/ Azizlerimizin hayat hikayeleri / 29 Kasım. Kutsal şehitler Paramonos ve Filumenos

29 Kasım. Kutsal şehitler Paramonos ve Filumenos

acı çekti

 

Bunlardan Paramonos 250 yılında Dekyus yönetiminde acı çekti; Filumenos ise İmparator Avrelyan yönetiminde 270 yılında şehit edildi.

Apolytikion. Ton 4.

Senin Şehitlerin, ey Rab, Tanrımız olan Senden mücadeleleri sayesinde çürümezlik tacını kazandılar; çünkü Senin kudretinle zorbaları yok ettiler ve iblislerin cılız küstahlığını paramparça ettiler: onların dualarıyla, ey Mesih Tanrı, ruhlarımızı kurtar.

Kontakion. Ton 2.

İmanınız ve gayretli sevginizle Mesih’in askerleri kılınarak tüm kötü düşmanların ordularını devirdiniz ve zafer tacını alarak, ey bilge Paramonus ve Filemenus, şimdi Melekler ordusuyla birlikte yaşıyorsunuz.

 

29 Kasım. Kutsal şehitler Paramonos ve Filumenos