/ Ayinler, dualar / Küçük Su Kutsama Ayini

Küçük Su Kutsama Ayini

Küçük Su Kutsama Ayini

 

Diyakon: Takdis et, ey Efendimiz.

Peder: Tanrımız kutsaldır, her zaman. Şimdi ve sonsuzluklar boyunca.

Diyakon: Amin.

 1. Mezmur

Duamı işit, ya RAB, yalvarışlarıma kulak ver! Sadakatinle, doğruluğunla yanıt ver bana! Kulunla yargıya girme, çünkü hiçbir canlı senin karşında aklanmaz. Düşman beni kovalıyor, ezip yere seriyor. Çoktan ölmüş olanlar gibi, beni karanlıklarda oturtuyor. Bu yüzden bunalıma düştüm, yüreğim perişan. Geçmiş günleri anıyor, bütün yaptıklarını derin derin düşünüyor, ellerinin işine bakıp dalıyorum. Ellerimi sana açıyorum, canım kurak toprak gibi sana susamış. Çabuk yanıt ver bana, ya RAB, tükeniyorum. Çevirme benden yüzünü, yoksa ölüm çukuruna inen ölülere dönerim. Sabahları duyur bana sevgini, çünkü sana güveniyorum; bana gideceğim yolu bildir, çünkü duam sanadır. Düşmanlarımdan kurtar beni, ya RAB; sana sığınıyorum. Bana istemini yapmayı öğret, çünkü Tanrım’sın benim. Senin iyi Ruhun, düz yolda bana öncülük etsin! Ya RAB, adın uğruna yaşam ver bana, doğruluğunla kurtar beni sıkıntıdan. Sevginden ötürü, öldür düşmanlarımı, yok et bütün hasımlarımı, çünkü senin kulunum ben.

 1. Makam ‘da şu ilahiler söylenir

Rab Allah bize göründü. Rab’bin adıyla gelen kutludur!

Söz a. RAB’be şükredin ve O’nu Kutsal adıyla çağırın.

Rab Allah bize göründü. Rab’bin adıyla gelen kutludur!

Söz b. Bütün uluslar beni kuşattı ve RAB’bin adıyla püskürttüm onları.

Rab Allah bize göründü. Rab’bin adıyla gelen kutludur!

Söz c. RAB’bin işidir bu, gözümüzde harika bir iş!

Rab Allah bize göründü. Rab’bin adıyla gelen kutludur!

4. Makam

Şimdi Tanrıdoğuran’a koşup ona sığınalım, günahkârlar ve alçakgönüllüler, ve ruhumuzun derininden haykırarak, tövbe içinde yere kapanalım, bizlere acıyan Hanımefendi, yardım et, yetiş. Günahlarımızın çokluğu bizi mahvediyor, kullarını eli boş gönderme, tüm ümidimizi sana bağlıyoruz.

Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’a yücelik olsun.

Kilisenin Azizi’nin Apolitikionu

Şimdi, her zaman ve sonsuzluklar boyunca.

Biz layık olmayanlar, ey Tanrıdoğuran, senin mucizevî eylemlerin için konuşmaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Çünkü eğer sen aracılık etmiyor olsaydın, kim bizi bu kadar çok tehlikeden kurtaracaktı? Bizi bu zamana dek özgür tutan kim? Asla yanından ayrılmayacağız Hanımefendi, çünkü her felâketten kullarını daima korursun.

