/ Azizlerimizin hayat hikayeleri / 31 Ağustos Lindisfarne Piskoposu, Aziz Aidan

31 Ağustos Lindisfarne Piskoposu, Aziz Aidan

31 Ağustos   Lindisfarne Piskoposu, Aziz Aidan

                         
635 yılı civarında, Aziz Oswald (5 Ağustos), Northumbria Kralı, Ionia Manastırı’nın keşişlerine, onun çoğunluğu pagan olan krallığına misyonerlik çalışması yapmaları için başvurdu (Önceki misyonerlik 633 yılında Aziz Edwin’in ölümü ile son bulmuştu). Manastır’ın pederleri Aziz Aidan’ı piskopos olarak takdis etti. O da Lindisfarne adasında bir manastır kurdu (aynı zamanda onun piskoposluk makamı) ve misyonerlik yolculuklarına çıktı, her zaman yaya olarak, tüm krallık boyunca, Kral Oswald da ona sık-sık refakat etti ve tercümanı olarak hizmet etti. Büyük fakirlik içinde yaşadı, aldığı tüm hediyeleri fakirlere sadaka olarak verdi ya da köleleri ve esirleri geri almak için kullandı. Azize Hilda’nın (17 Kasım) manevi pederiydi ve Northumbria’da ilk kadın manastırlarını kurdu. 651 yılında barış içinde uyudu ve Lindisfarne’da gömüldü.
Not: O tarihte Northumbria, bugün kuzeydoğu İngiltere ve güney İskoçya olan bir Anglo-Sakson krallığıydı.

                         Ingilizceden Türkçeye çeviren Vasilis Gelbal

 

Kaynak : http://www.abbamoses.com/months/august.html

 

31 Ağustos   Lindisfarne Piskoposu, Aziz Aidan