/ Azizlerimizin hayat hikayeleri / 12 Haziran Kutsal Dağ’ın Aziz Keşişi Petrus

12 Haziran Kutsal Dağ’ın Aziz Keşişi Petrus

12 Haziran Kutsal Dağ’ın Aziz Keşişi Petrus

 

Konstantinopolis’te soylu bir ailenin oğlu olarak dünyaya gelen Petrus büyüyünce asker oldu. Sarazenler tarafından esir alınıp Samarra’daki bir hapishanede zincire vuruldu. Hapis olduğu günler boyunca Tanrı’ya onu serbest bırakması ve ömrünün kalanını dua ederek geçirebileceği bir çöle göndermesi için dua etti. Bir gün Aziz Nikolas, Aziz Simun ile birlikte ona göründü, azizler onun zincirlerine dokunduklarında zincirler mum gibi eriyip koptu ve Petrus kendini birden Samarra dışında bir yerde buldu. Roma’da papa tarafından keşiş olarak kabul edildikten sonra gemiyle evine döndü. Yolculuk sırasında Tanrı-doğuran, Aziz Nikolas’la birlikte ona göründü ve Aziz Nikolas’a Petrus’un Kutsal Dağ’da yalnız kalmasını salık verdi. Petrus o ana dek hiç Kutsal Dağ’ın adını duymamış olsa da oraya gidip bir mağaraya yerleşti. Orada elli üç gün boyunca yapayalnız bir halde dua ederek, türlü zorluklara göğüs gerip şeytani güçlere karşı gelerek  kaldıktan sonra Tanrı’nın bir meleği ona her kırk günde bir ekmek getirmeye başladı. Aziz Onufrios gibi onun da mütevazı hayatı tamamıyla bilinmemektedir, ama Tanrı’nın takdiriyle, ölümünden bir sene önce bir avcı onu bulmuş ve hayat hikayesini dinleyip not etmiştir. Aziz Petrus huzur içinde ölmüş ve kutsal emanetleri Makedonya’ya nakledilmiştir. (734)

 

 Kaynak: http://www.abbamoses.com/months/june.html )

 

12 Haziran Kutsal Dağ’ın Aziz Keşişi Petrus