 1. Mezmur

Ey Tanrı, lütfet bana, sevgin uğruna; sil isyanlarımı, sınırsız merhametin uğruna. Tümüyle yıka beni suçumdan, arıt beni günahımdan. Çünkü biliyorum isyanlarımı, günahım sürekli karşımda. Sana karşı, yalnız sana karşı günah işledim, senin gözünde kötü olanı yaptım. Bu nedenle, söylediklerinde haklı, yargılarında adilsin. Nitekim suç içinde doğdum ben, günah içinde annem bana hamile kaldı. Madem sen gönülde sadakat istiyorsun, bilgelik öğret bana yüreğimin derinliklerinde. Beni mercanköşkotuyla arıt, paklanayım, yıka beni, kardan beyaz olayım. Neşe, sevinç sesini duyur bana, bayram etsin ezdiğin kemikler. Bakma günahlarıma, sil bütün suçlarımı. Ey Tanrı, temiz bir yürek yarat, yeniden kararlı bir ruh var et içimde. Beni huzurundan atma, Kutsal Ruhun’u benden alma. Geri ver bana sağladığın kurtuluş sevincini, bana destek ol, istekli bir ruh ver. Başkaldıranlara senin yollarını öğreteyim, günahkârlar geri dönsün sana. Kurtar beni kan dökme suçundan, ey Tanrı, beni kurtaran Tanrı, dilim senin kurtarışını ilahilerle övsün. Ya Rab, aç dudaklarımı, ağzım senin övgülerini duyursun. Çünkü sen kurbandan hoşlanmazsın, yoksa sunardım sana, yakmalık sunudan hoşnut kalmazsın. Senin kabul ettiğin kurban alçakgönüllü bir ruhtur, alçakgönüllü ve pişman bir yüreği hor görmezsin, ey Tanrı. Lütfet, Siyon’a iyilik yap, Yeruşalim’in surlarını onar. O zaman doğru sunulan kurbanlar, yakmalık sunular, tümüyle yakmalık sunular, seni hoşnut kılar; o zaman sunağında boğalar sunulur.

Sonra, Tanrıdoğuran’ın aşağıdaki troparioları okunur.

2. Makam Playios

Kutsallığı Aşan Tanrıdoğuran, bizi kurtar.

Meleğin selâmını alan ve bizzat Yaratan’ı doğuran, seni yüceltenleri kurtar ey Bakire (2 kere).

Oğlun’u ilahilerle överiz ey Tanrıdoğuran, kirlenmemiş Hanımefendi,  sana sesleniriz, sana yalvaranları her türlü kötülükten koru.

Kralların, Peygamberlerin, Havarilerin ve Şehitlerin övüncü sensin, dünyanın da koruması, ey en temiz olan.

Her dil senin rahminin tertemiz ürününü kutsuyor, yüceltiyor ve övüyor, Ortodoksların Meryemi, Tanrı’nın Gelini.

Yalvarırım ey merhametli Mesih, ben layık olmayana da günahların affını bahşet, seni doğuranın şefaatleri ile.

Ümitlerimi sana teslim ettim Tanrıdoğuran, şefaatlerin aracılığıyla beni kurtar ve bana günahların affını bahşet.

Bana yaşam ver, Yaşamveren’i ve Kurtarıcı’yı doğuran, ruhlarımızın ümidi, kutsal, şefaatlerin aracılığıyla bizleri kurtar.

Her şeyin Yaratanı’nı rahminde taşıyan sen, ey lekesiz Bakire, şefaatlerin aracılığıyla ruhlarımızı kurtar.

Herkesin ilahilerle övdüğü Tanrıdoğuran, sen ki Tanrı buyruğuyla Söz’ü, anlatılamayan bir şekilde doğurdun, O’na canlarımızın kurtuluşu için yalvar.

Senin şefaatlerinle Hanımefendimiz, Oğlun ve Yargıç olan Rab bana merhamet etsin, çünkü tüm insanların en günahkârı benim.

Tanrıdoğuran, temiz ve ebedî Bakire, sana “sevin” diye haykırmayı bir borç biliriz, ve içtenlikle sana rica ederiz, şefaatlerinle bizleri kurtar.

Tanrı’yı doğuran sen, beni ebedî ateşten ve ızdıraplarımdan kurtar ki seni övebileyim.

Övgüye layık Hanımefendi, sana yalvarıyoruz, kullarının dualarını görmezden gelme ki zorluklardan kurtulabilelim.

Bizi, senin kutsal korumana sığınan bizleri, hastalıklardan, her türlü acıdan ve tehlikelerden özgür kıl.

