/ Azizlerimizin hayat hikayeleri / 2 Mart Kutsal Şehit Efthalya

2 Mart Kutsal Şehit Efthalya

2 Mart Kutsal Şehit Efthalya

2 Mart Kutsal Şehit Efthalya (257).

Sicilya’da annesi Efthalya ve erkek kardeşi Sermilyanus ile yaşayan putperest bir erdendi. Efthalya’nın annesi bir kan hastalığına yakalandığında kutsal şehitler Alfiyus, Filadelfiyus ve Kirinus (10 Mayıs) rüyasında ona görünerek Rab İsa Mesih’in adıyla vaftiz edilirse iyileşeceğini söylediler. Rüyada söylenene kulak verip iman etti ve vaftiz oldu. Sağlığına kavuştu. Bu mucizeyi gören kızı da vaftiz edildi. Oğlu Sermilyanus ise Hıristiyan inancından nefret ettiği için annesini ve kız kardeşini önce kınadı sonra da tehdit etti. Anne Efthalya korkuya kapılıp evden kaçtı. Kızı ise evde kalıp “Hıristiyanım ve ölümden korkmuyorum” dedi. Sermilyanus kız kardeşine çeşitli yöntemlerle işkence ettikten sonra tehditlerinin işe yaramadığını görüp hiddetlendi ve nihayet kız kardeşinin başını kendi elleriyle kesti. Böylece bilmeden ona sonsuz yücelik tacı kazandırdı. Bu örnekte, Mesih’in Matta 10:34-35’teki sözleri gerçekleşmiş oldu.

 Piskopos-Şehit Theodotus, Kirenya piskoposu (326).

Bilgeliği ve erdemleriyle ün kazanıp Kıbrıs adasında Kirenya piskoposu oldu. İmparator Likinyus döneminde Hıristiyanlara yönelik işkenceler başladığında Theodotus da tutuklanıp çeşitli işkencelere maruz kaldı. Mesih’i inkâr edip putlara tapmasını isteyen işkencecisi Sabinus’a şöyle yanıt verdi: “Tanrı’mın iyiliğinin bilincinde olsaydın – ki ümit ediyorum bu kısa acılar aracılığıyla beni sonsuz yaşama layık kılacak – sen de benim gibi Onun için acı çekmeyi isterdin”. Tam ölmek üzereyken İmparator Konstantin’den, Mesih uğruna tutuklanmış tüm Hıristiyanları serbest bırakma emri geldi. Theodotus serbest bırakıldı ve sürüsüne iki yıl boyunca sadakatle hizmet ettikten sonra Rabde dinlendi.

 Lombardi’nin 440 Şehidi (579).

Bunların 40 tanesi İtalya’daki Lombardi’de putlara sunulmuş etleri yemeyi reddettikleri için başları kesilerek şehit edildiler. Diğer 400 tanesi ise, putperestlerin putlara sunulmak amacıyla getirilmiş bir keçi kafası etrafında dans etme geleneklerine uymayı reddettikleri için katledildiler. Ölümleri Diyalogcu Aziz Gregori tarafından da kaydedilmiştir.

 

2 Mart Kutsal Şehit Efthalya.