/ Azizlerimizin hayat hikayeleri / 10 Aralık. Kutsal şehitlerden hoş sesli Menas, Hermoyenes ve Evgrafos

10 Aralık. Kutsal şehitlerden hoş sesli Menas, Hermoyenes ve Evgrafos

Menas

 

Menas, Atina doğumluydu ve Sinaksaristes’e göre rütbe ve eğitim sahibi bir söz ustasıydı ve bu nedenle ona ‘hoş sesli’ dendi. Evgrafos onun kâtibiydi. Her ikisi de Hristiyan bir aileden geliyorlardı. Vali rütbesindeki Hermoyenes ise putperest olarak doğup Kutsal Menas’ın mucizeleri üzerine Mesih’e iman etti. Üçü de Maksimin yönetiminde 235 senesinde acı çekti.

Apolytikion. Ton 8.

Mesih’in şehitleri, tutkuların yakıcı saldırılarını ve hareketlerini öz denetim sayesinde yok ederek hastalıkları kovma kayrası ve hem yaşarken hem de öldükten sonra mucizeler gerçekleştirme kayrası elde ettiler. Ey gerçekten şaşırtıcı olan harika ki çıplak kemikler şifa veriyor. Tek Tanrımıza yücelik olsun.

Kontakion. Ton 1.

Hepimiz muhteşem Menas’ı, tanrısal Hermoyenes’i ve onlarla birlikte Evgrafos’u da Rabbi onurlandırmış, O’nun uğruna mücadele etmiş, gökteki bedensizler korosuna erişmiş ve mucizeler döken kişiler olarak kutsal şarkılarla onurlandıralım.

Diğer. Ton 4.

Menas, sana çürümez bir taç bahşeden Rab, seni geçici bir ordudan çekip aldı ve iman yarışçıları arkadaşlarınla birlikte çürümezliğin ortak mirasçıları olarak gösterdi.

 

10 Aralık. Kutsal şehitlerden hoş sesli Menas, Hermoyenes ve Evgrafos