/ Azizlerimizin hayat hikayeleri / 13 Mayıs Romalı Kutsal Şehit Alexander

13 Mayıs Romalı Kutsal Şehit Alexander

13 Mayıs Romalı Kutsal Şehit Alexander

 

İmparator Maximian’ın ordusunda on sekiz yaşında bir askerdi. Mesih’i inkar etmezse ölüme gideceğini söylediklerinde bir an bile ölmekten korkmadı, Mesih inancını koruyup savunarak bu tehdide karşı durdu. Bu yüzden tutuklanıp Makedonya’dan Byzantion’a gönderilirken durakladıkları her yerde acımasız işkencelere maruz kaldı. Ama gittiği her yerde çevresinde toplananan Hıristiyanlar onu cesaretlendirip duasını istediler. Tüm yolculuk boyunca annesi Pimenia da oğluyla birlikteydi. Oğlunun her acısında Tanrı’nın bir meleğinin onu ziyaret ettiğine ve acısını alarak ona cesaret verdiğine tanık oldu. Rab’bin de buyurduğu üzere, Alexander düşmanlarına karşı tüm yaptıklarına rağmen sevgi beslemeye ve dua etmeye devam etti. Carasura adlı bir yerde susuzluk çekip dua edince kuru topraktan bir anda soğuk su kaynağı fışkırdı. Sonunda Ergina Nehri yatağında Tiberyan onun başının vurulmasını emretti. Cellat emri yerine getirmek için kılıcını kaldırdığında azizin etrafında ışık saçan melekleri görünce ölesiye korkup durdu. Celladın korktuğunu gören Alexander ise Tanrı’ya meleklerini uzaklaştırması için dua etti ve meleklerin gözden yitmesinin ardından şehitlik tacına kavuştu. Annesi Pimenia oğlunun bedenini gömdükten sonra onun mezarında birçok şifa mucizesi gerçekleşti. Bir süre sonra Alexander annesine göründü ve çok geçmeden gerçeğe uyacağı üzere ona ölümünün yaklaştığını haber verdi. (298)

 

13 Mayıs Romalı Kutsal Şehit Alexander