/ Ayinler, dualar / Aziz Paisios’un bir duası

Aziz Paisios’un bir duası

 

Aziz Paisios’un bir duası

 

Ey Rabbimiz İsa Mesih,

Kilise’den uzak yaşayan kullarını terk etme, sevgin işlesin ve onları Senin yakınına getirsin.

-Ya Rab, kanserden acı çeken kullarını, küçük ya da büyük hastalıklardan acı çeken kullarını, bedensel engellerden acı çeken kullarını, zihinsel engellerden acı çeken kullarını, hatırla.

-Yöneticileri (Başbakanlar, bakanlar) hatırla ve onlara yardım et ki Hristiyanca yönetebilsinler.

-Hatırla Ya Rab, sorunlu ailelerden gelen çocukları, problemli aileleri ve boşanmış olanları.

-Hatırla Ya Rab, tüm dünyanın yetimlerini, tüm acılıları, hayatta haksızlığa uğramışları ve eşlerini kaybetmiş olanları.

-Hatırla Ya Rab, tüm hapsedilmişleri, anarşistleri, uyuşturucu bağımlılarını, haydutları, hırsızları, onları aydınlat ve onlara yardım et ki düzelsinler.

-Hatırla ve koru ya Rab, göçmenleri, havada, karada ve denizde yolculuk edenleri.

-Hatırla, Kilisemizi ve ruhbanlarla imanlı halkı.

-Hatırla ya Rab, tüm kadın ve erkek manastırlarını, bunlarda bulunan tüm kardeşlikleri, başrahipleri, başrahibeleri ve Agion Oros’lu pederleri.

-Hatırla ya Rab, savaş zamanında bulunan kullarını, dağlarda ve kamplarda işkence görenleri ve avlanan güvercinler gibi olanları.

-Hatırla ya Rab, işlerini ve evlerini kaybetmiş zahmet çeken kullarını.

-Hatırla ya Rab, fakirleri, evsizleri ve mültecileri.

-Hatırla ya Rab, tüm milletleri, hepsini kucağına al ve Kutsal Koruman ile sar, onları kötü olan her şeyden ve savaştan esirge. Ve sevgili Vatanımız’ı da kucağında tut, gece ve gündüz onu koru, savaştan ve her türlü kötülükten, onu da Kutsal Koruman ile sar.

-Hatırla ya Rab, zorluk çeken, terk edilmiş, haksızlığa uğramış, denenmede olan aileleri ve onlara zengin merhametinden bağışla.

-Hatırla ya Rab, her türlü ruhsal ve fiziksel sorundan acı çeken kullarını.

-Hatırla ya Rab, umutsuzlukta bulunanları ve onları sakinleştirip yardımcı ol.

-Hatırla ya Rab, bizden dualarımızı isteyen kullarını.

-Hatırla ya Rab, tüm yüzyılların rahmetli olmuşlarını ve onlara istirahat ver.

Çeviren: Vasili Gelbal

 

Aziz Paisios’un bir duası