/ Azizlerimizin hayat hikayeleri / 26 Nisan Amasya Piskoposu Baş Şehit Vasili ve Azize Glaphyra

26 Nisan Amasya Piskoposu Baş Şehit Vasili ve Azize Glaphyra

26 Nisan Amasya Piskoposu Baş Şehit Vasili ve Azize Glaphyra

                                     

Licinius, Büyük Constantinus’un müşterek imparatoruydu.  Tahta geçerken, yönetimindeki bölgede Hıristiyanlığa müsamaha göstereceği konusunda hemfikir olmuştu, ne var ki daha sonra Hıristiyanlara zulmetmeye başladı ve şehevi günahlar içine düştü. İmparatoriçe Constantina’nın hizmetindeki Glaphyra adlı bakire bir kıza karşı ihtiras besledi. Glaphyra bu durumdan Constantina’ya bahsedince, İmparatoriçe onu himayesinde bulunan, Doğu’daki Amasya’ya gönderdi. Orada şehrin piskoposu Vasili tarafından ağırlanıp korundu. Glaphyra’nın nerede saklanmakta olduğunu öğrenen Licinius onun ve onu koruyan piskoposun mahkum olarak kendine getirilmesini emretti. Glaphyra’yı almaya gelen askerler onun ölüsüyle karşılaştılar ve yanlarına sadece Piskopos Vasili’yi alarak geri döndüler. Baş şehit türlü işkencelere maruz kaldıktan sonra başı vurularak şehit oldu. Bedeni denize atıldı fakat Tanrı’nın meleklerinden birinin yardımıyla insanlar onun bedenini bulup çıkardılar ve Amasya’ya geri götürdüler. İmparator Constantinus, Licinius’a karşı bir ordu oluşturarak onu mağlup edip tutukladı ve imansızlığına son vereceği Galya’ya sürgüne gönderdi. (322)

26 Nisan Amasya Piskoposu Baş Şehit Vasili ve Azize Glaphyra