/ Ayinler, dualar / Saatlerde okunan dualar Üçüncü Saat

Saatlerde okunan dualar Üçüncü Saat

(sabah 9.00 sularında okunur)

Üçüncü Saat

Ruhani:

Kutludur Tanrımız, şimdi, her zaman ve sonsuza kadar.

 Topluluk: Âmin

Ruhani: Yücelikler Sana ey Tanrιmız, yücelikler Sana.

Ey teselli veren, her yerde hazır olan Gerçeğin Ruhu, herkesi iyilikler hazinesiyle dolduran ve hayat bağışlayan göksel kral, gel ve aramızda ol, bizleri kirlilikten arındır ve kurtar.

 Okuyucu: Kutsal Tanrı, Kutsal Kudretli, Kutsal Ölümsüz bize merhamet eyle (3 kere).

 Baba’ya, Oğul’a, ve Kutsal Ruh’a yücelik olsun, şimdi, her zaman ve sonsuza kadar. Âmin.

Ey Kutsal Üçleme bize merhamet et, Ya Rab günahlarımızı bağışla, ey Efendimiz suçlarımızı görme, ey Kutsal olan, hastalıklarımıza şifa ver, ismin için merhamet eyle, merhamet eyle, merhamet eyle.

Baba’ya, Oğul’a, ve Kutsal Ruh’a yücelik olsun, şimdi her zaman ve sonsuza kadar. Âmin.

Göklerdeki Babamιz adın kutsal kılınsın, egemenliğin gelsin, gökte olduğu gibi yeryüzünde de senin isteğin olsun. Günlük ekmeğimizi bugün de bize ver, bize karşı suç işleyenleri bağışladığımız gibi sen de bağışla suçlarımızı. Bizi ayartılmaktan koru ve kötülükten kurtar.

 Ruhani: Çünkü krallık ve kudret ve yücelik senindir; Baba’nın, Oğul’un ve Kutsal Ruh’un, şimdi, her zaman ve sonsuza kadar. Âmin

Okuyucu: Αmin. Ya Rab acıma eyle. (12 kere)

Baba’ya, Oğul’a, ve Kutsal Ruh’a yücelik olsun, şimdi, her zaman ve sonsuza kadar. Âmin.

Kralımız olan Tanrιmıza secde edip diz çökelim.

Kralımız olan Tanrιmız Isa Mesih’e secde edip diz çökelim.

Kralımız, Rabbimiz ve Tanrιmız Isa Mesih’e secde edip diz çökelim.

16/17 Mezmur

Haklı davamı dinle, ya RAB, feryadımı işit! Hilesiz dudaklardan çıkan duama kulak ver! Haklı çıkar beni, çünkü sen gerçeği görürsün. Yüreğimi yokladın,  gece denedin, sınadın beni, kötü bir şey bulmadın; Kararlıyım, ağzımdan kötü söz çıkmaz. Başkalarının yaptıklarına gelince, ben senin sözlerine uyarak şiddet yollarından kaçındım. Sıkı adımlarla senin yollarını tuttum, kaymadı ayaklarım.

Sana yakarıyorum, ey Tanrı, çünkü bana yanıt verirsin; Kulak ver bana, dinle söylediklerimi!  Göster harika sevgini, ey sana sığınanları saldırganlardan sağ eliyle kurtaran!  Koru beni gözbebeği gibi; Kanatlarının gölgesine gizle kötülerin saldırısından, çevremi saran ölümcül düşmanlarımdan. Yürekleri yağ bağlamış, ağızları büyük laflar ediyor.  İzimi buldular, üzerime geliyorlar, yere vurmak için gözetliyorlar. Tıpkı parçalamak için sabırsızlanan bir aslan, pusuya yatan genç bir aslan gibi. Kalk, ya RAB, kes önlerini, eğ başlarını! Kılıcınla kurtar canımı kötülerden, elinle bu insanlardan, ya RAB, Yaşam payı bu dünyada olan insanlardan. Varsın karınları vereceğin cezalara doysun, çocukları da yiyip doysun, artanı torunlarına kalsın! Ama ben doğruluk sayesinde yüzünü göreceğim senin, uyanınca suretini görmeye doyacağım.

