/ Ayinler, dualar / Pendikost Pazarın akşam duası

Pendikost Pazarın akşam duası

KÜÇÜK AKŞAM DUASINDA

Pendikost Pazarın akşam duası

 

3 Idiomel, Ton 1

Pentekost’u (Paskalya’nın ellinci gününü) ve Ruh’un gelişini, vaadin belirlenmiş zamanını ve ümidin gerçekleşmesini kutluyoruz. Ne kadar da yücedir bu sır? Yücedir gerçekten ve saygıdeğerdir! Bu yüzden Sana şöyle diyoruz: Her şeyin yaratıcısı, Rab, yücelik olsun Sana! (iki kere)

Ey Mesih, yabancıların dilleriyle Öğrencilerini yeniledin; öyle ki diller aracılığıyla Seni, ruhlarımıza büyük merhamet bağışlayan ölümsüz Sözü ve Tanrı’yı ilan etsinler.

Kutsal Ruh her şeyi verir: peygamberlik sözlerini akıtır, kâhinleri yetkinleştirir, bilgisizlere bilgelik öğretti, balıkçıların tanrıbilimciler olduğunu gösterdi, Kilise’nin tüm kurumunu birleştirir. Baba ve Oğul’a özdeş, Onlara yücelikte eşit Avutucu, yücelik olsun Sana.

Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a yücelik olsun, şimdi ve her zaman ve sonsuza kadar. Âmin.

 Ton 8.

Rab, otururlarken Elçilerine Ruhunu gönderdiğinde İbranilerin çocukları bunu gördü ve hayret edip kendilerini kaybettiler; çünkü onların Ruh’un onlara verdiği şekilde başka, yabancı dillerde konuştuklarını duyuyorlardı. Sıradan insanlar olmalarına rağmen bilge kılınmışlardı ve ulusları iman için yakalayıp tanrısal şeyleri duyuruyorlardı ve bu yüzden Sana haykırıyoruz: Yeryüzünde görünüp bizleri kurtardın; Rab, yücelik olsun Sana.

Aposticha, Idiomel. Ton 2.

Gerçek ışığı gördük, göksel Ruh’u aldık, gerçek inancı bulduk bölünmemiş Üçlü Birliğe taparken; çünkü O bizi kurtardı.

Ayet: Pak bir kalp yarat bende ey Tanrı ve doğru bir ruh yenile içimde.

Kurtarıcımız, Peygamberlerde bizlere kurtuluş yolunu müjdeledin ve Elçilerde Ruhunun kayrası parladı; Sen her şeyden önce Tanrısın ve gelecekte de ve çağlar boyunca Tanrımızsın.

Ayet: Beni huzurundan kovma ve Kutsal Ruhunu benden alma.

Avlularında Sana Dünyanın Kurtarıcısı olarak övgüler söyleyeceğim ve diz çöküp yenilmez gücüne secde edeceğim ve akşam ve sabah ve gün ortasında, her an Seni kutsayacağım, ey Rab.

Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a yücelik olsun, şimdi ve her zaman ve sonsuza kadar. Âmin.

Aynı Tonda.

Özdeş Üçlü Birliğe; Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a övgüler söyleyelim; çünkü böyle ilan etti tüm Peygamberler ve Elçilerle Şehitler.

Apolytikion, Ton 8.

Kutlusun Sen, üzerlerine Kutsal Ruh’u gönderip balıkçıları pek bilge ilan etmiş olan ve onlar aracılığıyla tüm dünyayı bir ağla yakalayan Tanrımız Mesih: İnsanlığı Seven, yücelik olsun Sana!

BÜYÜK AKŞAM DUASINDA

Ton 1.

Pentekost’u (Paskalya’nın ellinci gününü) ve Ruh’un gelişini, vaadin belirlenmiş zamanını ve ümidin gerçekleşmesini kutluyoruz. Ne kadar da yücedir bu sır? Yücedir gerçekten ve saygıdeğerdir! Bu yüzden Sana şöyle diyoruz: Her şeyin yaratıcısı, Rab, yücelik olsun Sana! (iki kere)

Ey Mesih, yabancıların dilleriyle Öğrencilerini yeniledin; öyle ki diller aracılığıyla Seni, ruhlarımıza büyük merhamet bağışlayan ölümsüz Sözü ve Tanrı’yı ilan etsinler.

Kutsal Ruh her şeyi verir: peygamberlik sözlerini akıtır, kâhinleri yetkinleştirir, bilgisizlere bilgelik öğretti, balıkçıların tanrıbilimciler olduğunu gösterdi, Kilise’nin tüm kurumunu birleştirir. Baba ve Oğul’a özdeş, Onlara yücelikte eşit Avutucu, yücelik olsun Sana.

Ton 2.

Gerçek ışığı gördük, göksel Ruh’u aldık, gerçek inancı bulduk bölünmemiş Üçlü Birliğe taparken; çünkü O bizi kurtardı.

Kurtarıcımız, Peygamberlerde bizlere kurtuluş yolunu müjdeledin ve Elçilerde Ruhunun kayrası parladı; Sen her şeyden önce Tanrısın ve gelecekte de ve çağlar boyunca Tanrımızsın.

