/ Azizlerimizin hayat hikayeleri / 1 Ağustos Kutsal Yedi Maccabees, anneleri Solomonia

1 Ağustos Kutsal Yedi Maccabees, anneleri Solomonia

1 Ağustos Kutsal Yedi Maccabees, anneleri Solomonia

Maccabees lerin ve Antiochus Epifanes’in Tanrısız yönetiminden İbranileri kurtarmak için kahramanca mücadelesinin hikayesi Maccabees’nin eski ahit kitaplarında anlatılıyor.  (Eğer İnciliniz, bu kitapları içermiyorsa, içeren bir tane kitap edinin !)  Kötü ruhlu kral, Musa’nın yasalarını karşı gelerek, Yahudilere derhal domuz eti yemelerini emretti. Öğretmenleri Eleazar ve anneleri Solomonia ile birlikte yedi dindar genç tutuklandı ve tümü, Yasayı ihlal etmeyi reddettiklerinde, acımasız/korkunç işkencelere maruz kaldılar.

Önce Eleazar ve sonra gençlerin herbiri, en yaşlısından en gencine, birer birer yakılarak öldüler. Tümü, sonuna kadar imanlarında kaldılar. Solomonia, en küçük oğlunu ,gördüğünde,sadece bir çocuğu, yanmaktan kurtarmak için, Tanrı’ya ruhunu överek, Bu olay, İ.Ö 168 yılında oldu.

 

Ingilizceden Türkçeye çeviren Aleksios Y.

 

Kaynak : http://www.abbamoses.com/months/august.html

1 Ağustos Kutsal Yedi Maccabees, anneleri Solomonia