24/25 Mezmur

Ya RAB, bütün varlığımla sana yaklaşıyorum, ey Tanrım, sana güveniyorum, utandırma beni. Düşmanlarım zafer kahkahası atmasın! Sana umut bağlayan hiç kimse utanca düşmesin; Nedensiz hainlik edenler utansın. Ya RAB, yollarını bana öğret, yönlerini bildir. Bana gerçek yolunda öncülük et, eğit beni; Çünkü beni kurtaran Tanrı sensin. Bütün gün umudum sende. Ya RAB, sevecenliğini ve sevgini anımsa; Çünkü onlar öncesizlikten beri aynıdır. Gençlik günahlarımı, isyanlarımı anımsama, sevgine göre anımsa beni, çünkü sen iyisin, ya RAB. RAB iyi ve doğrudur, onun için günahkârlara yol gösterir. Alçakgönüllülere adalet yolunda öncülük eder, kendi yolunu öğretir onlara. RAB’bin bütün yolları sevgi ve gerçeğe dayanır, antlaşmasındaki buyruklara uyanlar için. Ya RAB, adın uğruna suçumu bağışla, çünkü suçum büyük. Kim RAB’den korkarsa, RAB ona seçeceği yolu gösterir. Gönenç içinde yaşayacak o insan, soyu ülkeyi sahiplenecek. RAB kendisinden korkanlarla paylaşır sırrını, onlara açıklar antlaşmasını. Gözlerim hep RAB’dedir, çünkü ayaklarımı ağdan O çıkarır. Halime bak, lütfet bana; Çünkü garip ve mazlumum. Yüreğimdeki sıkıntılar artıyor, kurtar beni dertlerimden! Üzüntüme, acılarıma bak, Bütün günahlarımı bağışla! Düşmanlarıma bak, ne kadar çoğaldılar, nasıl da benden nefret ediyorlar! Canımı koru, kurtar beni! Hayal kırıklığına uğratma, çünkü sana sığınıyorum! Dürüstlük, doğruluk korusun beni, çünkü umudum sendedir. Ey Tanrı, kurtar İsrail’i Bütün sıkıntılarından!

 50/51 Mezmur

Ey Tanrım, lütfet bana, Sevgin uğruna; sil isyanlarımı, sınırsız merhametin uğruna. Tümüyle yıka beni suçumdan, arıt beni günahlarımdan. Çünkü isyanlarımı biliyorum, günahım sürekli karşımda. Sana karşı, yalnız Sana karşı, günah işledim, Senin gözünde kötü olanı yaptım. Öyle ki, konuşurken haklı, yargılarken âdil olasın. Nitekim ben suç içinde doğdum, günah içinde annem bana hâmile kaldı. Madem ki Sen gönülde sadakat istiyorsun, yüreğimin derinliklerinde bilgelik öğreten bana, beni mercan köşküotuyla arıt, paklanayım, yıka beni, kardan beyaz olayım. Neşe sevinç sesini duyur bana, bayram etsin ezdiğin kemikler. Günahlarıma bakma, bütün suçlarımı sil.  Ey Tanrı, temiz bir yürek yarat, yeniden kararlı bir ruh var et içimde, beni huzurundan atma, Kutsal Ruhunu benden alma. Geri ver bana sağladığın kurtuluş sevincini, bana destek ol, istekli bir ruh ver. Başkaldıranlara senin yollarını öğreteyim, günahkârlar geri dönsün sana. Kurtar beni, kan dökme suçundan, Ey Tanrı, beni kurtaran Tanrı, dilim senin kurtarışını ilahilerle övsün. Ya Rab, aç dudaklarımı, ağzım senin övgülerini duyursun. Çünkü sen kurbandan hoşlanmazsın, yoksa sunardım sana, yakmalık sunudan hoşnut kalmazsın. Senin kabul ettiğin kurban alçakgönüllü bir ruhtur, alçakgönüllü ve pişman bir yüreği hor görmezsin, Ey Tanrı. Lûtfet, Siyon’a iyilik yap, Yeruşalim’in surlarını onar. O zaman doğru sunulan kurbanlar, yakmalık sunular, tümüyle yakmalık sunular, Seni hoşnut kılar; O zaman sunağında boğalar sunulur.

Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a yücelik olsun, şimdi her zaman ve sonsuza kadar. Âmin.

