/ Azizlerimizin hayat hikayeleri / 20 Mayıs Filipili Azize Lidya

20 Mayıs Filipili Azize Lidya

20 Mayıs Filipili Azize Lidya

 

Azize Lidya’dan, Elçilerin İşleri’nin 16. bölümünde “Lidya’nın İman Etmesi” alt başlığıyla şöyle bahsedilmektedir: “Troas’tan denize açılıp doğru Semadirek adasına, ertesi gün de Neapolis’e gittik. Oradan da bir Roma yerleşme merkezi ve Makedonya’nın o bölgesinin önemli bir kenti olan Filipi’ye geçtik. Birkaç gün bu kentte kaldık. Sept günü kent kapısından dışarı çıkıp ırmak kıyısına gittik. Orada bir dua yeri olacağını düşünüyorduk. Oturduk, orada toplanmış olan kadınlarla konuşmaya başladık. Bizi dinleyenler arasında Tiyatira kentinden Lidya adında bir kadın vardı. Mora boyanmış kumaş ticareti yapan Lidya, Tanrı’ya tapan biriydi. Pavlus’un söylediklerine kulak vermesi için Rab onun yüreğini açtı. Lidya, ev halkıyla birlikte vaftiz olduktan sonra bizi evine çağırdı. ‘Beni Rab’bin bir inanlısı kabul ediyorsanız, gelin, evimde kalın’ dedi ve bizi razı etti” (Elç. 16: 11-15). Aziz Pavlus tarafından ailesiyle birlikte vaftiz edilen Azize Lidya, Avrupa’da Hıristiyanlığa geçtiği bilinen ilk kişidir. (1. yy)

 

http://oodegr.co/tourkika/ieroi_xwroi/ekklisies_kavalas.htm

 

20 Mayıs Filipili Azize Lidya