/ Azizlerimizin hayat hikayeleri / 14 Temmuz Azizler Arasındaki Pederimiz Yusuf, Selanik Başpiskoposu

14 Temmuz Azizler Arasındaki Pederimiz Yusuf, Selanik Başpiskoposu

14 Temmuz Azizler Arasındaki Pederimiz Yusuf, Selanik Başpiskoposu

O Aziz Studit Theodor’un (11 Kasım) kardeşiydi ve bazen ona da Studit* denirdi. Ayrıca Triodion’un** birçoğu “Yusuf’tan” başlığını taşıyan ilahilerinin ilhamlı bestecilerinden biriydi (3 Nisan’da anılan Aziz İlahiyazarı Yusuf ile karıştırılmamalıdır). Selanik’in Başpiskoposu olarak gayretlice ikonaları savunmasından ötürü büyük acılar çekti: hapse atıldı ve üç kez sürgün edildi. (833)
*Studit: Aziz Theodor’un kurmuş olduğu Studios manastırında, onun belirlediği bazı kuralları manastır hayatında uygulayanlara verilen bir sıfattır.
**Triodion: Büyük Oruç ve Büyük Hafta öncesi kilise ayinlerinde yer alan, bizleri oruca hazırlayan metinlerdir.

Ingilizce’den türkçeye Ceviren Vasili Gelbal
Kaynak: http://www.abbamoses.com/months/july.html

 
14 Temmuz Azizler Arasındaki Pederimiz Yusuf, Selanik Başpiskoposu