/ Ayinler, dualar / Saatlerde okunan dualar Birinci Saat

Saatlerde okunan dualar Birinci Saat

Birinci Saat

(sabah 6.00 sularında okunur)

Ruhani:

Kutludur Tanrımız, şimdi, her zaman ve sonsuza kadar.

 Topluluk: Amin

Ruhani: Yücelikler Sana ey Tanrιmız, yücelikler Sana.

Ey teselli veren, her yerde hazır olan Gerçeğin Ruhu, herkesi iyilikler hazinesiyle dolduran ve hayat bağışlayan göksel Kral, gel ve aramızda ol, bizleri kirlilikten arındır ve kurtar.

 Okuyucu: Kutsal Tanrı, Kutsal Kudretli, Kutsal Ölümsüz, bize merhamet eyle (3 kere).

 Baba’ya, Oğul’a, ve Kutsal Ruh’a yücelik olsun, şimdi, her zaman ve sonsuza kadar. Amin.

 Ey Kutsal Üçleme bize merhamet et, Ya Rab günahlarımızı bağışla, ey Efendimiz suçlarımızı görme, ey Kutsal olan, hastalıklarımıza şifa ver; ismin için merhamet eyle, merhamet eyle, merhamet eyle.

Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a yücelik olsun, şimdi her zaman ve sonsuza kadar. Âmin.

 Göklerdeki Babamız adın kutsal kılınsın, egemenliğin gelsin, gökte olduğu gibi yeryüzünde de senin isteğin olsun. Günlük ekmeğimizi bugün de bize ver, bize karşı suç işleyenleri bağışladığımız gibi sen de bağışla suçlarımızı. Bizi ayartılmaktan koru ve kötülükten kurtar.

 Ruhani: Çünkü krallık ve kudret ve yücelik Senindir; Baba’nın, Oğul’un ve Kutsal Ruh’un, şimdi, her zaman ve sonsuza kadar. Âmin

Okuyucu: Âmin. Ya Rab acıma eyle. (12 kere)

Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a yücelik olsun, şimdi, her zaman ve sonsuza kadar. Âmin.

Kralımız olan Tanrımıza secde edip diz çökelim.

Kralımız olan Tanrımız Isa Mesih’e secde edip diz çökelim.

Kralımız, Rabbimiz ve Tanrımız Isa Mesih’e secde edip diz çökelim.

 (5 Mezmur)  Sözlerime kulak ver, ya RAB, İniltilerimi işit.  Feryadımı dinle, ey Kralım ve Tanrım! Duam sanadır. Sabah sesimi  duyarsın, ya RAB, her sabah sana duamı sunar, umutla  beklerim. Çünkü sen kötülükten hoşlanan Tanrı değilsin,  kötülük senin yanında barınmaz. Böbürlenenler önünde  duramaz, bütün suç işleyenlerden nefret duyar,  yalan  söyleyenleri yok edersin; Ya RAB, sen eli kanlılardan, aldatıcılardan tiksinirsin.   Bense bol sevgin sayesinde Kutsal tapınağına gireceğim; Oraya doğru saygıyla eğileceğim.   Yol göster bana doğruluğunla, ya RAB, düşmanlarıma karşı! Yolunu önümde düzle.   Çünkü onların sözüne güvenilmez, yürekleri yıkım dolu. Yaltaklanır dururlar, boğazları açık birer mezar.  Ey Tanrı, onları suçlu çıkar! Kurdukları düzen yıkımlarına yol açsın. Kov onları sayısız isyanları yüzünden. Çünkü sana karşı ayaklandılar.  Sevinsin sana sığınan herkes, sevinç çığlıkları atsın sürekli, kanat ger üzerlerine;  Sevinçle coşsun adını  sevenler sende.  Çünkü sen doğru kişiyi kutsarsın, ya RAB, çevresini kalkan gibi lütfunla sararsın.

