/ Azizlerimizin hayat hikayeleri / 23 Kasım.Akragas piskoposu Gregor ve İkonyumlu (Konyalı) Amfilokyos

23 Kasım.Akragas piskoposu Gregor ve İkonyumlu (Konyalı) Amfilokyos

23 Kasım

 

Gregor, Sicilya’daki Akragas şehrindendi ve Hariton ile Teodoti isimli Hristiyan çiftin çocuğu olarak doğdu. Yaklaşık 685 yılında Yustinyan Rinotmitos’un krallığında ün kazandı.
Amfilokyos, Kapadokya kökenliydi ve gençliğinden itibaren çilekeşlik ve kutsal konulardaki bilgisiyle tanınmıştı. 341 yılında piskopos seçildi ve Evnomiyos ile Ruh’a karşı gelen Makedonyus’a ve Aryus destekçilerine karşı asilce mücadele verdi. 381 yılında Büyük Teodosiyos döneminde Konstantinopolis’te toplanan 150 Babanın İkinci Evrensel Konsülü’nde vardı. Uzun bir yaşam sürüp yaklaşık 395 yılında huzur içinde uyudu.

Apolytikion. Ton 4.

Atalarımızın Tanrısı, Sen ki bizlere hep hoşgörüyle muamele edersin; bizleri merhametinden mahrum etme. Ancak atalarımızın aracı dualarıyla yaşamlarımızı esenlik içinde yönet.

Kontakion. Ton 4.

Kutsal Ruh’un Kilisesi, senin ışık saçan uyuyuşunu kutlayanları parlayan hüzmelerle ışığa yönlendiriyor, saygıdeğer Baba, tamamen kutlu Gregor.

Ton 1.

Tanrı tarafından bilinip mutlak surette seçilerek tanrısal buyrukla, birçoklarının güvenliği için pek değerli bir çoban atandın. Bu nedenle, mükemmel bir Baş Kâhin olarak açıklanıp inanlıların önderi olarak Ortodoks inançla uyum içinde her sapkınlığı yok ettin.

 

23 Kasım.Akragas piskoposu Gregor ve İkonyumlu (Konyalı) Amfilokyos