/ Azizlerimizin hayat hikayeleri / 12 Şubat Azizler arasındaki Babamız Meletiyus, Büyük Antakya’nın başpiskoposu

12 Şubat Azizler arasındaki Babamız Meletiyus, Büyük Antakya’nın başpiskoposu

12 Şubat Azizler arasındaki Babamız Meletiyus, Büyük Antakya’nın başpiskoposu

BÜYÜK ANTAKYA BAŞPİSKOPUSU MELETİYUS

Apolytikion. Ton 4.

Eylemlerinin doğruluğu seni sürüne bir iman kuralı, bir alçakgönüllülük göstergesi ve özdenetim öğretmeni ilan etti ve alçakgönüllülük sayesinde yücelerdeki şeyleri, yoksulluk sayesinde zenginlik elde ettin, ey Baba ve piskopos Meletiyus, ruhlarımız kurtulsun diye Mesih Tanrı’ya dua et.

Kontakion. Ton 6.

Senin ruhsal cesaretinden korkan dinden çıkmış Makedoniyus kaçıyor; senin rahiplik görevini yerine getiren biz senin hizmetkârlarınsa özlemle sana başvuruyoruz; Meleklere eşit Meletiyus, Mesih’in tüm dinsizleri kesen ateşten kılıcı. Ve seni evreni aydınlatan ışık olarak onurlandırıyoruz.

12 Şubat Azizler arasındaki Babamız Meletiyus, Büyük Antakya’nın başpiskoposu