/ Azizlerimizin hayat hikayeleri / 23 Eylül Aziz Vaftizci Yuhanna’nın Doğumunun Müjdesi

23 Eylül Aziz Vaftizci Yuhanna’nın Doğumunun Müjdesi

     23  Eylül   Aziz Vaftizci Yuhanna’nın Doğumunun Müjdesi                             
“Bugün Allah’ın merhameti, bilgeliği ve mucizevî işleri, Aziz Vaftizci’nin dindar ve dürüst ailesine karşı merhameti kutlanıyor. Onlar ki ileri yaşlarına kadar Allah’a bir çocuk için yalvardılar; bugün Yuhanna’nın, Elizabet’in oldukça yaşlı rahmine düşüş mucizesi ve insanlığın kurtuluş yazgısındaki bilgelik kutlanıyor.” Aziz Vaftizci’nin tüm hikâyesi, Aziz Luka’nın yazdığı İncil’in ilk bölümünde yer almaktadır.

Yahudiye kralı Hirodes zamanında, Abiya bölüğünden Zekeriya adında bir kâhin vardı. Harun’un soyundan olan karısının adı ise Elizabet’ti. Her ikisi de Tanrı’nın gözünde doğru kişilerdi, Rab’bin tüm buyruk ve kurallarına eksiksizce uyarlardı. Elizabet kısır olduğu için çocukları olmuyordu. Her ikisinin de yaşı ilerlemişti.
Zekeriya, hizmet sırasının kendi bölüğünde olduğu bir gün, Tanrı’nın önünde kâhinlik görevini yerine getiriyordu. Kâhinlik geleneği uyarınca Rab’bin tapınağına girip buhur yakma görevi kurayla ona verilmişti. Buhur yakma saatinde bütün halk topluluğu dışarıda dua ediyordu. Bu sırada, Rab’bin bir meleği buhur sunağının sağında dikilip Zekeriya’ya göründü. Zekeriya onu görünce şaşırdı, korkuya kapıldı. Melek ona, «Korkma, Zekeriya» dedi, «duan kabul edildi. Karın Elizabet sana bir oğul doğuracak, onun adını Yahya koyacaksın. Sevinip coşacaksın. Birçokları da onun doğumuna sevinecek. O, Rab’bin gözünde büyük olacak. Hiç şarap ve içki içmeyecek; daha annesinin rahmindeyken Kutsal Ruh’la dolacak. İsrail oğullarından birçoğunu, Tanrıları olan Rab’be döndürecek. Babaların yüreklerini çocuklarına döndürmek, söz dinlemeyenleri doğru kişilerin anlayışına yöneltmek ve Rab için hazırlanmış bir halk yetiştirmek üzere, İlyas’ın ruhu ve gücüyle Rab’bin önünden gidecektir.» Zekeriya meleğe, «Bundan nasıl emin olabilirim?» dedi. «Çünkü ben yaşlandım, karımın da yaşı ilerledi.»
Melek ona şöyle karşılık verdi: «Ben Tanrı’nın huzurunda duran Cebrail’im. Seninle konuşmak ve bu müjdeyi sana bildirmek için gönderildim. İşte, belirlenen zamanda yerine gelecek olan sözlerime inanmadığın için dilin tutulacak, bunların gerçekleşeceği güne dek konuşamayacaksın.» Zekeriya’yı bekleyen halk, onun tapınakta bu kadar uzun süre kalmasına şaştı. Zekeriya ise dışarı çıktığında onlarla konuşamadı. O zaman tapınakta bir görüm gördüğünü anladılar. Kendisi onlara işaretler yapıyor, ama konuşamıyordu. Görev süresi bitince Zekeriya evine döndü. Bir süre sonra karısı Elizabet gebe kaldı ve beş ay evine kapandı. 2«Bunu benim için yapan Rab’dir» dedi. «Bu günlerde benimle ilgilenerek insanlar arasında utancımı giderdi.»

 

                         Ingilizceden Türkçeye çeviren Vasilis Gelbal

 

Kaynak : http://www.abbamoses.com/months/september.html

 

23 Eylül Aziz Vaftizci Yuhanna’nın Doğumunun Müjdesi