/ Ayinler, dualar / Psalmi- Agios Arsenios

Psalmi- Agios Arsenios

Psalmi- Agios Arsenios

 

Bir İhtiyaç olarak Mezmurlar Kitabı, Kapadokyalı Aziz Arsenios’un mezmurları kullandığı şekilde Athos dağından Keşiş Paisios tarafından aktarılmıştır.

                                                                       1.Bölüm

Bereket olarak kullanım için Mezmurlar listesi, Mezmurlar Kitabındaki sıralamaya göre hazırlanmıştır.

Aşşağıdaki sıralamada kullanılan numaralar Grekçe Septuagint çevirisindeki numaralandırmadır, Grekçe ve Rusça Kutsal Kitaplardaki sıralama bu şekildedir. Parantez içerisinde bulunan ikinci numaralar ise Masoretik metinlerde kullanılan ve King James çevirisi İngilizce ve Türkçe Kutsal Kitaplarda kullanılan mezmurların sıralamasıdır.

1 (1)  Bir ağaç veya asma dikerken iyi meyve vermesi için.

2 (2) Böylece, toplantı ve konsüllere katılmak üzere gidenleri Tanrı aydınlatsın.

3 (3) Böylece kötülük insanlardan uzaklaşsın ve insanlar birbirlerine haksız yere eziyet etmesin.

4 (4) Böylece Tanrı, katı yürekli insanlar tarafından ruhsal yaralar almış hassas insanlara şifa versin.

5 (5) Böylece Tanrı, hainler tarafından incitilen gözlere şifa versin.

6 (6) Böylece Tanrı, kötüler tarafından büyü altında tutulan insanları yenilesin ve tutsaklıktan kurtarsın.

7 (7) Her kim kötü insanların tehditlerinden veya terörden dolayı korkuya kapılmışsa.

8 (8) Her kim iblisler veya sapkın insanlar tarafından saldırıya tutulduysa.

9 (9- 10) Böylece uykuda iblislerin saldırısına uğrayanlar veya gün içerisinde ayartılmaya çalışılanlar için.

10 (11) Katı yürekli çiftlerin tartışma veya boşanma girişimleri için (hassas olan bir kadın katı yürekli kocası tarafından veya hassas olan bir koca katı yürekli karısı tarafından eziyet gördüğünde).

11 (12) Akıl hastası biri diğer insanlara kötülük yaptığında veya zarar verdiğinde.

12 (13) Her kim karaciğer rahatsızlığı yaşıyorsa.

13 (14) Korkunç bir iblis için, üç gün boyunca, günde üç kez.

14 (15) Böylece soyguncuların ve hırsızların zihinleri ve yürekleri yenilensin, verdikleri zararlardan geri dönsünler ve tövbe etsinler.

15 (16) Böylece kayıp anahtar bulundu.

16 (17) Ciddi bir şekilde haksız yere suçlanıldığında, üç gün boyunca, günde üç kez.

17 (18) Deprem ve doğal afetlerde veya fırtına ve gökgürültülü zarar verici yağmurlarda.

18 (19) Böylece kadın başarıyla doğurur.

19 (20) Tıbbi nedenlerden dolayı çocuk sahibi olamayan çiftler için, böylece Tanrı onları tedavi etsin ve hiç bir zaman boşanmasınlar.

20 (21) Böylece Tanrı, zenginlerin yüreklerini yumuşatsın ve onlarda fakirlere yardım etsinler.

21 (22) Böylece Tanrı, yakıp yok eden her türlü ateşe engel olsun ki büyük zararlar yaşanmasın.

22 (23) Böylece Tanrı, asi çocukları yumuşak huylu yapsın ki onlar ailelerine üzüntü vermesinler.

23 (24) Böylece anahtar kayıpken de bütün kapılar açılsın.

24 (25) Sıkıntılarla ayartılmaya çalışılan insanların yaşamlarında sürekli problem yaşamamaları, sürekli şikayet etmemeleri ve esenliklerini kaybetmemeleri için.

25 (26) Böylece bir insan Tanrı’dan iyi bir şey dilediğinde Tanrı kişi incinmeden ona verir.

26 (27) Böylece Tanrı köylüleri korusun, ürünleri, tarlaları ve kendileri zarar görmesinler.

