/ Azizlerimizin hayat hikayeleri / 14 Ağustos Aziz Peygamber Mika

14 Ağustos Aziz Peygamber Mika

 

mikaM

 

Onun Peygamberliklerini Eski Ahit’te (Tevrat’ta) adını taşıyan bölümde okumak mümkündür. 1. Tarihler 22: 8’de bahsedilen Mika ile karıştırılmamalıdır, bu ondan önce yaşamış bir başka Mika’dır. Yeşaya, Amos ve Hoşea peygamberler ile aynı yıllarda yaşamıştı, küçük* peygamberler arasında altıncı olarak kabul edilir. Aynı zamanda o Mesih’in Beytlehem’de doğacağını bildirmiştir (Mika 5: 2). Peygamber Mika Yahuda topraklarında, köyü Morasth’ta gömülmüştür. Onun kutsal emanetleri Peygamber Habakkuk’unkilerle birlikte Aziz Büyük Theodosios döneminde ortaya çıkartılmıştır. Yerleri vahiy yoluyla Elefteropolis Piskoposu Zebennus’a bildirilmişti. (M.Ö. 8. yy)

*: Küçük ve Büyük Peygamberler ayrımı, Eski Ahit’i (Tevrat’ı) sınıflandırmak/ayırmak için kullanılan basit bir yöntemdir. Küçük Peygamberler: Hoşea, Yoel, Amos, Ovadya, Yunus, Mika, Nahum, Habakkuk, Sefanya, Hagay, Zekeriya ve Malaki. Büyük Peygamberler: Yeşaya, Yeremya, Ağıtlar, Hezekiel ve Daniel. Bu ayrım işledikleri konular ve bu konuların evrenselliğini inceleme amaçlı yapılmıştır, Peygamberler arasında ayrım ya da hürmet farkı bulunmamaktadır.

Ingilizceden Türkçeye çeviren Vasilis Gelbal

Kaynak : http://www.abbamoses.com/months/august.html

14 Ağustos  Aziz Peygamber Mika