/ Azizlerimizin hayat hikayeleri / 14 Mayıs Kutsal Şehit İsidor

14 Mayıs Kutsal Şehit İsidor

14 Mayıs Kutsal Şehit İsidor

 

 

Kutsal Şehit İsidor, III. Yüzyılda Sakız Adası’nda yaşamış, aslen İskenderiyeli’dir. İmparator Dekyus’un (249-251) saltanatının ilk yılında, Roma imparatorluğunun ordularında hizmet edebilecek herkesin sayımını yapmak için bir ferman çıkarıldı. Uzun boylu ve güçlü bir yapıya sahip olan Aziz İsidor, komutan Numerius’un alayına alındı. Aziz  İsidor bir Hristiyandı, ölçülü bir hayat sürdü, iffetliydi ve tüm pagan geleneklerinden kaçınırdı. Daha sonra başka bir imparatorluk fermanı, tüm askerlerin Roma pagan tanrılarına ibadet etmelerini ve onlara kurban sunmalarını emretti. Fermana uymamak işkence ve ölüm cezasını taşıyordu. Yüzbaşı, komutan Numerius’a  İsidor’un bir Hıristiyan olduğunu bildirdi. Aziz  İsidor, Numerius’un önünde sorgudayken korkmadan Kurtarıcısı İsa’ya olan inancını itiraf etti ve putlara kurban sunmayı reddetti. Numerius, azizi işkencelere maruz kalmak yerine imparatorun iradesine uymaya çağırdı, ancak Aziz  İsidor sadece kurtarıcısı İsa’nın iradesine itaat edeceğini ve O’ndan asla vazgeçmeyeceğini söyledi. Aziz işkenceye teslim edildi. İşkenceler sırasında Mesih Allah’ı ​​övdü ve putperestlerin putlarını kınadı. Komutan, azizin dilini kesmek için emir verdi, ancak bundan sonra bile aziz açıkça Mesih’i yüceltmeye devam etti. Numerius korku içinde yere düştü ve dili tutuldu. Askerlerin yardımıyla ayağa kalkarak, el kol hareketleriyle küçük bir tahta istedi ve üzerine Aziz İsidor’un kafasının kesilmesi emrini yazdı. Aziz  İsidor ölüm cezasını sevinçle karşıladı ve şöyle dedi: “Seni yüceltirim, ey Efendim, merhametinle beni Cennetteki Yerin’e kabul ettin!” Şehidin ölümü 251 yılında gerçekleşti. İnfazdan sonra cenazesi defnedilmeden dışarı atıldı, ancak başka bir aziz, gizli Hıristiyan Ammonios, cesedini aldı ve toprağa gömdü. Daha sonra Ammonios’un kendisi Kyzikos şehrinde şehitliği kabul etti (Yortusu. 17 Eylül). XII.Yüzyılın başında Rus hacı Daniel, Sakız adasında kutsal Şehit  İsidor’un kalıntılarını buldu. Kalıntıları daha sonra Konstantinopolis’e nakledildi ve Azize İrini kilisesine yerleştirildi.

 

 

14 Mayıs Kutsal Şehit İsidor