/ Ayinler, dualar / Aziz Vasilios’un bir duası

Aziz Vasilios’un bir duası

Ey bütün cihanı zaptedip tutan Rab, yücelerde sakin olup alçaklara nazar eden, gök askerlerinin ve tüm insanların Tanrιsı. Kalpleri ve gönülleri teftiş eden ve insanların tüm gizli amellerini tam bilen, değişme yahut dönme gölgesi olmayan ezeli ve ebedi var olan hakiki nur. Ey ölümsüz Padişah olan sen, biz lâyıksız ve günahkâr kullarına nazar eyle ve senin merhametlerinin çokluğuna güvenerek gecenin bu vaktinde lekeli dudaklarımızdan sana arz olunan niyâzlarımızı kabul eyle. Bizim bilerek veya bilmeyerek, amel ile, söz ile, fikir ile yaptığımız kabahatlerimizin tamamını bize affeyle ve bu tarzda bizi bedenin ve ruhun her türlü lekesinden temizleyerek Aziz Ruh’un haneleri eyle. Hem de bizlere bu bahşişi ihsân buyurasın ki, bu fâni ömürde yaşadığımız vakitte biricik Oğlun olan Rabbimiz Tanrımız ve kurtarıcımız İsa Mesih’in çok parlak ve çok şöhretli olan o korkulu gününün belli olmasını gözeterek ömrümüzün her bir gecesini uyanık kalp ile ve ayık olan akl-ı fikir ile geçirelim, çünkü o korkulu günde cümle âlemin rüşvet kabul etmeyen hâkimi her bir insanın gizli amellerini meydana çıkarıp, herkese amellerine göre karşılık verecek. Bu sebepten bizi kuvvetlendir ki, hatta günah içine düşmüş olarak, günahın ağır uykusunda bulunmayalım, özellikle ayık ve uyanık olarak ve onun tenbihlerini icra etmekte olarak o ilâhî sevinç için hazırlanmış bulunalım ve bu sebeple onun o ilâhî güvey odasına dahil olalım. Orada bayram edenlerin asla durmayan güzel sesi ve senin nur sıfatının tâbir olunmaz güzelliğini seyredenlerin asla anlatılmaz olan pek leziz kusursuz zevki vardır. Çünkü sensin bütün kâinatı nurlandıran ve azizleyen hakiki nur, ve bütün cihan sana mütemâdiyen ebetler ebedince ilâhiler söyler.

 

 

 

 

Aziz Vasilios’un bir duası