Tanrıdoğuran senin yaşadığın bu mücize çok tuhaf! Her şeyin Yaradanı olan Allah, senden doğdu, bizler için bizim gibi oldu.

Tanrıdoğuran, senin mabedin hastalıkların gönüllü doktoru ve üzgün ruhların tesellisi oldu.

Kutsallar Kutsalı Tanrıdoğuran, Kurtarıcı’yı doğuran sen, kullarını tehlikelerden ve her türlü yoksunluktan kurtar.

En temiz olan Hanımefendi, kullarını onlara karşı olan her tehditten, her türlü ruhsal ve bedensel zarardan koru.

Tanrıdoğuran Bakire, sana sığınıp şefaatlerini isteyenleri, her türlü yoksunluktan ve üzüntüden kurtar.

Tanrıdoğuran, kim senin mabedine sığınır da, derhal, hem bedensel hem de ruhsal olarak tedavisini bulmaz?

Ya Rab, azizlerin ve meleklerin önünde utanç içinde duran bana Anne’nin aracılığıyla merhamet et.

Acı, ey Kurtarıcı, ebedî yaşam ümidiyle vefat eden kardeşlerimize ve onların günahlarını bağışla.

Ey Bakire, sevin, sen ki bu dünyanın affısın, Allah’ın gelini, sevin, sen ki göksel Man’ın taşıyıcısısın ve ilahî ışığın kandilisin.

Kutsal Üçlü, Allah, bize merhamet et ve bizi kurtar.

Triadikon

Üç’te Bir olan Allah’a övgüler sunarız, Üç Kutsallı ilahiyi söylerken, kurtuluşa erişmek için yalvarırız.

Kutsallığı aşan Tanrıdoğuran bizi kurtar.

Theotokion

Bakire, sen ki dünyanın Kurtarıcısı’nı ve Efendisi’ni, Rab’bi doğurdun, O’na yalvar ki canlarımızı kurtarsın.

Sevin dağ, sevin çalı, sevin geçit, sevin merdiven, sevin ilahî masa, sen ki hepimizin yardımısın, Hanımefendi!

Kutsallığı aşan Tanrıdoğuran bizi kurtar.

Ey Merhametli olan, en pak olan annenin ve tüm azizlerinin şefaatleriyle, affını halkına bahşet.

Mesih’in Haçı, kuvvetinle bizi kurtar.

Hayat veren, Haçın’ın kuvvetiyle ben kulunu aydınlat ki, yardımınla kurtulurken sana ilahiler söyleyeyim.

Allah’ın Başmelekleri, bizim için şefaat edin.

Kurtarıcı, biz kullarını koru, şanlı Başmeleklerin, Meleklerin ve Göksel Kuvvetlerin şefaatleri ile.

Mesih’in Vaftizcisi, bizim için şefaat et.

Mesih Kurtarıcımız, şanlı ve değerli Vaftizcin, Peygamber öncü Yahya’nın şefaatleri aracılığıyla biz kullarını koru.

Mesih’in Havarileri, bizim için şefaat edin.

Şanlı Haveriler’in, Şehitler’in ve tüm Azizlerin’in şefaatleriyle halkına merhametini bahşet!

Aziz Başruhbanlar ve tüm dünyanın öğretmenleri, bizim için şefaat edin.

Büyük öğretmenlerin, bilge Vasilios’un, Grigorios’un ve İoannis’in şefaatleri ile kullarını koru!

Mesih’in Aziz Başruhbanı, Nikolaos, bizim için şefaat et.

Kutlu Nikolaos, sana ilahi söyleyenlere çabuk ve içten olan korumanı gönder.

Mesih’in büyük şehitleri, bizim için şefaat edin.

Şanla mücadele eden ve kazanan şehitlerin Georgios ve Dimitrios’un, bilge Theodoroslar’ın ve Artemios’un şefaatleriyle bizi koru.