27 (28) Böylece Tanrı, sinirsel veya zihinsel hastalıkları olanların şifa kaynağı olsun.

28 (29) Her kim denizde hasta oluyor ve büyük dalgalardan korkuyorsa.

29 (30) Her kim uzaklarda, barbar ve imansız insanların topraklarında tehlike içerisindeyse, Tanrı onları korusun; böylece bulundukları yerlerde Tanrı’nın ışığı olsunlar, bulundukları yerlere barışı getirmek için uğraşsınlar ve Tanrı’nın yüceliğini duyursunlar.

30 (31) Böylece Tanrı, havalar tarım için elverişli olmadığı zamanlarda insaların topraktan yeterince tahıl ve meyve almalarını sağlasın.

31 (32) Böylece Tanrı, seyahat edenlerin yollarını kaybettiklerinde, doğru yolu bulmalarını sağlasın ve onları her türlü gelecek zarardan korusun.

32 (33) Böylece Tanrı, haksız yere tutuklananların suçsuzluğunu ortaya çıkarsın ve özgür kalmalarını sağlasın.

33 (34) Her kim iblislerin işkencelerinden ve kötülüklerinden dolayı ölümün kıyısına geldiyse veya düşman orduları dehşet saçarak, kötü niyetleriyle sınırlarımızdan içeri girdiklerinde.

34 (35) Böylece Tanrı, Tanrı halkından yararlanmak isteyen kötülerin tuzaklarından iyi insanları kurtarsın.

35 (36) Böylece çeşitli döküman ve yanlış anlamalardan sonra oluşan düşmanlık ortadan kalksın.

36 (37) Kötü suçlular tarafından yaralanan insanlar için.

37 (38) Çürük dişler veya çeşitli nedenlerden ağız sağlığımız bozulduğunda.

38 (39) Böylece, terk edilmiş veya depresyona girmiş insanlar iş bulsunlar ve üzüntü içerisinde kalmasınlar.

39 (40) Böylece, işveren ve işçi arasında ağır sözler söyledinyse dahi sevgi ve saygı yerini bulsun ve her şey düzelsin.

40 (41) Böylece bir kadın zamanından önce dünyaya bir çocuk getirdiğinde.

41 (42) Aşık olani kalbi aşk acısıyla yaralanan ve acı çeken gençler için.

42 (43) Düşman uluslarda tutsak edilen insanların özgürlükleri için.

43 (44) Böylece Tanrı, yanlış anlaşılmalar yüzünden birbirine kırılmış çiftlerin gerçeği görebilmelerini sağlasın, yüreklerine esenlik koysun ve tekrar sevgiyle birbirlerine bağlansınlar.

44 (45) Her kim kalbinden veya böbreklerinden rahatsızsa.

45 (46) Gençler yuva kurarken kızkançlık düşmanı aralarına girmesin ( özellikle düğün arifesinde).

46 (47) Böylece kalbi kırılmış olarak işyerinden ayrılan bir işçinin yüreğinde esenlik bulabilmesi ve yeni bir işe kavuşabilmesi için.

47 (48) Soyguncular çeteler halinde ortaya çıktıklarında ve felaketler yarattıklarında, 40 gün boyunca okunur.

48 (49) Her kim tehlikeli bir işte çalışıyorsa.

49 (50) Böylece Tanrı’dan uzak yaşayan insanlar tövbe ederek Tanrı’ya dönsünler ve kurtuluş yoluna girsinler.

50 (51) Günahlarımız yüzünden veya Tanrı bizde düzelmesi gereken şeyleri göstermek için bizi cezalandırdığında, (salgın hastalıklar veya bir insanın veya hayvanın ölümü).

51 (52)  Böylece katı yürekli yöneticilerin tövbe etmeleri, şefkatli olmaları ve insanlara daha fazla eziyet etmemeleri için.

52 (53) Böylece Tanrı, bütün balık ağlarını kutsasın ve tüm ağlar balıkla dolsun.

53 (54) Böylece Tanrı, kendilerine köleler almış olan zenginleri aydınlatsın ve onlarda kölelerini özgür bıraksınlar.

54 (55) Haksız yere suçlanan bir ailenin ismi lekelenmemiş olsun, hata onarılsın.

