/ Azizlerimizin hayat hikayeleri / 29 Aralık. Uyumayanlar manastırının başpapazı, saygıdeğer Babamız Marsellus

29 Aralık. Uyumayanlar manastırının başpapazı, saygıdeğer Babamız Marsellus

29 Aralık. Uyumayanlar manastırının başpapazı, saygıdeğer Babamız Marsellus

29 Aralık. Uyumayanlar manastırının başpapazı, saygıdeğer Babamız Marsellus

Marsellus, Suriye’deki Apameya şehrinden tanınmış bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Erdem ve eğitim konusunda ün saldığından yaklaşık 430 yılında Uyumayanların manastırının başpapazı seçilip Aziz İskender’in ardılı oldu. Bu manastıra bu isim verilmiştir; çünkü keşişler günlük Okuma saatlerinde birbirini takip eden ve böylece hiçbir duraklama olmaksızın Tanrı’yı sürekli öven üç gruba ayrılmıştır. Bu sistemin kurucusunun adı İskender’di; onun hayatını yazıya geçiren kişinin dediği gibi: ‘ Sonra Karadeniz’in ağzına yakın bir yerde derin düşünme yeri kurup sonradan her yerde uygulanan yeni bir kural oluşturdu. Tanrı’ya söylenen ilahilerin birbiri ardınca söylenmesi hiçbir zaman kesintiye uğramasın; ama kutlayanların dönüşümlü olarak birbirini takip etmesi sayesinde Efendinin asla sessiz olmayan ve son bulmayan yüceltilişi sağlansın’. 

Keşiş. Ton 8.

Tanrı’nın sureti sende bozulmadan korundu, ey Baba; çünkü çarmıhı yüklendin ve Mesih’i izledin ve geçici olduğu için bedeni hor görmeyi ve ölümsüz olan ruhu korumayı eylemlerinle bize öğrettin. Bu nedenle, ey Kutsal Marsellus, ruhun Meleklerle seviniyor.

29 Aralık. Uyumayanlar manastırının başpapazı, saygıdeğer Babamız Marsellus