Aziz Şifacılar ve mucize işçileri, bizim için şefaat edin.

Şanlı Şifacılar’ın şefaatleriyle, ey Tanrıdoğuran, kullarını koru, sen ki dünyanın koruması ve dayanağısın.

Aziz şifacı ve Mesih’in büyük şehidi Panteleimon, bizim için şefaat et.

Mesih için mücadele etmiş Panteleimon, şefaatlerinle senin korumana sığınanları hastalıklardan kurtar.

Mesih’in ataları, bizim için şefaat edin.

Mesih, aziz ve doğru atalarının şefaatleriyle ve tüm dürüst ve adillerin şefaatleriyle bizleri koru.

Kutsallığı  aşan Tanrıdoğuran bizi kurtar

Bakire, ayartıcıların aldatmasından ve hayatın fırtınalarından ötürü tehlikede olan sürünü koru. 

Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’a yücelik olsun.

Baba’yı, Oğul’u ve Kutsal Ruh’u, “Kutsal Üçlü, ruhlarımızı kurtar”, diyerek yüceltiriz.

Şimdi, her zaman ve sonsuzluklar boyunca.

Theotokion
Bakire, sen ki tarif edilemeyen bir biçimde Yaradan’ı rahminde taşıdın ve doğurdun, seni övenleri kurtar.

Kutsanmış Tanrıdoğuran, bizlere merhametinin kapılarını aç. Ümidini sende tutan bizleri hayalkırıklığına uğratma. Yardımınla üzüntülerden kurtulalım, çünkü sensin Hristiyanların kurtuluşu.

Ruhban
Rab’be yalvaralım.

Allahımız Azizdir, Baba’yı, Oğul’u ve Kutsal Ruh’u yüceltiriz, şimdi, her zaman ve sonsuzluklar boyunca. Amin.
Sonra bu tropariolar

 1. Makam Playios
  Şimdi herkesin kutsandığı zaman geldi ve adil Yargıç bizleri bekliyor. Ruhum, tövbe et, tıpkı fahişenin göz yaşlarıyla haykırdığı gibi: “Rab, bana merhamet et'”.

Sen, ya Rab, yağmur yağdırdın ve şifa kaynağını suyla doldurdun, bugün Bakire’nin kutsal tapınağında, kendi takdisini serperek hastalıkları kovuyorsun, Sen ki ruhlarımızın ve bedenlerimizin hekimisin.

Tanrıdoğuran Meryem, güveysiz Anne, sen ki erkek tanımadan Mesih’i doğurdun, Bakire olarak ve öyle kalarak, Mesih Tanrımız’a yalvar ki bizi kurtarsın.

Kutsalların kutsalı, Tanrıdoğuran Bakire, ellerimizin işlerini hayra yönlendir ve biz Meleklerin ilahini söylerken sen de hatalarımızın affını iste.

Kutsal Tanrı, Kutsal kudretli, Kutsal ölümsüz, bize merhamet eyle (3 kere).

Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a yücelik olsun. Şimdi, her zaman ve sonsuzluklar boyunca.

Kutsal ölümsüz bize merhamet eyle.
Tekrar

Kutsal Tanrı, Kutsal kudretli, Kutsal ölümsüz, bize merhamet eyle.

Ruhban: Dikkat edelim.

Diyakon:

 1. Makam
  Rab aydınlanmam ve Kurtarıcımdır.
  Rab hayatımın savunucusudur.

Ruhban: Bilgelik.

Diyakon: Pavlus’un İbraniler’e mektubundan okuma.

Ruhban: Dikkat edelim.

(İbraniler 2, 11-18)

Çünkü hepsi –kutsal kılan da kutsal kılınanlar da– aynı Baba’dandır. Bunun içindir ki, İsa onlara “kardeşlerim” demekten utanmıyor.