55 (56) Kendi dostları tarafından yaralanan hassas ruhlu insanlar için

56 (57) Başağrılarından dolayı büyük üzüntüler ve acılar yaşayan insanlar için

57 (58) Böylece iyi niyetle çalışan insanlar hep yardım bulurlar ve Tanrı iblislerin saldırılarını ve sahtekar insanları onlardan uzak tutar.

58 (59) Her kim konuşamıyorsa Tanrı ona konuşma yeteneği versin.

59 (60) Böylece bir grup insan yalan yere suçlandığında Tanrı gerçekleri ortaya koyar.

60 (61) Her kim tembelliğinden veya korkularından dolayı iş yerinde sorun yaşıyorsa.

61 (62) Böylece Tanrı, sıkıntılar karşısında şikayet etmeyen ve herşeyi Tanrı’nın eline bırakan zayıf kişiyi sıkıntılarında rahatlatır.

62 (63) Böylece su yetersiz olduğunda dahi asmalar ve ağaçlar iyi ürün versin.

63 (64) Bir kişi kuduz bir köpek veya kurt tarafından ısırıldığında

64 (65) Böylece iyi niyetli tüccarlar gelişsinler çünkü onlar çok konuşmazlar ve sıradan insanlardan fayda sağlamaya çalışmazlar.

65 (66) Böylece kötü olan evlerden uzak dursun ve ailelere üzüntü vermesin.

66 (67) Böylece hayvanların barındıkları yerler, çiftlikler, ahırlar kutsasın ve bereketlensin.

67 (68) Böylece hamile olan kadınlar düşük yaptıklarında şifa bulsunlar.

68 (69) Şiddetli yağmurlar ve nehir taşmalarında suların sürüklediği insanlar ve evler için.

69 (70) Böylece küçük şeylerden alınan hassas insanları ve umutsuzluğa kapılanları Tanrı avutsun ve güç versin.

70 (71) İblislerin oyunları sonucu umutsuzluğa kapılmış ve başkaları tarafından ilginç bulunmayan, sıkıcı bulunan yalnız bırakılmış insanlara Tanrı’nın merhamet etmesi ve şifa vermesi için.

71 (72) Böylece köylülerin evlerine getirdikleri tarlalarının yeni ürünlerini Tanrı kutsasın.

72 (73) Böylece suçlular tövbe etsin.

73 (74) Böylece Tanrı, taralalarında çalışan köylüleri, köyleri kuşatıldığı zaman, saldırıya uğradıklarında korusun.

74 (75) Böylece barbar olan işveren barışçıl olsun ve diğer insanlara, çalışanlara eziyet etmesin.

75 (76) Hamileliği dönemince sürekli korkular yaşayan kadınlar için; Tanrı onlara cesaret versin ve korusun.

76 (77) Anne babalar ve çocuklar arasında karşılıklı anlayış olmadığı zaman Tanrı onların zihinlerini ve yüreklerini aydınlatsın, böylece çocuklar ailelerini dinlesin ve ailelerde çocuklarına sevgi göstersinler.

77 (78) Böylece Tanrı borç verenlerin yüreklerini yumuşatsın ki onlar borçlu olanlara baskı yapmasınlar ve anlayışlı davransınlar.

78 (79) Böylece Tanrı köyleri düşmanların soygunundan ve yağmalamasından korusun

79 (80) Böylece Tanrı, ödem olanları veya yüzünde çeşitli rahatsızlıklar bulunanları ve sürekli baş ağrısı çekenleri tedavi etsin

80 (81) Böylece Tanrı, yoksulluğundan kedere boğulmuş, üzgün çaresiz yoksulları sefalet içerisinde bırakmasın, onlara merhamet etsin.

81 (82) Böylece insanlar köylülerin ürünlerini satın aldıklarında köylüler kedere ve umutsuzluğa kapılmasınlar, haklarının karşılığını tam alsınlar.

82 (83)  Böylece Tanrı, cinayet işleyecek olan kötü insanları engellesin.

83 (84) Böylece Tanrı, ev eşyalarını, hayvanları ve üreticilerin ürünlerini korur.

