/ Azizlerimizin hayat hikayeleri / 7 Aralık. Kutsallar arasındaki babamız, Milan piskoposu Ambroz

7 Aralık. Kutsallar arasındaki babamız, Milan piskoposu Ambroz

Milan piskopusu

 

340 yılında Gaul’de doğdu ve Roma’da Senato üyesi oldu. Sonra 7 Aralık 374’te piskoposluk tahtına oturdu. Latince pek çok bilimsel eser yazdı; 57 yıl yaşayıp 4 Nisan 397’de, Paskalya arifesinde öldü.

Apolytikion. Ton 4.

Eylemlerinin doğruluğu seni sürüne bir iman kuralı, bir alçakgönüllülük göstergesi ve özdenetim öğretmeni ilan etti ve alçakgönüllülük sayesinde yücelerdeki şeyleri, yoksulluk sayesinde zenginlik elde ettin, ey Baba ve piskopos Ambroz, ruhlarımız kurtulsun diye Mesih Tanrı’ya dua et.

Kontakion. Ton 3.

Tanrısal öğretilerle yıldırım gibi parlayıp, ey Ambroz, Aryus’un dine karşıt hatasının karanlığını dağıttın ve Ruh’un kudretiyle harikalar ve mucizeler gerçekleştirerek, ey iyi çoban, çeşitli hastalık acılarını iyileştirdin. Doğru Baba, kutsal gizemlerin öncüsü olan sen, bizlere yüce merhamet bağışlaması için Mesih Tanrı’ya yalvar.

 

7 Aralık. Kutsallar arasındaki babamız, Milan piskoposu Ambroz