/ Azizlerimizin hayat hikayeleri / 16 Eylül Şehit Ruhban, Aziz Kartacalı Kiprianos

16 Eylül Şehit Ruhban, Aziz Kartacalı Kiprianos

 

 16 Eylül Şehit Ruhban, Aziz Kartacalı Kiprianos

                                                          

O, Kartaca’da (Kuzey Afrika) varlıklı ve seçkin bir ailede doğdu ve bu şehirde bilinen bir avukat oldu. 246 yılı civarında Hıristiyanlığa inanmaya başladı ve papaz Sesilianos tarafından vaftiz edildi. Derhal sahip olduklarını fakirlere dağıttıktan sonra şehirden uzak bir yerde kendini duaya ve Hıristiyan ilahiyatını çalışmaya adadı. 248 ya da 249 yılında bazı papazların ona çok yeni olduğu sebebiyle karşı çıkmalarına rağmen, insanların ısrarı ile Kartaca’nın Piskoposu olarak seçildi.
Seçilişinden kısa süre sonra, İmparator Dekius, Hıristiyanlar için şiddetli işkenceler başlattı. Bu zamalarda Kiprianos, cemaatini gizlice mektuplar yollayarak ayakta tutmaya çalıştı. Bu zamanlarda birçok Hıristiyan ölüm korkusuyla ya putlara kurban sundu ya da sunduğuna dair kâğıt imzaladı. Zulüm bittikten sonra ise din değiştiren bu kimselerin Kilise’ye geri alınmalarında nasıl muamele yapılacağı konusunda anlaşmazlık çıktı. Kilise içindeki bazı katı kesimler bu insanların kafalarından kurtuluş ümidini tamamen silmelerini ve bir daha kiliseye alınmamalarını istediler. Ancak Kiprianos aynı fikirde değildi, başka bir pozisyon oluşturdu ki bugün de kilisede bu geçerlidir; inancını inkâr etmiş bu insanlar günah çıkartma ve uzun bir ceza şartıyla kiliseye yeniden kabul edildiler. Onu bu kararı ise karşı görüşte olan Piskopos Maksimos ile aralarında ayrılık yarattı ve Kartaca’daki kilise bölündü. Bu ayrılık ancak 253 ile 254 yılları arasında imparatorluğu silip süpüren veba salgını ve Hıristiyanlar için düzenlenen yeni bir zulüm ile son buldu. Aziz Kiprianos bölünen taraftaki insanları geri kazanmak için çok çaba sarf etti. Barış sağlandıktan sonra da kiliseyi sıkıntıya sokan anlaşmazlıkları çözmek için birçok konsil düzenledi. Aynı zamanda Doğu Kilisesi’nin pratiğini uygulayarak, heretikleri kiliseye alırken Roma’da yapıldığı gibi sadece yağ ile takdistense vaftiz etmeyi tercih ediyordu. Kiprianos’un diğer kiliseleri etkileme gibi bir düşüncesi olmamasına rağmen, bu uygulama sebebiyle Roma Kilisesi Papa Stefan’ın ölümüne kadar Afrika Kilisesi ile ilişkilerini kesti.
256 yılında, İmparator Valerian’ın yönetiminde Hıristiyanlar için tekrar eziyetler başladı. Kiprianos yakalandı ve bölge mahkemesine çıkartıldı. Kendini savunmayı reddetti ve idam edileceğini öğrendiğinde ağzında çıkan tek söz, “Allah’a şükürler olsun!” oldu. İnfazı sırasında cellâtlarına yirmi beş altın parçası verilmesini emretti ve göz bandını kendi elleriyle giydi. (258)
                            

Ingilizceden Türkçeye çeviren Vasilis Gelbal

Kaynak : http://www.abbamoses.com/months/september.html

 

 16 Eylül Şehit Ruhban, Aziz Kartacalı Kiprianos