/ Azizlerimizin hayat hikayeleri / 21 Haziran Tarsus Şehidi Aziz Julyan

21 Haziran Tarsus Şehidi Aziz Julyan

21 Haziran Tarsus Şehidi Aziz Julyan

 

Kutsal Şehit Aziz Julyan 3. yüzyılda Kilikya’nın Anadolu bölgesinde doğdu. Babası pagan bir senatör, annesi ise cesur bir Hıristiyandı. Babasının ölümünden sonra annesiyle birlikte Tarsus’a yerleşen aziz orada vaftiz olup dindar bir Hıristiyan olarak büyüdü. On sekiz yaşında geldiğinde Hıristiyanlara Diocletianus yönetiminde (284-305) korkunç bir zulüm başladı. Tutuklanan Hıristiyanların arasında Aziz Julyan da vardı. Mahkemede yargıç Maryan’ın huzuruna çıkarılan Aziz Julyan’ı inancından vazgeçirmek için epey zorladılar. Ama ne işkence ne de gözdağı onu caydırmadı, hiçbir vaat onu yolundan saptırmadı. Mesih’i reddetmeyi ve putlara kurban sunmayı asla kabul etmeyerek inancını tüm kararlılığıyla korudu. Bir yıl boyunca gittiği her yerde sorgu ve işkencelere maruz kaldı ve sonunda hapse atıldı. Oğlunun izini süren annesi onu ikna edebileceğini söyleyerek hapis ziyareti için yargıçtan izin aldı. Hapiste oğluyla üç gün geçirdi ve o süre boyunca sonuna dek dayanması için oğlunu teşvik etti. Derken Aziz Julyan yeniden yargıcın huzuruna çıkarıldı. Yargıç onun nihayet ikna edildiğini düşünüyordu, fakat annesi Rab’bi överek paganların sapkın inancını yerdi. Öfkeye kapılan yargıç kadının ayaklarının kesilmesini emretti. Sonra da Aziz Julyan’ı bağlayıp kumla ve zehirli yılanlarla dolu bir çuvala koyarak denize attılar. Azizin dalgalar tarafından kıyıya taşınan bedeni dindar bir Hıristiyan tarafından saygı içinde gömüldü (305). Şehit Julyan’ın kutsal emanetleri daha sonra Antakya’ya nakledildi.

 

 

 

Kaynak: http://www.abbamoses.com/months/june.html )

 

21 Haziran Tarsus Şehidi Aziz Julyan