 (89/90 Mezmur) Ya Rab, barınak oldun bize kuşaklar boyunca.   Dağlar var olmadan, Daha evreni ve dünyayı yaratmadan, öncesizlikten sonsuzluğa dek Tanrı sensin. İnsanı toprağa döndürürsün, “Ey insanoğulları, toprağa dönün!” diyerek. Çünkü senin gözünde bin yıl, geçmiş bir gün, dün gibi, bir gece nöbeti gibidir.  İnsanları bir düş gibi siler, süpürürsün, sabah biten ot misali:  Sabah filizlenir, büyür, akşam solar, kurur.  Eriyip bitiyoruz senin öfkenden,  kızgınlığından dehşete düşüyoruz.  Suçlarımızı önüne, gizli günahlarımızı yüzünün ışığına çıkardın.  Gazabından kısalıyor günlerimiz, Bir soluk gibi tükeniyor yıllarımız.  Ömrümüz yetmiş yıl sürüyor, bilemedin seksen, o da sağlıklıysak; En güzel yıllar da zahmetle, kederle geçiyor, çabucak bitiyor, uçup gidiyoruz. Kim bilir gazabının gücünü? Çünkü öfken sana duyulan korku kadar güçlüdür. Bu yüzden günlerimizi saymayı bize öğret ki, bilgelik kazanalım. Vazgeç, ya RAB! Öfken ne zamana dek sürecek? Acı kullarına!  Sabah bizi sevginle doyur, ömrümüz boyunca sevinçle haykıralım. Kaç gün bizi sıkıntıya soktunsa, kaç yıl çile çektirdinse, o kadar sevindir bizi.  Yaptıkların kullarına, görkemin onların çocuklarına görünsün.   Tanrımız Rab bizden hoşnut kalsın. Ellerimizin emeğini boşa çıkarma. Evet, ellerimizin emeğini boşa çıkarma.

 (100/101 Mezmur) Sevgini ve adaletini ezgilerle anacağım, Seni ilahilerle öveceğim, ya RAB.   Dürüst davranmaya özen göstereceğim. Ne zaman geleceksin bana? Temiz bir yaşam süreceğim evimde,  önümde alçaklığa izin vermeyeceğim. Tiksinirim döneklerin işinden, etkilemez beni.  Uzak olsun benden sapıklık, Tanımak istemem kötülüğü.  Yok, ederim dostunu gizlice çekiştireni, katlanamam tepeden bakan, gururlu insana. Gözüm ülkenin sadık insanları üzerinde olacak, yanımda oturmalarını isterim; Bana dürüst yaşayan kişi hizmet edecek.  Dolap çeviren evimde oturmayacak, yalan söyleyen gözümün önünde durmayacak.  Her sabah ülkedeki kötüleri yok ederek Bütün haksızları RAB’bin kentinden söküp atacağım.

 Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a yücelik olsun, şimdi her zaman ve sonsuza kadar. Âmin.

Aleluya, aleluya, aleluya, Yücelik senindir ey Tanrιmιz, yücelik senindir. Ya Rab, merhamet Eyle (3 kere)

 Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a yücelik olsun. (günün apolitikionu)

 Şimdi her zaman ve sonsuza kadar. Âmin.

 Meryem Ana için /Theotokion

 Seni nasıl isimlendireceğiz, ey kayra dolu olan? Gökyüzü mü? Çünkü adalet Güneşinin doğmasını sağladın. Cennet mi? Çünkü çürümezlik çiçeğini açtırdın. Bakire mi? Çünkü bozulmadan kaldın. Pak Anne mi? Çünkü kutsal kucağında herkesin Tanrısı olan bir Oğul taşıdın. Ruhlarımız kurtulabilsin diye O’na yalvar.

 Adımlarımı pekiştir verdiğin söz uyarınca, Hiçbir suç bana egemen olmasın. Kurtar beni insan baskısından, koşullarına uyabileyim. Yüzün aydınlık saçsın kulunun üzerine, kurallarını öğret bana. Ağzımdan sana övgü eksilmez, gün boyu yüceliğini anarım.

 Okuyucu:

Kutsal Tanrı, Kutsal Kudretli, Kutsal Ölümsüz bize merhamet eyle (3 kere).

Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a yücelik olsun, şimdi, her zaman ve sonsuza kadar. Âmin.