84 (85) Böylece Tanrı, soyguncular tarafından yaralanan veya terör tarafından ağır psikolojik hasar gören insanları iyileştirsin.

85 (86) Böylece Tanrı, veba salgınında veya çeşitli salgın hastalıklarda, ölümcül hastalıklarda insanları korusun.

86 (87) Böylece Tanrı, aile fertlerinin tümü tarafından çok sevilen ve eksikliği acı veren insanları uzun bir ömürle bereketlesin.

87 (88) Böylece Tanrı, koruyucusu olmayan ve kalp krizinden dolayı acı çeken insanları korusun.

88 (89) Böylece Tanrı, sık sık hasta olan insanlara ve pisikolojik olarak zayıf olan insanlara dayanıklılık versin ve onlar yorgunluk hissetmeden ve depresyona girmeden çalışabilsinler.

89 (90) Böylece Tanrı kuraklıklarda yağmur sağlasın ve kurumuş su kaynaklarını doldursun.

90 (91) Böylece iblis birine görünerek kişiyi teröre sürklemeye çalıştığında Tanrı iblisi uzaklaştırsın ve kişiye eselik versin.

91 (92) Böylece Tanrı insanlara sağduyu versin ki insanlar ruhsal olarak ilerleyebilsinler.

92 (93) Böylece Tanrı denizlerde büyük tehlikelerle karşılaşan gemileri korusun.

93 (94) Böylece Tanrı millete problem çıkaran, kargaşa yaratan, bozukluğa ve düzensizliğe neden olan düzensiz insanları aydınlatsın.

94 (95) Böylece hiç bir büyü eşler arasında problem yaşanmasında veya kavga çıkmasında etkili olmasın.

95 (96) Böylece Tanrı, sağır insanlara duyma yeteneği versin.

96 (97) Böylece tüm büyüler insanlardan uzak olsun.

97 (98) Böylece Tanrı, üzüntü içerisinde olanlara esenlik versin ki onlar depresyona girmesinler.

98 (99) Böylece Tanrı, herşeyi bırakıp O’nu takip etmek isteyen gençleri lütfuyla donatsın ve onları kutsasın.

99 (100) Böylece Tanrı, O’nun iradesine uygun yaşam süren insanları kutsasın ve arzularını bereketlesin.

100 (101) Böylece Tanrı iyi ve sade insanlara yetenek versin ve onları hep iyi ve güzel şeylerle karşılaştırsın.

101 (102) Böylece Tanrı yöneticileri kutsasın ki onlarda insanlara kibar ve anlayışlı bir şekilde yardım etsinler.

102 (103) Böylece Tanrı kadınlara, âdet gecikmelerinde, sancılarında ve zayıflıklarında yardımcı olsun.

103 (104) Böylece Tanrı insanların mallarını, mülklerini bereketlesin ve insanlar bunlar için acı çekip üzülmek yerine sadece Tanrı’yı yüceltsinler.

104 (105) Böylece insanlar tövbe etsinler ve günahlarını itiraf etsinler.

105 (106) Böylece Tanrı, insanları aydınlatsın ki insanlar kurtuluş yolundan uzaklaşmasınlar.

106 (107) Böylece Tanrı kısır kadının doğum yapabilmesini sağlasın.

107 (108) Böylece Tanrı düşmaları korkutsun ki düşmanlar kötü niyetlerinden vazgeçsinler.

108 (109) Böylece Tanrı epilepsi (sâra) hastalarına şifa versin, haksız yere suçlananlara ve tövbe edenlere merhamet etsin.

109 (110) Ve böylece gençler yaşlılara saygılı davransınlar.

110 (111) Böylece haksız yargılayan hakimler tövbe etsin ve Tanrı halkı adil bir şekilde yargılansın.

111 (112) Böylece Tanrı savaşa giden askerleri korusun.

112 (113) Böylece Tanrı fakir olan dul kadınları kutsasın ve onlar borçlarını ödeyebilsinler ve borçları yüzünden tutuklanmasınlar.

113 (114 & 115) Böylece Tanrı zihinsel engelli çocuklara şifa versin.

114 (116:1-9) Böylece Tanrı üzgün fakir çocukları kutsasın ve yüreklerine esenlik koysun, öyle ki onlar zengin çocuklar tarafından hor görülmesinler ve psikolojik sorunlar yaşamasınlar.

