/ Azizlerimizin hayat hikayeleri / 4 Mart Ürdünlü Aziz Gerasimos.

4 Mart Ürdünlü Aziz Gerasimos.

4 Mart Ürdünlü Aziz Gerasimos

Küçük Asya’daki Likya’dandı. Mısır’da Çöl Babaları arasında yaşadıktan sonra Filistin’e gidip Lavra’yı, bugüne kadar varlığını koruyan yetmiş keşişin topluluğunu kurdu. Manastırın kuralı sade ve katıydı: Hafta içi beş gün boyunca keşişler dua edip sepet ve hasır örerek hücrelerinde kalırlar ve biraz kuru ekmekle hurma yerlerdi. Cumartesi ve Pazar günleri ise tapınma için toplanırlar ve haşlanmış sebze yiyip biraz şarap içerlerdi. Her keşişin bir tek cüppesi vardı. Aziz Gerasimos hepsine örnek oluyordu. Büyük Oruç devresinde ise Komünyon dışında bir şey yiyip içmiyordu. Bir gün çölde bir aslan gördü. Aslan, pençesine batmış bir dikenden dolayı acı çekiyordu. Ona acıyan Gerasimos haç işareti yapıp aslanın ayağından dikeni çıkardı. Aslan, bu keşişi manastıra kadar izleyip orada yaşamaya başladı ve Azizden ayrılmadı. Aziz öldüğünde de mezarının üstünde yatıp kısa süre sonra üzüntüden öldü.

Aziz Gerasimos, Kadıköy’de toplanmış Dördüncü Evrensel Konsülde vardı ve gençliğinde bir dönem Monofizit (Tek doğacı) sapkınlığına meyletmiş olsa da Ortodoks öğretinin güçlü bir savunucusu olduğunu kanıtladı ve 475 yılında huzur içinde öldü.

 

 

4 Mart Ürdünlü Aziz Gerasimos.