/ Azizlerimizin hayat hikayeleri / 14 Temmuz Yetmişlerden Aziz Havari Akuila ve Azize Priskila

14 Temmuz Yetmişlerden Aziz Havari Akuila ve Azize Priskila

14 Temmuz Yetmişlerden Aziz Havari Akuila ve Azize Priskila

O ve eşi Priskila’dan Elçilerin İşleri’nde ve Aziz Pavlus’un Romalılara Mektup’unda bahsedilmektedir. İmparator Kladius İtalya’dan bütün Yahudileri sürgün ettiğinde o ve eşi Korinthos’a taşındılar. Korinthos’ta çadır yapıcısı olarak çalışıyorlardı ve aynı mesleği icra eden Aziz Pavlus ile ticaret yoluyla tanıştılar. Aziz Pavlus onları Mesih’te imana getirdi. O zamandan sonra da Mesih’in İncil’ini yaymak için özenle çalıştılar. Prologue’a göre paganların elinde öldüler, Büyük Horologion’a göre ise ölüm durumları bilinmiyor(1. yy).

Ingilizce’den türkçeye Ceviren Vasili Gelbal

Kaynak: http://www.abbamoses.com/months/july.html

14 Temmuz Yetmişlerden Aziz Havari Akuila ve Azize Priskila