115 (116:10-19) Böylece Tanrı yalan söylemeye korkunç bir tutkuyla bağlı kişilere şifa versin.

116 (117) Böylece aileler birlikteliklerini ve sevgilerini korusunlar ve hep birlikte Tanrı’yı yüceltsinler.

117 (118) Böylece Tanrı, yerleşim yerlerinin etrafını sarmış olan ve insanlara korku saçan barbarları oradan uzaklaştırsın ve kötü niyetlerini tersine çevirsin.

118 (119) Böylece Tanrı, barbarlar masum kadınları ve çocukları öldürmek üzere düzen kurduklarında onları dağıtır ve gelecek zararı engeller.

119 (120) Böylece Tanrı, sahtekar ve adaletsiz insanlarla yaşamak zorunda olanlara sabır ve hoşgörü verir.

120 (121) Böylece Tanrı düşmanların elinden köleleri korur ve onlar serbest kalıncaya dek zarar görmezler.

121 (122) Böylece Tanrı kötü gözlerden acı çekenlere şifa verir.

122 (123) Böylece Tanrı körlerin görmesini sağlar ve gözlerinden hasta olan kişilere şifa verir.

123 (124) Böylece Tanrı insanları yılanlardan korur ve böylece saldırıya uğramaz ve ısırılmazlar.

124 (125) Böylece Tanrı doğru insanların topraklarını, mülklerini kötü insanların zararlarından korur.

125 (126) Böylece Tanrı sürekli baş ağrısı çekenlere şifa verir.

126 (127) Böylece Tanrı, tartışan ailelere esenlik verir.

127 (128) Böylece düşmanın kötülüğü hiç bir zaman o evlere yaklaşamaz ve o evlerde her zaman Tanrı’nın kutsaması ve esenliği olur.

128 (129) Böylece Tanrı migren ağrısı çeken insanlara şifa versin ve Tanrı hassas insanları kederlendiren düşüncesiz ve kaba insanlara merhamet etsin.

129 (130) Böylece Tanrı yeni bir işe başlayacak olanlara, işlerinde yeterince başarılı olamayanlara cesaret ve umut versin ki onlar işlerinde aşırı zorluklarla karşılaşmasınlar.

130 (131) Böylece Tanrı insanları kurtulmaları için tövbeye yönlendirsin ve yüreklerine umut koysun.

131 (132) Böylece Tanrı dünyaya acısın çünkü günahlarımız yüzünden dünyada sürekli savaşlar devam ediyor.

132 (133) Böylece Tanrı ulusları aydınlatsın ki birbirleriyle sürekli dostluk içerisinde olsunlar ve insanlar barış içerisinde yaşasınlar.

133 (134) Böylece Tanrı insanları bütün tehlikelerden korusun.

134 (135) Böylece insanlar dualarına konsantre olsunlar ve zihinleri Tanrıyla bütünleşsin.

135 (136) Böylece Tanrı evlerini terk ederek göç etmek zorunda kalanları korusun, öyle ki onlar barbarların saldırılarından problemsiz kurtulsunlar.

136 (137) Böylece Tanrı sürekli kararsızlığa düşen insanların istikrarlı olmalarını sağlasın.

137 (138) Böylece Tanrı yöneticileri aydınlatsın ki onlar insanların isteklerine karşı anlayışlı davransınlar.

138 (139) Böylece Tanrı hassas insanların kötü düşüncelerle ayartılmasına izin vermesin.

139 (140) Böylece Tanrı geçimsiz olan aile reislerini barışçıl yapsın ki onlar tüm aileyi sürekli üzüntüye boğmasınlar

140 (141) Böylece Tanrı zalim olan yöneticileri barışçıl yapsın ki onlar adamlarına eziyet etmesinler.

141 (142) Tanrı kötü şeyler yapan isyancıları barışçıl yapsın ki yüreği isyan ateşi ile yansa bile bir kuzu gibi olsun.

142 (143) Böylece Tanrı anneleri hamilelikleri boyunca korusun ki onlar çocuklarını kaybetmesinler.