“Adını kardeşlerime duyuracağım, topluluğun ortasında Seni ilahilerle öveceğim” diyor. Yine, “Ben O’na güveneceğim” ve yine, “İşte ben ve Tanrı’nın bana verdiği çocuklar” diyor. Bu çocuklar etten ve kandan oldukları için İsa, ölüm gücüne sahip olanı, yani İblis’i, ölüm aracılığıyla etkisiz kılmak üzere onlarla aynı insan yapısını aldı. Bunu, ölüm korkusu yüzünden yaşamları boyunca köle olanların hepsini özgür kılmak için yaptı. Kuşkusuz O, meleklere değil, İbrahim’in soyundan olanlara yardım ediyor. Bunun için her yönden kardeşlerine benzemesi gerekiyordu. Öyle ki, Tanrı’ya hizmetinde merhametli ve sadık bir başkâhin olup halkın günahlarını bağışlatabilsin. Çünkü kendisi denenip acı çektiği için denenenlere yardım edebilir.

Ruhban: Esenlik bunu okuyan seninle olsun

Diyakon: Aliluya
2. Makamın Playiosu

Yüreğimden güzel sözler taşıyor.

Diyakon: Bilgelik. Kutsal İncil’i dinlemek için ayağa kalkalım.

Ruhban: Esenlik sizinle olsun.

Diyakon: Ve senin ruhunla.

Ruhban

Yuhanna’dan Kutsal İncil okuması.

Diyakon: Dikkat edelim.

Ruhban:

(Yuhanna 5, 1-4)

İsa bundan sonra Yahudilerin bir bayramı nedeniyle Kudüs’e gitti. Kudüs’te Koyun Kapısı yanında, İbranicede Beytesta denilen beş eyvanlı bir havuz vardır. Bu eyvanların altında kör, kötürüm, felçli hastalardan bir kalabalık yatar, havuzun çalkanmasını beklerdi. Çünkü Rab’bin bir meleği zaman zaman havuzun içine iner, suyu çalkardı. Suyun çalkanmasından sonra havuza ilk giren, tutulduğu herhangi bir hastalıktan kurtulurdu.

Diyakon: Şükür sana, ya Rab, şükür sana.

Sonra, Diyakon ‘Esenlik yakarışlarını’ okur ve Ruhban her yakarışın sonunda ‘Rab merhamet et’ der, en sonda da ‘Sana ya Rab’ der.

Esenlikle Rab’be yalvaralım.

Göksel esenlik ve ruhlarımızın kurtuluşu için Rab’be yalvaralım.

Tüm dünyanın barışı, Allah’ın kutsal kiliselerinin istikrarı ve herkesin birliği için Rab’be yalvaralım.

(-Eğer kilisedeysek- Bu kutsal ev için, ve buraya inanç, saygı ve Allah korkusu ile girenler için Rab’be yalvaralım)

Başepiskoposumuz (bölge episkoposunun adı) için, tüm Ruhbanlar ve Halk için, Rab’be yalvaralım.

Bu şehir için (ya da ada), tüm şehirler, ülkeler ve bunlarda inançla ikamet edenler için Rab’be yalvaralım.

Rüzgârların ılımlı, toprağın ürünlerinin bereketli ve havaların sakin olması için Rab’be yalvaralım.

Denizde ya da karada yolculuk edenler, hasta olanlar, acı çekenler, esirler ve tüm bunların kurtuluşu için Rab’be yalvaralım.

Bu suyun kutsanması, üzerine Kutsal Ruh’un gücünün ve kuvvetinin gelmesi için Rab’be yalvaralım.

Kutsal Teslis’in arındırıcı gücünün bu suya işlemesi için Rab’be yalvaralım.

Bu suyun ruhlara ve bedenlere şifa verici ve her kötü güce karşı koruyucu olması için Rab’be yalvaralım.

Bu suya Kutsal Ruh’un aydınlatıcı lütfunun ve Ürdün’ün kutsallığının inmesi için, Rab’be yalvaralım.

Tanrı’nın yardımı ve koruması için mürle kutsanan herkes için, Rab’be yalvaralım.

