/ Azizlerimizin hayat hikayeleri / 14 Haziran Aziz Peygamber Elişa

14 Haziran Aziz Peygamber Elişa

14 Haziran    Aziz Peygamber Elişa

Aziz Peygamber Elişa, Mesih’in doğumundan önce 9. yüzyılda Ürdün yakınlarındaki Abelmaum köyünde yaşamıştır. Allah’ın emriyle peygamber İlyas(yortusu 2 Ağustos) tarafından peygamberlik görevine çağrılmıştır.

Peygamber İlyas’ın göğe alınma vakti gelip çattığında, Elişa’ya şöyle söylemiştir:

“Söyle, yanından ayrılmadan önce senin için ne yapabilirim?” 

“İzin ver sende etkin olan ruh bende iki kat etkin olsun.”

“Zor bir şey istedin, eğer yanından alındığımı görürsen olur, yoksa olmaz.”

(2. Krallar 2. Bölüm)

Ve yollarına devam, sohbet ettikleri esnada ateşli bir araba ve atlar göründü ve ikisini birbirinden ayırdı. Elişa şöyle bağırdı: “Baba, baba, İsrail’in arabası ve atlıları!” İlyas’ın gökten düşen cüpperisini üzerine giyinerek ondaki güç ve peygamberlik armağanını üzerine aldı. 65 yıl boyunca, 6 İsrail kralına peygamberlik hizmetinde bulundu. “Yaşamı süresince hiç bir devlet başkanı İradesini yitirmesine neden olamadı, Hiç kimse ona boyun eğdiremedi.”(Sirak 49:12). Aziz Peygamber birçok mucizeler gerçekleştirdi, İlyas’ın cüppesini sulara vurarak Ürdün ırmağını ikiye ayırdı, Eriha’nın sularını içilebilir hale getirdi, kurak çölde su çıkararak İsrail krallarını ve ordularını kurtardı, zavallı bir dul kadını açlıktan ölmekten kurtardı, kendisine konukseverlik gösteren Şunemli bir kadının, duası sayesinde çocuk sahibi olmasını sağladı ve çocuk öldüğünde yeniden dirilterek hayata döndürdü. Aram kralının ordu komutanını cüzzamdan iyileştirdi ancak peygamberin yardımcısı Gehazi gizlice Naaman’dan para aldığı için hastalığa yakalandı. Elişa aynı zamanda İsrail kralı Yoaş’ın zafer kazanacağını öngördü ve dualarıyla daha pek çok mucizeler gerçekleştirdi. Aziz peygamber Elişa geç bir yaşta Samiriye’de vefat etti. “Yaşamı süresince harikalar yarattı, ölürken yaptıkları olağanüstüydü.”(Sirak 49:14). Ölümünden bir yıl sonra kalıntılarının bulunduğu mağaraya bir ceset konuldu ve sadece kemiklerine dokunarak dirildi. Peygamber Elişa tıpkı öğretmeni İlyas gibi sözlü öğretiş verdiğinden arkasında bir kitap bırakmadı. Sirak oğlu Yeşu her iki peygambere de övgü dolu sözler yazmıştır.(Sirak 49:1-16).

Şamlı Aziz Yuhanna, peygamber Elişa’nın onuruna bir kanon derledi ve Konstantinopolis’te onun adına bir kilise inşa edildi.

Dönek İmparator Julyan(361-363), peygamber Elişa, Ovadya ve Öncü Yahya’nın kalıntılarının yakılması emrini verdi ancak kutsal emanetler, müminler tarafından korunarak, bir bölümü İskenderiye’ye taşındı.

 

 

 

 

 

 

 

 

14 Haziran    Aziz Peygamber Elişa