/ Azizlerimizin hayat hikayeleri / 2 Mart Atinada papazlık yapan Aziz Nikolas (Planas)

2 Mart Atinada papazlık yapan Aziz Nikolas (Planas)

2  Mart Atinada papazlık yapan Aziz Nikolas (Planas)

 

Aziz Nikolas Atina’da sade bir kilise topluluğunun alçakgönüllü, fakir ve çok eğitimli olmayan bir papazıydı. On yedi yaşında evlendi; ancak karısı evliliklerinden kısa süre sonra ölüp ona bir oğul bıraktı. Elli yıl boyunca her gün hastalık, savaş ve fırtınaya rağmen bir gün bile fire vermeden Tanrısal Ayini icra etti. Bir keresinde sunak yardımcısı çok küçük bir çocuk korkuyla titreyip koşturarak annesine geldi ve Baba Nikolas’ın havada dolaştığını gördüğünü söyledi. Aziz Nikolas yüksek rütbeli din adamlarıyla sıklıkla sorun yaşadı; çünkü Yunanistan’daki Kilisenin Yeni Takvimi kullanmaya başlamasından sonra bile bayramları Eski Takvime göre kutlamaya devam etti. Buna rağmen, Kilise ile bağlarını hiç koparmadı. Onun alçakgönüllülüğü Kilisede politikaya yer bırakmadı. Sonraları hem Yunanistan’daki resmî ‘Yeni Takvim’ Kilisesi hem de onlara muhalif olan ‘Eski Takvim’ Kilisesi tarafından Aziz ilan edildi. Aziz Yuhanna Maksimoviç gibi, o da Kilise’yi zora sokan kanonsal tartışmaların üstünde bir yer edindi. 1932 yılında huzur içinde öldü.

 

2 Mart Atinada papazlık yapan Aziz Nikolas (Planas)