Ey Kutsal Üçleme bize merhamet et, Ya Rab günahlarımızı bağışla, ey Efendimiz suçlarımızı görme, ey Kutsal olan, hastalıklarımıza şifa ver, ismin için merhamet eyle, merhamet eyle, merhamet eyle.

 Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a yücelik olsun, şimdi her zaman ve sonsuza kadar. Âmin.

 Göklerdeki Babamιz adın kutsal kılınsın, egemenliğin gelsin, gökte olduğu gibi yeryüzünde de senin isteğin olsun. Günlük ekmeğimizi bugün de bize ver, bize karşı suç işleyenleri bağışladığımız gibi sen de bağışla suçlarımızı. Bizi ayartılmaktan koru ve kötülükten kurtar.

Ruhani: Çünkü krallık ve kudret ve yücelik senindir; Baba’nın, Oğul’un ve Kutsal Ruh’un, şimdi, her zaman ve sonsuza kadar. Âmin

Meryem Ana için

Pazartesi, Salı ve Perşembe günleri okunur

 Tanrı’nın çok meşhur Annesine ve kutsal Meleklerden daha kutsal olana, durmaksızın kalp ve ağız ile ilâhiler söyleyelim, onun Tanrıdoğuran olduğunu kabul ederek, çünkü gerçekten Tanrı’ya beden verdi ve daima bizim ruhlarımız için aracılık eder.

 Çarşamba ve Cuma günleri okunur

 Ey Tanrımız Mesih, sana küfür edip bizi korkutan düşmanlara esir olmadan önce, acele yetişip bizi kurtar ve bize savaş ilan edenleri Çarmıhın ile yok et ki Ortodoksların dininin ne derece kuvvetli olduğunu anlasınlar. Tanrıdoğuran’ın aracılığı ile, ey tek merhametli.

 Cumartesi günleri okunur

 Ya Rab, sen evreni fidan gibi dikmiş olan Tanrι’ya, bu evren, tabiatın ilk yetişen ve Tanrı’nın sevgisine mahzar olan şehitleri takdim eder. Ey merhameti bol olan Tanrı, bunların aracılığı ve Tanrıdoğuranın aracılığı ile Kiliseni barış içinde tut.

 Rab, merhamet eyle. (40 kere)

Her zaman ve her saatte gökte ve yeryüzünde tapılan Mesih Tanrı, yumuşak huylu, merhameti büyük, şefkati büyük, doğruluğu seven, günahkârlara merhametli, herkesi gelecekteki iyi şeylerin vaadiyle kurtuluşa çağıran, Sen Rab, bu saatteki yalvarışımızı kabul et ve yaşamlarımızı emirlerine yönlendir. Ruhlarımızı kutsa, bedenlerimizi temizle, düşüncelerimizi düzelt, fikirlerimizi arındır ve bizleri her tür sıkıntı, kötülük ve acıdan kurtar. Etrafımızda kutsal Meleklerinle duvar ör ki onların ordusu tarafından korunmuş ve yönlendirilmiş olarak iman birliğine ve Senin yaklaşılmaz görkeminin bilgisine erişebilelim. Çünkü Sen sonsuzluklar boyunca kutlusun. Âmin.

Rab, merhamet eyle (3 kere).

 Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a yücelik olsun, şimdi, her zaman ve sonsuza kadar. Âmin.

 Kerubimlerden daha yüce ve Serafimlerden kıyaslanmaz ölçüde daha görkemli olan Sen, bozulmadan Söz Tanrı’ya beden verdin. Gerçekten Tanrı’nın Annesisin, seni ululuyoruz.

Mesih, Dünyaya gelen herkesi aydınlatıp kutsayan gerçek Işık, yüzünün ışığı üzerimizde iz bıraksın, öyle ki onda Senin yaklaşılmaz ışığını görebilelim ve adımlarımızı Senin emirlerini yerine getirmeye yönlendirelim, Senin tümden lekesiz Annenin ve tüm Kutsallarının dualarıyla.

 Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a yücelik olsun, şimdi her zaman ve sonsuza kadar. Âmin

Ya Rab merhamet eyle (3 defa)

 Kutsal Babalarımızın duaları ile ya Rab Isa Mesih Tanrımız bize merhamet eyle.