143 (144) Böylece Tanrı huzursuzluk hisseden insanları sakinleştirsin ki herhangi bir iç savaş veya çatışma çıkmasın.

144 (145) Böylece Tanrı tarafından kabul edilecek işlerin ortaya çıkması için Tanrı insanların işlerini bereketlesin.

145 (146) Böylece Tanrı kanaması olan yaralıların kanamasını dırdırsın ve şifa versin.

146 (147:1-11) Böylece Tanrı kötü insanlar tarafından zarar verilmiş, yaralanmış veya darbe almış olan kişileri tedavi etsin.

147 (147:12:20) Böylece Tanrı vahşi hayvanları zararsız hale getirsin ki onlar insanlara yada ürünlere zarar vermesinler.

148 (148) Böylece Tanrı havaları uygun hale getirsin ki insanların ürünleri bereketli olsun ve Tanrı’yı yüceltsinler. (Bu bereketlemenin ilk kısmı Aziz Arsenios tarafından yazılmıştır ve “ki”den sonraki kısım  Athos dağından Üstat Paisios tarafından eklenmiştir.)

149 (149) Bizi taşıyan ve aramıza sınır koymayan Tanrıya eşsiz sağlayışı ve sonsuz sevgisinden dolayı minnet ve şükran sunulur.

150 (150) Böylece Tanrı bizden uzakta yaşayan ve üzgün olan kardeşlerimize ve kızkardeşlerimize huzur ve mutluluk versin ve bu dünyadan ayrılmış olan kardeşlerimize ve kızkardeşlerimize rahatlık versin. Amin.

 

 

                                                                        2.Bölüm

  Konu Dizini

(Önemli Not: Aşşağıdaki Mezmur numaraları Sptuagint çeviriye göre verilmiştir, Türkçe kitaplardaki numaraları için yukarıdaki bölüme bakarak  indeksten faydalanabilirsiniz.)

TARIM: 1, 26, 30, 50, 52, 62, 66, 71, 83, 124, 147, 148

HAYVANLAR, (Vahşi veya saldırgan olanlar): 63, 123, 147

ÇOCUKLAR: 22, 76, 109, 113, 114

ÖLÜM VE AYRILIK: 33, 150

AFETLER: 17, 21, 30, 50, 62, 68, 85, 89

SAĞLIK (Fiziksel):  5, 12, 28, 36, 37, 44, 56, 58, 63, 79, 86, 88, 95, 102, 108, 122, 125, 128, 145, 146

SAĞLIK (Psikolojik): 4, 7, 8, 9, 11, 24, 27, 41, 55, 56, 60, 61, 69, 70, 80, 81, 84, 97, 100, 103, 128, 136, 138

SAĞLIK (Kadınlar için): 18, 19, 40, 67, 75, 106, 142, 145

HUKUK VE DEVLET: 14, 16, 32, 36, 47, 51, 59, 72, 82, 84, 93, 101, 108, 110, 137, 140, 141, 143

BÜYÜ VE İBLİSLER: 5, 6, 8, 9, 13, 33, 57, 65, 90, 94, 96, 121

BARIŞ VE SAVAŞ: 26, 33, 42, 73, 78, 93, 107, 111, 117, 118, 120, 127, 131, 132, 135, 140, 141, 143

BARIŞ (Arkadaşlar ve aile içerisinde) 10, 19, 22, 35, 41, 43, 45, 54, 65, 76, 86, 94, 109, 116, 126, 127, 139

MAL, MÜLK: 14, 15, 23, 47, 83, 103, 124

KORUMA: 9, 13, 34, 47, 48, 57, 90, 133

SOSYAL SORUNLAR: 20, 32, 35, 38, 51, 53, 59, 77, 80, 81, 87, 93, 101, 110, 112, 113, 114, 119, 124, 137, 140

RUHSAL YAŞAM: 3, 9, 24, 25, 29, 49, 50, 57, 72, 91, 98, 99, 100, 104, 105, 108, 115, 119, 130, 134, 136, 149

SEYAHAT VE GÖÇ: 28, 29, 31, 92, 135, 150

İŞ: 2, 38, 39, 46, 48, 51, 52, 57, 60, 64, 74, 81, 83, 100, 101, 103, 129, 137, 140,144

 

Psalmi- Agios Arsenios