Günah ve suçlarımızın özür ve bağışlanmasını Rabbimizden dileyelim.

 

Ruhumuza iyi ve yararlı olan ve dünyada barışı Rabbimizden dileyelim

 

Yaşamımızın kalanının barış ve tövbeyle geçmesini Rabbimizden dileyelim

 

Yaşam sonumuzun Hristiyanca, acısız şerefli ve barış içinde olmasını ve Mesih’in korkutucu yargı tahtı önünde iyi hesap vermeyi Rabbimizden dileyelim

 

Çok kutsal, tertemiz çok kutsanmış, şanlı Efendimiz, Tanrıdoğuran ve ebediyen bakire kalan Meryem ile bütün azizleri anımsayarak, kendimizi ve bir birimizi ve bütün yaşamımızı Mesih Tanrıya emanet edelim

Koro:

Sana Ya Rab

Ruhani:

Ey Tanrım söz verdiğin üzere, artık ben kulunu huzur içinde salıver. Çünkü bütün halkların gözü önünde hazırladığın kurtuluşu, ulusları aydınlatıp, halkın İsrail’e yücelik kazandıracak ışığı gözlerimle gördüm.

 

Okuyucu: Kutsal Tanrı, Kutsal Kudretli, Kutsal Ölümsüz bize merhamet eyle(3 kere). Peder Oğul ve Kutsal Ruha şan olsun, şimdi her zaman ve sonsuza kadar. Amin.

 

Ey aziz Kutsal Üçleme bize merhamet et, Ya Rab günahlarımızı bağışla, ey efendimiz suçlarımızı görme ey kutsal hastalıklarımıza şifa ver, ismin için merhamet eyle, merhamet eyle, merhamet eyle.

 

Peder Oğul ve Kutsal Ruha şan  olsun, şimdi her zaman ve sonsuza kadar. Amin.

 

Göklerdeki Pederimiz adın yüceltilsin, hükümdarlığın gelsin, göklerde olduğu gibi yeryüzünde de senin isteğin olsun. Günlük ekmeğimizi bugün de bize ver, bize karşı suç işleyenleri bağışladığımız gibi sen de bağışla suçlarımızı. Bizi suç işlemekten koru ve kötülükten kurtar. Âmin.

 

Ruhani : Çünkü krallık ve güçlülük ve şan  senindir, Peder’e, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a şimdi ve her zaman ve sonsuza kadar. Amin

Ey Validetullah bakire, selâm lûtuf bulmuş olan Meryem, Rab seninle beraberdir. Sen kadınlar arasında mübareksin ve rahminin meyvesi de mübarektir, çünkü canlarımızın kurtarıcısını sen doğurdun.

 

Ey Mesih’i Vaptiz eyleyen, suçlarımızdan kurtulmamız için hatırına getir hepimizi, çünkü sana bizlerin şefâatçisi olma bahşedildi.

 

Peder Oğul ve Kutsal Ruha şan olsun.

Ey aziz Resûller ve tüm Azizler, rica edin bizler için tehlikelerden ve sıkıntılardan kurtulalım, çünkü sizler kurtarıcı Mesih’e bizim hararetli şefâatçilerimizsiniz.

 

Simdi her zaman ve sonsuza kadar. Amin.

 

Ey Tanrι’yı doğuran senin merhametine sığınırız, bizlerin sıkıntılarda olan ricalarımıza hor bakma. İlla her bir tehlikeden bizleri kurtar, ey yalnız pak ve mübarekli.

 

Ya Rab merhamet eyle. (12 defa)

Ey tamamen aziz Üçlü, bir tabiatta olan kuvvet ve hüküm, taksim olmayan padişahlık, tüm iyiliklerin sebebi, ben günahkâra da razı olup merhamet et, kalbimi sağlamlaştırıp kuvvetlendir ve anlayış bağışlayıp her bir lekeden silip temizle, aklımı nurlandır ki daima ilâhiler sunayım ve şükür edip secde edeyim diyerek, yalnız birdir Aziz, birdir Rab, Peder Allah’ın saltanatında olan İsa Mesih. Amin.

 

Büyük Vasilios’un Duası.

Ey yalnız ölümsüzlüğe mâlik olup yaklaşılmaz nurda sakin şanı büyük olan hazretleri, sen ki bütün cihânı ilim ile yarattıktan sonra, ışığı karanlıktan ayırt ettin ve güneşi gündüze hükmetmek için, ayı ve yıldızları da geceye hükmetmesi için tayin eyledin. Sana teşekkür ederiz ki, biz lâyıksız günahkârları, bu saate kadar yetişerek senin nazarında durup, bu akşam ibâdetimizi sana itiraf ile arz etmeye bizleri müstahak eyledin. İmdi, ey şefkatli Rab, bu ibâdetimizi senin huzuruna günlük (buhur) gibi çıkart ve hoş kokulu kurban misâli bunu kabul eyle. Bu akşamda akabinde gelen gece ile beraber bize sulh ve rahatlık ihsân eyle. Nurun silahlarını giydir bizlere. Gece korkusundan ve karanlıkta gezen her türlü fena nesneden kurtar bizi ve bizim zayıflığımız için bize bağışladığın uykuyu da her türlü şeytan hayali olmaksızın ihsân eyle. Evet, ey cümle âlemin sahibi ve iyilikler ihsân edici Rab efendi, bizlere bu semâvi lûtfunu ihsân eyle, hatta yataklarımızın üzerinde ezgin kalpli olarak gece vaktinde de senin aziz ismini hatıra getirelim, hatta senin tenbihlerini zihinde tutarak aklımız nurlansın, ve canımız da senin ilâhî sevincinde olarak uykudan uyanıp kalkalım ve senin asil lûtfuna şükürler ederek bizim ve tüm halkının günahlarının afflığı için sana dualar ve niyâzlar arz edelim. Bizlere ve kavmine de Validetullah’ın şefaatleri ile nazar eyle, zira, sensin iyi ve şefkatli Tanrımız ve sana şükürler ederiz Peder’e ve Oğul’a ve Aziz Ruh’a, şimdi ve daima ve ebetler ebedince. Amin. 

 

Kutsal pederlerin dualarıyla ey rabbimiz ve ilahımız İsa Mesih merhametinle bizleri kurtar. Amin.  

 

Akşam Duası