/ Hiçbir kategori / Yeni yıl mesajı

Yeni yıl mesajı

Yeni yıl mesajı

Sevgili kardeşlerim,

Her yeni yılın başında mutluluk dileklerinde bulunuruz, çünkü sağlıkla beraber bunlar her birimizin gıpta ettiği şeylerdir. Fakat söylediğimiz ya da bize söylenen dilekler içlerinde sihirli güçler bulundurmuyor ve kendi başlarına, şans eseri gerçekleşmiyorlar.
          Mesih’in doğumundan önce paganlar, Şans tanrıçasına inanırlardı. Biz Hristiyanlar ise Bir Baba Tanrı’ya, her şeye gücü Yeten’e ve biz insanları da sonsuz sevgisinden ötürü yaratmış olan her şeyin Yaratıcısı’na inanıyoruz.

Biz Hristiyanlar, hayatımızı Tanrı ve insan olan İsa’ya emanet ediyoruz ve hayatta mutlu olmamız için ihtiyacımız olan barışı ve sevinci, O’ndan bize vermesini bekliyoruz, çünkü bunlar bilge ihtiyatından ve sevgisinden kaynaklanan, O’nun hediyeleridir: «Size verdiğim sevinci kimse sizden alamaz (Yuhanna 16, 22)». «Size kendi esenliğimi veriyorum. Yüreğiniz sıkılmasın ve korkmasın» (Yuhanna 14, 27).

Mesih, yanına gelmeleri için tüm insanları çağırıyor, onlara, Kendisiyle sürekli paydaşlıkta kalmaları durumunda Kendisinde bulunan tam sevinçten verebilmek için! (Yuhanna 15, 10-12).
Vaftiz olan herkes, Mesih’in Bedeni’nin ve Kilisesi’nin üyeleri oldu, ayrıca Kutsal Mür sakramentiyle de Kutsal Ruh’un hediyelerinin alıcıları oldu.

Fakat, sevincin ve barışın kaynağı olan Mesih ile aramızdaki bu bağın korunması için, her gün, yine bizzat Mesih’in kendisinin ilahî sözüyle bize verdiği, ‘diri su’ ile canlandırılması lâzım. Mesih, bizleri sürekli olarak Kutsal Kitap’ı okuyup incelememiz için teşvik ederken çok net konuşuyor, öyle ki ‘diri su’dan içebilelim: “Her kim benim vereceğim sudan içerse, içinde sonsuz yaşam için fışkıran bir su kaynağı olacak” (Yuhanna 4, 14).

Ancak ruhumuzun Allah ile canlı bir paydaşlığa sahip olması için nefes almaya ihtiyacı var. Ruhun nefesi, Allah’ın nefesidir ve bu da içimize Allah ile aramızda olan sürekli iletişim yani dua sayesinde gelir. Aziz Altınağızlı Yuhanna bize belirleyici bir şekilde tavsiye ediyor: İnsanın Allah’ın adını anmaya, nefes almaktan daha çok ihtiyacı vardır!

Canlı bir organizma, hayatta kalmak için suya ve temiz havaya ihtiyaç duyar. Tabi ki gelişmek için de uygun gıdaya ihtiyacı vardır. Bizim gıdamız Gök’ten geliyor, tıpkı Rab’bin Sofrası Ayini’nde Proskomidi* duasının dediği gibi: «Allah, Allah’ımız, göksel ekmeği, tüm dünyanın gıdasını, Rabbimiz ve Allahımız İsa Mesih’i, aydınlatıcımızı ve bize iyilikler yapanı, bizi takdis edip kutsayanı, gönder ey Kurtarıcı!». Ayrıca Rab’bin bizzat kendisi de bizi bu konuda temin ediyor: «Bedenimi yiyip kanımı içen bende yaşar, ben de onda.» (Yuhanna 6, 56).

Kutsal Komünyon’dan pay aldığımız her seferde Mesih ile bir oluyoruz ve ruhumuz sevinç ve  neşe ile doluyor. Etkileyicidir ki Rabbin Sofrası Ayini, ruhbanın okuduğu şu dua ile bitiyor: “Mesih Allahımız… kalplerimizi her zaman sevinç ve neşe ile doldur…”
          Bu fırtınalı dünyada, günümüzde yaşadığımız, cinayetler, terörist saldırıları, şehirlerin harap edilmesi, doğal çevrenin kirletilmesi, toplu cinayetler ve bitmek bilmeyen mültecî dalgaları gibi olaylar karşısında, sevinç ve mutluluk hediyeleri herkesçe yaşanan bir durum değildir. Bu durumlar doğal olarak korkuya ve güvensizliğe sebep oluyor. İmanlı kişi diğer insanların acılarına ortak oluyor ve her kim olurlarsa olsunlar onlara yardım etmek için elinden geleni yapıyor. Fakat asla hayal kırıklığına uğramıyor, hayatının tüm günlerinde yanında bulunacağına söz vermiş Olan’a yöneliyor.
          İnanan kişi hayatî tehlikede bulunduğunda Mezmur yazarı ile birlikte tekrarlıyor: “Karanlık ölüm vadisinden geçsem bile, kötülükten korkmam. Çünkü sen benimlesin. Çomağın, değneğin güven verir bana” (Mezmurlar 23, 4). Ve “Tanrı sığınağımız ve gücümüzdür, sıkıntıda hep yardıma hazırdır.(Mezmurlar 46,1)

Sosyal karışıklıklar karşısında Hristiyan, Her Şeye Gücü Yeten Allah’tan destek alıyor ve şu Mezmur’u okuyor: “Bu yüzden korkmayız yeryüzü altüst olsa, dağlar denizlerin bağrına devrilse,
sular kükreyip köpürse, kabaran deniz dağları titretse bile” (Mezmur 46, 2-3).

İnanan kişinin kalbinde olan Mesih, onu her türlü ters durumdan korur, hatta mucizevî müdahalelerle, tıpkı bu konuda Kutsal Kitap’ta, azizlerin hayatında ve çağımızda, günlük yaşantımızda bile rastladığımız sayısız örnekte olduğu gibi. Buna benzer ne kadar mucize gördük hayatlarımızda, tehlikelerle, hastalıklarla, üzüntülerle mücadele ettiğimizde, hatta gündelik ihtiyaçlarımız için bile. Dahası, Rabbimiz İsa Mesih bize şunu söyledi: «Uluslar hep bu şeylerin peşinden giderler. Oysa göksel Babanız tüm bunları gereksindiğinizi bilir. Siz önce O’nun egemenliğinin ve O’ndaki doğruluğun ardından gidin, o zaman size tüm bunlar da verilecektir.» (Matta 6, 32-33).

Yanılmaz Allah’ın bu teminatlarından sonra, kendi tarafımızdan da gündelik hayatımızda Rabbimiz İsa Mesih ile canlı paydaşlıkta bulunmaya çalışarak, barış ve manevî neşenin tüm sene boyunca içimizde hüküm süreceği güvencesiyle, O’nun lütfunun bize hediye ettiği yeni yıla giriyoruz.

Hepinize bunu diliyorum.

2017 YILI KUTSANMIŞ, MUTLU VE BARIŞ DOLU OLSUN!

Bize görünmüş olan Rabbimizin, sıcak, baba sevgisi ile!

 

                                 + Pisidya Metropoliti Sotirios

 

 

Çeviren: Rahip Nektarios, A.A.

 

 

 

 

 

Yeni yıl mesajı