Aynı öze sahip olan Kutsal Üçlü aracılığıyla bizlere aydınlanma ve bilgelik gelmesi için, Rab’be yalvaralım.

Bu sudan içenleri ve bu suyu kendine serpenleri, krallığının mirasçıları ve oğulları olarak kabul etmesi için Rab’be yalvaralım.

Her türlü muhtaçlıktan, tehlikeden, öfkeden ve üzüntüden bizleri kurtarması için, Rab’be yalvaralım.

Tanrımız lütfunla bizlere yardım et, kurtar, merhamet et ve esirge.

Kutsalların kutsalı, lekesiz, en çok takdis edilmiş olan, şanlı Hanımefendimiz Tanrıdoğuran ve ebedî Bakire Meryem’in ve adını andığımız tüm Azizlerin şefaatleriyle, kendimizi, birbirimizi ve tüm yaşamımızı Mesih Rab’be emanet edelim.

Ruhban sesli olarak

Çünkü tüm şan, şeref ve tapınma, Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a aittir. Şimdi, her zaman ve sonsuzluklar boyunca. Amin.

Diyakon

Rab’be yalvaralım.

Ruhban şu duayı okur
Rab’bimiz ve Tanrımız, Sen ki isteğinde kudretli ve işlerinde harikasın. Sen görünen ve görünmeyen her şeyin Yaratanı’sın, Sen yaptığın antlaşmaya sadık kalansın ve seni sevip söylediklerine kulak verenlere merhametinde bolca bahşedersin. Sen ki zor durumda bulunan herkesin göz yaşlarını kabul edersin, bu yüzden aramıza gelip kul görünümü aldın, bizleri korkutmak için değil fakat gerçek bedensel sağlımıza kavuşmamızı arzulayarak ve “Artık iyileştiğine göre bir daha günah işleme!” diyerek. Sensin çamurla körün gözlerini açan ve daha sonra ona yıkanmasını söyleyen, yine Sen bir sözünle kör adamın tekrar ışığını bulmasını sağlayansın. Sen ki kötü tutkuların kayalıklarını yerinden oynatırsın, bu hayatın acı denizini dindirirsin ve kötü niyetlerin dalgalarını sakinleştirirsin. Bizzat Sen, insansever Kral, bizi sudan ve Ruh’tan yapılma aydınlık giysilerle kuşatan Sen, içeceğimiz ve üzerimize serpeceğimiz bu suyu kutsa, bizlere takdisini gönder, bizi arzuların kirliliğinden temizleyen takdisini. Evet Efendimiz, Senden rica ediyoruz: Ey iyi Olan, bakışlarını hastalığımıza çevir ve hem bedensel hem de ruhsal hastalıklarımızı merhametinle iyileştir, pek kutsal Hanımefendimiz Tanrıdoğuran ve ebedî bakire Meryem’in şefaatleriyle, kutsal ve hayatveren Haç’ın gücüyle, bedensiz göksel Kuvvetlerin korumasıyla, öncü Peygamber ve Vaftizci Yahya’nın, şanlı Aziz Havariler’in, aziz Pederlerimizden olan büyük Başruhbanlardan ve evrensel Öğretmenlerden olan Büyük Vasilios’un, İlahiyatçı Grigorios’un ve Altınağızlı Yuhanna’nın, aziz Pederlerimizden olan İskenderiye Patrikleri Athanasios ve Kirillos’un, Sadakacı Yuhanna’nın, Myra episkoposu Nikolaos’un, Tremeşe episkoposu Spiridon’un, mucizeler yapanlardan ve büyük şehitlerden olan Azizler, Yorgios’un, Dimitrios’un ve Azizler Theodoroslar’ın, şanlı şehit ruhbanlardan Haralambos’un ve Eleftherios’un, tüm şehitlerin, Azizler Yoakim ve Anna’nın, mucizeler yapan Aziz Şifacılar’dan Kozmas’ın, Damianos’un, Kiros’un, Yoannis’in, Panteleimon’un, Ermolaos’un, Sampson’un, Diomidis’in, Mokios’un, Anikitos’un, Thaleleos’un ve Trifonos’un, Azizler (o gün hatırası anılan azizlerin isimleri)’un ve tüm Azizlerinin şefaatleriyle. Rab, kullarını koru, bizleri ülke liderlerine bedensel ve ruhsal sağlık ver, onların Sana bağlı olan Hristiyanlara hoşgörülü davranmalarını sağla. Anımsa ya Rab, Senin gerçeğinin sözünü doğru öğreten her Ortodoks episkoposu, ruhbanları ve münzevileri, ve bunların kurtuluşu için yardım et. Anımsa ya Rab, bizden nefret edenleri ve bizi sevenleri, hizmette bulunan kardeşlerimizi, şuan yanımızda bulunanları ve haklı bir sebepten ötürü burada olamayanları, ve layık olmayan bizden onlar için dua etmemizi isteyenleri. Anımsa ya Rab, esarette ve hapiste bulunan kardeşlerimizi, onlara ve bize büyük merhametinden bahşet, her türlü muhtaçlıktan bizleri kurtararak.

