/ Azizlerimizin hayat hikayeleri / 11 Nisan Şehit Ruhani Antipas, Bergama Piskoposu, Aziz Theolog Yuhanna’nın öğrencisi

11 Nisan Şehit Ruhani Antipas, Bergama Piskoposu, Aziz Theolog Yuhanna’nın öğrencisi

11 Nisan   Şehit Ruhani Antipas, Bergama Piskoposu, Aziz Theolog Yuhanna’nın öğrencisi

                                   

Adı Vahiy Kitabı’nda, Mesih’in Bergama Kilisesi’ne konuştuğu kısımda geçmektedir: “Nerede yaşadığını biliyorum; Şeytan’ın tahtı oradadır. Yine de adıma sımsıkı bağlısın. Aranızda, Şeytan’ın yaşadığı yerde öldürülen sadık tanığım Antipa’nın günlerinde bile bana olan imanını yadsımadın.”. Bergama’nın piskoposuydu ve Domitian’ın yönetimi esnasında, çok yaşlıyken, bronz bir boğanın içine konuldu ve ölene kadar ateşle ısıtıldı. (92)
Büyük Horologion müminlerin azizden diş rahatsızlıkları konusunda dua istemesini telkin eder.

http://www.abbamoses.com/months/april.html

 

11 Nisan   Şehit Ruhani Antipas, Bergama Piskoposu, Aziz Theolog Yuhanna’nın öğrencisi