/ Azizlerimizin hayat hikayeleri / 2 Temmuz Aziz Yuvenalyos, Kudüs Patriği

2 Temmuz Aziz Yuvenalyos, Kudüs Patriği

2 Temmuz  Aziz Yuvenalyos, Kudüs Patriği

 

Gayretli bir üst düzey ruhban olarak, iki Ekümenik konsilde yer aldı: Nestoryus’un öğretilerinin kınandığı Efes’te yapılan Üçüncü Konsil’de. Eftihes ile Diyoskoros’un Mesih’in beşerî olmayıp ilahî olan sadece bir yapıda olduğunu savunan monofizit öğretilerinin kınandığı Kadıköy’de yapılan Dördüncü Konsil’de. Bu konsillerden sonra Kudüs’e, tahtına döndü. Fakat Diyoskoros’un müttefiklerinin kurduğu komplo ile tahtından azledildi ve yerine bir monofizit olan Theodosyus getirildi. İmparator Genç Theodosyus’un dulu olan İmparatoriçe Evdokya, başlangıçta sapkınları destekledi. Fakat doğru Ortodoks doktrininden emin olmadığı için, monofizit öğretiyi kınamış olan Aziz Stilit Simeon’a sormaya gitti ve o da İmparatoriçe’ye Konsiller’in öğretilerini desteklemek için elinden geleni yapmasını söyledi. İmparatoriçe Aziz’in söylediklerine itaat ederek yanlış Patriği kınadı ve onu tahttan indirme konusunda İmparator Markiyanos’a galip geldi. Böylece Aziz Yuvenalyos patriklik tahtına tekrar geçti. Otuz sekiz yıl Kilise’ye barış içinde hizmet etti ve çok ileri yaşta vefat etti. (458)

    Ingilizce’den türkçeye Ceviren Vasili Gelbal

 Kaynak: http://www.abbamoses.com/months/july.html

 

2 Temmuz  Aziz Yuvenalyos, Kudüs Patriği