Çünkü Sen her şifanın kaynağısın, Mesih’imiz ve Tanrımız, Seni yüceltiriz, başlangıcı olmayan Baba’nla ve en kutsal, iyi ve yaşamveren Ruhu’nla. Şimdi, her zaman ve sonsuzluklar boyunca.

Esenlik sizinle olsun.

Diyakon

Başlarımızı Rab’be eğelim.

Ruhban başını eğerek sessizce şu duayı okur

Ya Rab, bakışlarını bizlere çevir ve bizi duy, Sen ki Ürdün nehrinde vaftiz olmayı kabul ettin ve suları kutsadın, Sana başlarını eğerek kulların olduğunu gösteren bizleri de kutsa. Ve bizi layık kıl ki bu sudan içtiğimizde ve ondan kendimize serptiğimizde, Senin kutsiyetinle dolalım ve bize bedensel ve ruhsal sağlık versin.

Sesli olarak da şunu
Çünkü Sensin ruhlarımızın ve bedenlerimizin kutsaması. Yüceliği, şükranı ve tapınmayı Seninle birlikte başlangıcı olmayan Baba’na, pek kutsal, iyi ve yaşamveren Ruhu’na sunarız. Şimdi, her zaman ve sonsuzluklar boyunca.

Ardından ruhban kutsal Haç’ı alarak suyu üç kere kutsar, her defasında suya batırıp yukarı doğru çıkartarak, ardından da şu troparioyu söyler.

 1. Makam
  Kurtar, Rab, halkını ve kutsa mirasını, barbarlara karşı zaferler bahşet Krallara ve Haç’ın aracılığıyla sana ait olanları koru (3 kere).

Ardından haç şeklinde havada kutsal sudan serperek, aynı aşağıdaki troparioyu söyler.

2. Makam

Tanrıdoğuran Bakire, bizi lütuflarına layık kıl, Pak ve Saf olan Sen hatalarımızı görmezden gelirsin ve inançla senin takdisini alanları iyileştirirsin.

Sonra ruhban ve ardından diğer inananlar kutsal haçı öperler. Sonra bununla tüm herkesi, kilseyi (ya da evi) kutsal sudan serperek kutsar.

Kutsama bitene kadar şu troparioyu söyler.

 1. Makam

Aziz Şifacılar, siz ki her tedavinin kaynağına sahipsiniz, dua edenlerin hepsine şifa verin, çünkü sizler, tükenmeyen kaynak olan Kurtarıcımız Mesih’ten en büyük lütufları almaya layık kılındınız. Çünkü Havariler ile aynı gayrete sahip olan sizlere Rab şöyle diyor: İşte sizlere her kirli ruh üzerinde yetki verdim, öyle ki onları kovabilesiniz ve her türlü hastalığı iyileştirebilesiniz. Bu yüzden O’nun emirlerini bir hayat boyunca yerine getiren sizler, ödemeden aldınız ve ödenmeden veriyorsunuz, bedensel ve ruhsal düşkünlüklerimizi iyileştirerek.

Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a yücelik olsun. Şimdi, her zaman ve sonsuzluklar boyunca.

Theotokion

Tertemiz olan Sen (Meryem Ana), duy yakarışlarımızı ve bize eziyet eden isyanlarımızı gönder, bizi her türlü üzüntüden kurtar. Çünkü Sana güveniriz ve kendimizi emanet ederiz, her zaman bizleri korursun. Hanımefendi, yardımını istediğimiz an utandırılmayalım. Cevap ver Sana inançla yakaranlara ve şöyle diyenlere: “Sevin ey canlarımızın kurtuluşu, Hanımefendimiz, yardımımız, sevincimiz ve koruyucumuz”.

Ve şunu

Hanımefendi, kullarının yakarışlarına kulak ver ve bizleri aydınlat, her türlü üzüntüden ve muhtaçlıktan.

Diyakon

Acı bize, ey Tanrımız, büyük merhametinle, Sana yalvarıyoruz, bizleri duy ve merhamet et.

Ruhban

Her yakarmanın ardından; Rab merhamet et der (3 kere).

Diyakon

Başepiskoposumuz (bölge episkoposunun adı) için ve tüm kardeşlik için Rab’be tekrar yalvaralım.

Merhamet, yaşam, esenlik, sağlık, kurtuluş, Allah’ın bizi ziyaret etmesi, affetme için ve Tanrı’nın kullarının, dindar ve Ortodoks Hristiyanların, bu şehirde (ya da adada) ikâmet eden ve buraya sonradan gelenlerin, cemaat üyelerinin, kilise yönetim kurulu üyelerinin (-eğer kilisedeysek- ve bu ibadethaneye yardımı dokunanların) günahlarının bağışlanması için, Rab’be tekrar yalvaralım.

Tanrı’nın kulları, (Dua edilmek üzere verilmiş isimler okunur), için Rab’be tekrar yalvaralım.

Kutsal Kilise’nin ve bu şehrin (ya da adanın), tüm şehirlerin ve ülkelerin, öfkeden, salgın hastalıklardan, açlıktan, depremden, selden, yangından, savaştan, istiladan, kötü niyetli yabancılardan, iç savaştan, beklenmedik ölümden korunmasını için, anlayışlı, merhametli, iyi ve insansever olan Rab’bimize tekrar yalvaralım, öyle ki her öfkeyi ve illeti bizden uzak tutsun ve kendisinin haklı yargısından bizi kurtarsın, bize merhamet etsin.

Biz günahkârların yakarışlarını duyup bize merhamet etmesi için Rab’be tekrar yalvaralım.

Ruhban

Duy bizi, ya Rab, Kurtarıcımız, dünyanın dört bucağının umudu olan Sen, günahlarımıza karşı hoşgörülü ol Efendimiz ve bize merhamet et. Merhametli ve insanseverdir Tanrımız, ve yüceliği sana, Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a sunarız. Şimdi, her zaman ve sonsuzluklar boyunca. Amin.

Şükür sana Tanrımız, umdumuz sensin, şükür sana. Hakiki Tanrımız Mesih, kutsal, pak ve kirlenmemiş Annesi’nin, şanlı ve aziz Havarilerin, şanlı ve zaferli Şehitlerin, aziz Gönüllü Şifacıların, (-eğer kilisedeysek- kilisenin azizinin), azizler Yoakim ve Anna’nın, (o gün hatırası anılan azizlerin isimleri)’in ve tüm azizlerin şefaatleriyle, bize merhamet et ve bizi kurtar, ey iyi, insansever ve merhametli Tanrımız.

Aziz Pederlerimizin dualarıyla, Rab İsa Mesih Tanrımız, bize merhamet et ve bizi kurtar.

Diyakon: Amin.

 

 

Küçük Su Kutsama Ayini