/ Azizlerimizin hayat hikayeleri / Kutsallar arasındaki Babamız, Kapadokya’daki Sezariye Başpiskoposu Yüce Vasil

Kutsallar arasındaki Babamız, Kapadokya’daki Sezariye Başpiskoposu Yüce Vasil

Kutsallar arasındaki Babamız, Kapadokya’daki Sezariye Başpiskoposu Yüce Vasil

Kutsallar arasındaki Babamız, Kapadokya’daki Sezariye Başpiskoposu Yüce Vasil

Yüce Vasil 329 yılının sonuna doğru Sezariye Kapadokyasında kültürü kadar kutsallığıyla da bilinen bir aileden doğdu. Anne-babasının adları Vasil ve Emilya idi. Konstantinopolis’te söz ustası Livanyos’un emrinde bulundu ve daha sonra Atina’da eğitim görüp Nazianzlı Gregori’nin arkadaşı oldu. Sezariye’ye dönse de kısa süre sonra, annesiyle kız kardeşi Makrina’nın çilekeş bir yaşam sürdükleri Pontus bölgesindeki manastırlara gitmek için oradan ayrıldı. Keşişlikle ilgili söylemlerini bundan sonra yazıya geçirdi. Yaklaşık 370 yılında memleketindeki piskoposun ölümü üzerine piskoposluk tahtına geçmesi için seçildi ve kendisine emanet edilmiş olan Mesih’in Kilisesine sekiz sene boyunca çobanlık etti. Aryus yanlısı İmrapator Valens’in ve Doğu valisi Modestos’un tehditlerine aldırmayıp gönüllü olarak şehitliği seçti. 1 Ocak 379’da Rabbe gitmek için bu dünyadan ayrıldı. Yazılarında bolca bulunan bilgelik ve büyük anlayış – ki onlar aracılığıyla Tanrı’yı tanıtıp varlıkların doğasını açıklamış ve insanlığın ahlakını süslemiştir – kadar yazım tarzının muhteşemliği ve üstünlüğü de ona ‘Gökleri Açıklayan’ ve ‘Yüce’ unvanlarını kazandırmıştır.

 

Apolytikion

Ton 1.

Sesin tüm dünyaya yayıldı; çünkü dünya aracılığıyla Tanrı’ya yaraşır tarzda öğretide bulunduğun sözü kabul etti: çünkü var olan şeylerin doğasını açıkladın, insanlığın davranış tarzını düzene koydun. Kralın kâhini, saygıdeğer Baba; bizlere yüce merhametini bağışlaması için Mesih Tanrı’ya yalvar.

Kontakion (Aziz). Ton 4.

Kilisenin yetkisini ölümlüler için emin bir sığınak olarak koruyup onu öğretilerinle mühürleyerek Kilise’nin sarsılmaz bir temeli olarak belirdin, saygıdeğer Vasil, göğün Açıklayıcısı.

 

Kutsallar arasındaki Babamız, Kapadokya’daki Sezariye Başpiskoposu Yüce Vasil