Avlularında Sana Dünyanın Kurtarıcısı olarak övgüler söyleyeceğim ve diz çöküp yenilmez gücüne secde edeceğim ve akşam ve sabah ve gün ortasında, her an Seni kutsayacağım, ey Rab.

Rab, biz inanlılar ruhumuza ve bedenimize diz çöktürüp avlularında Seni övüyoruz: başlangıcı olmayan Baba’yı, aynı şekilde başlangıcı olmayan Oğul’u ve sonsuza kadar özdeş ve tamamen Kutsal Ruh’u; ruhlarımızı aydınlatıp kutsayanları.

Özdeş Üçlü Birliğe; Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a övgüler söyleyelim; çünkü böyle ilan etti tüm Peygamberler ve Elçilerle Şehitler.

Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a yücelik olsun, şimdi ve her zaman ve sonsuza kadar. Âmin.

 Ton 8.
İmparator Leo’nun.

Gelin, siz halklar, üç kişideki Tanrılığa tapalım, Oğul Baba’da ve Kutsal Ruh ile birlikte. Çünkü Baba O’nun ile birlikte sonsuza kadar var olup hüküm süren Oğul’u sonsuzlukta doğurdu ve Kutsal Ruh, Baba’daydı, Oğul ile birlikte yüceltilmiş. Tek güç, tek öz, tek Tanrılık ki şöyle deyip tapıyoruz: Her şeyi Oğul aracılığıyla ve Kutsal Ruh’un birlikte işleyişiyle yaratmış olan Kutsal Tanrı. Aracılığıyla Baba’yı tanıdığımız ve aracılığıyla Kutsal Ruh’un dünyaya indiği Kutsal Erkli. Avutucu Ruh, Baba’dan çıkan ve Oğul’da kalan Kutsal Ölümsüz. Kutsal Üçlü Birlik, yücelik olsun Sana!

Güne ait Prokeimenon ve Kutsal Kitap’tan Okumalar.

Çölde Sayım
[11:16-17, 24-29]

RAB Musa’ya, “Halk arasında önder ve yönetici bildiğin İsrail ileri gelenlerinden yetmiş kişi topla” dedi, “Onları Buluşma Çadırı’na getir, yanında dursunlar. Ben inip seninle orada konuşacağım. Senin üzerindeki Ruh’tan alıp onlara vereceğim. Halkın yükünü tek başına taşımaman için sana yardım edecekler. Böylece Musa dışarı çıkıp RAB’bin kendisine söylediklerini halka bildirdi. Halkın ileri gelenlerinden yetmiş adam toplayıp çadırın çevresine yerleştirdi. Sonra RAB bulutun içinde inip Musa’yla konuştu. Musa’nın üzerindeki Ruh’tan alıp yetmiş ileri gelene verdi. Ruh’u alınca peygamberlik ettilerse de, daha sonra hiç peygamberlik etmediler. Eldat ve Medat adında iki kişi ordugahta kalmıştı. Seçilen yetmiş kişi arasındaydılar ama çadıra gitmemişlerdi. Ruh üzerlerine konunca ordugahta peygamberlik ettiler. Bir genç koşup Musa’ya, “Eldat’la Medat ordugahta peygamberlik ediyor” diye haber verdi. Gençliğinden beri Musa’nın yardımcısı olan Nun oğlu Yeşu, “Ey efendim Musa, onlara engel ol!” dedi. Ama Musa, “Sen benim adıma mı kıskanıyorsun?” diye yanıtladı, “Keşke RAB’bin bütün halkı peygamber olsa da RAB üzerlerine Ruhu’nu gönderse!”

Yoel Peygamber.
[2:23-32]

RAB şöyle diyor: Ey Siyon halkı, Tanrınız RAB’de sevinç bulun, coşun. Güz yağmurunu size tam ölçüsüyle veriyor; Daha önce olduğu gibi, Güz ve bahar yağmurlarını yağdırıyor. Harman yeri tahılla dolacak. Şarap ve zeytinyağı tekneleri taşacak. Üzerinize gönderdiğim büyük çekirge ordusunun, Olgunlaşmış ve yumurtadan yeni çıkmış çekirgenin, Yavrunun ve genç çekirgenin Size kaybettirdiği yılları geri vereceğim. Bol bol yiyip doyacak Ve sizin için harikalar yaratan Tanrınız RAB’bin adını öveceksiniz. Halkım bir daha utandırılmayacak. Bileceksiniz ki, İsrail halkının arasındayım, Tanrınız RAB benim, başka biri yok. Halkım bir daha utandırılmayacak. “Ondan sonra bütün insanların üzerine Ruhum’u dökeceğim. Oğullarınız, kızlarınız peygamberlikte bulunacaklar. Yaşlılarınız düşler, Gençleriniz görümler görecek. O günler kadın, erkek kölelerinizin üzerine de Ruhum’u dökeceğim. Göklerde ve yeryüzünde, Kan, ateş ve duman sütunlarından belirtiler göstereceğim. RAB’bin büyük ve korkunç günü gelmeden önce Güneş kararacak, ay kan rengine dönecek. RAB’be yakaran herkes kurtulacak. RAB’bin dediği gibi, Siyon Dağı’nda ve Yeruşalim’de kurtulup Sağ kalanlar arasında RAB’bin çağıracağı kimseler olacak.

