/ Azizlerimizin hayat hikayeleri / 13 Aralık. Kutsal Şehitler Efstratiyos, Afksendiyos, Evgeniyos, Mardariyos ve Orestes; kutsal Bakire Şehit Lusi (Işık)

13 Aralık. Kutsal Şehitler Efstratiyos, Afksendiyos, Evgeniyos, Mardariyos ve Orestes; kutsal Bakire Şehit Lusi (Işık)

Aziz Efstratiyos

Beş Şehit de Kapadokya doğumluydu, Diokletyan’ın döneminde yaşadı ve ataları gibi gizlice Mesih’e taparlardı. Ancak imanlarını cesurca itiraf ettiklerinde Vali Lisiyas tarafından çeşitli şekillerde işkenceye tabi tutuldular ve üç tanesi işkencede öldü. Efstratiyos ve Orestes ise hayatta kaldı ve Sivas’a, tüm Doğunun valisi olan Agrikola’ya gönderildiler. Agrikola’nın emriyle 296 yılında yakılarak öldürüldüler. Efstratiyos sıra dışı bir kişiydi ve güzel söz söyleme konusunda eğitimliydi. Sinaksarion’da Latince ‘Skriniariyus’ unvanına sahiptir. Cumartesileri Gece Yarısı Duasında söylenen ‘Seni yücelteceğim ey Rab’ duası ona atfedilirken 3. Saatte ve diğer bazı durumlarda söylenen ‘Tanrı ve Efendi, her şeyi yapabilen Baba’ sözcükleri ise Mardariyos’a atfedilir.

Grekçe Fotini (Işık) anlamına gelen Lusi, Sicilya’daki Sirakuza’dandı. Bir adamla nişanlıydı; ancak adam Mesih’e iman etmek istemeyince onunla evlenmeyi reddetti. Nişanlısı tarafından valiye şikâyet edildi ve 304 yılında başı kesildi.

Apolytikion. Ton 4.

Senin Şehitlerin, ey Rab, Tanrımız olan Senden mücadeleleri sayesinde çürümezlik tacını kazandılar; çünkü Senin kudretinle zorbaları yok ettiler ve iblislerin cılız küstahlığını paramparça ettiler: onların dualarıyla, ey Mesih Tanrı, ruhlarımızı kurtar.

Kontakion. Ton 2.

Mesih’in habercisi, bilgisizlik karanlığında oturanlar için parlayan bir ışık ilan edildin. Bir mızrak gibi imanla kuşanmış olarak düşmanların küstahlığı karşısında titremedin ey Efstratiyos, söz ustalarından daha iyi söz söyleyen.

 

13 Aralık. Kutsal Şehitler Efstratiyos, Afksendiyos, Evgeniyos, Mardariyos ve Orestes; kutsal Bakire Şehit Lusi (Işık)