/ Azizlerimizin hayat hikayeleri / 19 Haziran Mısırlı aziz Pederimiz büyük Paisios

19 Haziran Mısırlı aziz Pederimiz büyük Paisios

19 Haziran Mısırlı aziz Pederimiz büyük Paisios

                                           
300 yılları civarında Mısır’da doğdu. Bir görüm gördükten sonra annesi onu bir keşiş olarak Allah’a adadı ve Abba Pambo’nun (18 Temmuz) daha henüz bir çocukken öğrencisi oldu. Sonra onun hayatını yazan Aziz Cüce Yuhanna (9 Kasım) ile müritlik arkadaşıydılar. Çileci hayatta sivrildi ve ona birçok vahiy bağışlandı. Bir keresinde onun özellikle hürmet ettiği Peygamber Yeremya, ona göründü. Bir başka seferde ise Rab Kendisi bizzat iki Melek ile birlikte ona göründü ve ayaklarını yıkamasına izin verdi. Ayrıca ona yemeden yaşayabilme gibi özel bir hediye daha bağışlanmıştı: Sıklıkla iki hafta bir şey yemeden geçirirdi. Hatta bir defasında, Aziz Cüce Yuhanna’ya göre yetmiş gün hiçbir şey yemedi. Ona bazen çok korkunç biçimlerde bazen de ışığın melekleri gibi görünen şeytanlarla çok korkunç denemelere katlandı. Bir gün ona hepsinden üstün olan erdem hangisidir diye sorulduğunda, “Gizlilik içinde yapılmış olandır” diye yanıtladı. İleri yaşta barış içinde uyudu. Onun hala mucizeler ve şifa gerçekleştiren kutsal emanetleri Mısır’da Natrun Vadisi’ndeki Amba Bişoy Manastırı’nda bugün bile hürmet edilebilir durumdadır. (400)

Turkçeye çeviren Vasilis Gelbal

19 Haziran Mısırlı aziz Pederimiz büyük Paisios