/ Azizlerimizin hayat hikayeleri / 2 Eylül Oruççu Yoannis Olarak Bilinen Aziz 4. Yoannis, Konstantinopolis Patriği

2 Eylül Oruççu Yoannis Olarak Bilinen Aziz 4. Yoannis, Konstantinopolis Patriği

2 Eylül Oruççu Yoannis Olarak Bilinen Aziz 4. Yoannis, Konstantinopolis Patriği

 

O, Konstantinopolis’te doğdu ve yetişti. Çalışacak yaşa geldiğinde kuyumcu ve darphanede oymacı olarak iş gördü fakat dünyasal şeyleri terk etti ve diyakon olarak atandı. Aynı zamanda Kilise’nin Konstantinopolis’teki hayır işleriyle görevlendirildi. Herkese serbestçe, hak edip etmediklerini düşünmeden sadaka verdi. Sinaksarion onun için şöyle diyor, ‘O dağıttıkça Allah da onun kesesini doldurdu, öyle ki adeta tükenmiyor gibiydi.’. Patrik Eftihios’un 582’deki ölümü üzerine, Aziz Yoannis Patrik seçildi ve on üç yıl tahtta kalıp 595 yılında o da vefat etti (Onun döneminde, Konstantinopolis patrikleri için ‘Ekümenik’ tabiri kullanılmaya başlandı). Aziz Yoannis, büyük çileciliği, oruç sevgisi, arabuluculuğu ve mucizeleriyle tanınıyordu. O kadar cömertti ki tüm kaynaklarını sadaka olarak fakirlere veriyordu ve İmparator’dan daha çok sadaka vermek amacıyla ödünç para istemişti. Vefatından sonra bulunan tüm eşyaları, eski bir cüppe, keten bir gülmek ve bir tahta kaşıktı. (595)

Ingilizceden Türkçeye çeviren Vasilis Gelbal

Kaynak : http://www.abbamoses.com/months/september.html

 

 

 

 

 

 

2 Eylül Oruççu Yoannis Olarak Bilinen Aziz 4. Yoannis, Konstantinopolis Patriği