Hezekiel Peygamber.
[36:24-28]

RAB şöyle diyor: Sizi uluslar arasından alacak, bütün ülkelerden toplayıp ülkenize geri getireceğim. Üzerinize temiz su dökeceğim, arınacaksınız. Sizi bütün kirliliklerinizden ve putlarınızdan arındıracağım. Size yeni bir yürek verecek, içinize yeni bir ruh koyacağım. İçinizdeki taştan yüreği çıkaracak, size etten bir yürek vereceğim. Ruhumu içinize koyacağım; kurallarımı izlemenizi, buyruklarıma uyup onları uygulamanızı sağlayacağım. Atalarınıza verdiğim ülkede yaşayacak, benim halkım olacaksınız, ben de sizin Tanrınız olacağım.

Liti sırasında Idiomel Stichera, Ton 2

Kurtarıcımız, Peygamberlerde bizlere kurtuluş yolunu müjdeledin ve Elçilerde Ruhunun kayrası parladı; Sen her şeyden önce Tanrısın ve gelecekte de ve çağlar boyunca Tanrımızsın.

Avlularında Sana Dünyanın Kurtarıcısı olarak övgüler söyleyeceğim ve diz çöküp yenilmez gücüne secde edeceğim ve akşam ve sabah ve gün ortasında, her an Seni kutsayacağım, ey Rab.

Rab, biz inanlılar ruhumuza ve bedenimize diz çöktürüp avlularında Seni övüyoruz: başlangıcı olmayan Baba’yı, aynı şekilde başlangıcı olmayan Oğul’u ve sonsuza kadar özdeş ve tamamen Kutsal Ruh’u; ruhlarımızı aydınlatıp kutsayanları.

Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a yücelik olsun, şimdi ve her zaman ve sonsuza kadar. Âmin.

Ton 8.

Rab, otururlarken Elçilerine Ruhunu gönderdiğinde İbranilerin çocukları bunu gördü ve hayret edip kendilerini kaybettiler; çünkü onların Ruh’un onlara verdiği şekilde başka, yabancı dillerde konuştuklarını duyuyorlardı. Sıradan insanlar olmalarına rağmen bilge kılınmışlardı ve ulusları iman için yakalayıp tanrısal şeyleri duyuruyorlardı ve bu yüzden Sana haykırıyoruz: Yeryüzünde görünüp bizleri kurtardın; Rab, yücelik olsun Sana.  

Aposticha’da, Idiomel Stichera. Ton 8.

Rab, uluslar Elçilere gelmiş olan tamamen Kutsal Ruhunun gücünü bilmeyerek dillerin değişmesini sarhoşluk sandılar; ancak onlar tarafından eğitilmiş olan bizler durmaksızın şöyle diyoruz: Yalvarıyoruz, ey insanlığı Seven, Kutsal Ruhunu bizden geri alma.

Ayet: Pak bir kalp yarat bende ey Tanrı ve doğru bir ruh yenile içimde.

Rab, Kutsal Ruh’un gelişi Elçilerini doldurdu ve onları yabancı dillerde konuşmaya hazır kıldı; bu nedenle inanmayanlar bu mucizeyi sarhoşluk zannederken inanlılar kurtuluşun işareti saydılar. Yalvarıyoruz, ey insanlığı Seven, bizleri de O’nun tarafından aydınlatılmaya layık kıl.

Ayet: Beni huzurundan kovma ve Kutsal Ruhunu benden alma.

Göksel Kral, Avutucu, Gerçeğin Ruhu, her yerde var olan, her şeyi dolduran, kutsama Hazinesi ve Yaşam Veren; gel ve içimizde yaşa. Bizi her günahtan arındır ve ruhlarımızı kurtar, ey İyi Olan.

Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a yücelik olsun, şimdi ve her zaman ve sonsuza kadar. Âmin.

 Ton 8.

Bir zamanlar kule inşa etmenin cüreti nedeniyle diller karıştırılmıştı; ama şimdi Tanrı bilgisinin görkemi sayesinde diller bilge kılındı. Orada Tanrı dinsizleri hatalarından dolayı mahkûm etmişti; burada Mesih balıkçıları Ruh ile aydınlattı. O zaman ceza olarak düzensizlik verilmişti; şimdi ruhlarımızın kurtuluşu için uyum yenileniyor. 

Apolytikion. Ton 8.

Kutlusun Sen, üzerlerine Kutsal Ruh’u gönderip balıkçıları pek bilge ilan etmiş olan ve onlar aracılığıyla tüm dünyayı bir ağla yakalayan Tanrımız Mesih: İnsanlığı Seven, yücelik olsun Sana!

 

 

 

 

 

Pendikost Pazarın akşam duası