Aleluya, aleluya, aleluya, Yücelik senindir ey Tanrιmιz, yücelik senindir. Ya Rab Merhamet Eyle (3 kere)

 Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a yücelik olsun(günün apolitikionu)

Şimdi her zaman ve sonsuza kadar. Âmin.

Theotokion

 Tanrı’nın Annesi, sen yaşam meyvesini tomurcuklandırdın. Sana yalvarıyoruz, Hükmeden Hanımefendi, Tanrı ruhlarımıza merhamet etsin diye Elçilerle ve tüm Kutsallarla birlikte dua et.

 Kutludur Rab Tanrı, kutludur Rab günden güne; kurtuluşumuzun Tanrısı bize bolluk versin, Tanrımız, kurtaran Tanrı.

Ruhani:

Kutludur Tanrımız, şimdi, her zaman ve sonsuza kadar.

 Topluluk: Âmin

 Ruhani: Yücelikler Sana ey Tanrιmız, yücelikler Sana.

 Ey teselli veren, her yerde hazır olan Gerçeğin Ruhu, herkesi iyilikler hazinesiyle dolduran ve hayat bağışlayan göksel Kral, gel ve aramızda ol, bizleri kirlilikten arındır ve kurtar.

 Okuyucu: Kutsal Tanrı, Kutsal Kudretli, Kutsal Ölümsüz bize merhamet eyle (3 kere).

Baba’ya, Oğul’a, ve Kutsal Ruh’a yücelik olsun, şimdi, her zaman ve sonsuza kadar. Âmin.

Ey Kutsal Üçleme bize merhamet et, Ya Rab günahlarımızı bağışla, ey Efendimiz suçlarımızı görme, ey Kutsal olan, hastalıklarımıza şifa ver, ismin için merhamet eyle, merhamet eyle, merhamet eyle.

 Baba’ya, Oğul’a, ve Kutsal Ruh’a yücelik olsun, şimdi her zaman ve sonsuza kadar. Amin.

Göklerdeki Babamιz adın kutsal kılınsın, egemenliğin gelsin, gökte olduğu gibi yeryüzünde de senin isteğin olsun. Günlük ekmeğimizi bugün de bize ver, bize karşı suç işleyenleri bağışladığımız gibi sen de bağışla suçlarımızı. Bizi ayartılmaktan koru ve kötülükten kurtar.

 Ruhani: Çünkü krallık ve kudret ve yücelik senindir; Baba’nın, Oğul’un ve Kutsal Ruh’un, şimdi, her zaman ve sonsuza kadar. Âmin

 Kontakion (o günün Azizine özgü)

Rab, merhamet eyle. (40 kez)

Her zaman ve her saatte gökte ve yeryüzünde tapılan Mesih Tanrı, yumuşak huylu, merhameti büyük, şefkati büyük, doğruluğu seven, günahkârlara merhametli, herkesi gelecekteki iyi şeylerin vaadiyle kurtuluşa çağıran, Sen Rab, bu saatteki yalvarışımızı kabul et ve yaşamlarımızı emirlerine yönlendir. Ruhlarımızı kutsa, bedenlerimizi temizle, düşüncelerimizi düzelt, fikirlerimizi arındır ve bizleri her tür sıkıntı, kötülük ve acıdan kurtar. Etrafımızda kutsal Meleklerinle duvar ör ki onların ordusu tarafından korunmuş ve yönlendirilmiş olarak iman birliğine ve Senin yaklaşılmaz görkeminin bilgisine erişebilelim. Çünkü Sen sonsuzluklar boyunca kutlusun. Âmin.

 Rab, merhamet eyle (3 kere).

Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a yücelik olsun, şimdi, her zaman ve sonsuza kadar. Âmin.

Kerubimlerden daha yüce ve Serafimlerden kıyaslanmaz ölçüde daha görkemli olan Sen, bozulmadan Söz Tanrı’ya beden verdin. Gerçekten Tanrı’nın Annesisin, seni ululuyoruz.

 Tanrı ve Efendi, her şeye gücü yeten Baba, tek-doğan Oğul Isa Mesih ve Kutsal Ruh, tek Tanrı, tek kudret, ben günahkâra merhamet et ve bildiğin yargılamalarla ben değersiz kulunu kurtar; çünkü Sen sonsuzlara kadar kutlusun.