/ Azizlerimizin hayat hikayeleri / 23 Temmuz  Peygamber Hezekiel

23 Temmuz  Peygamber Hezekiel

 

 

Peygamber Hezekiel, Mesih’in doğumundan önceki altıncı yüzyılda yaşadı. Sarir şehrinde doğdu. Levi kabilesine mensup Rahip Buzi’nin oğluydu. Kendi de bir rahip oldu. Hezekiel, Babil kralı Nebukadnezzar tarafından Kudüs’ün ikinci işgali ardından Yahudiye Kralı II. Yehoyakin ve sıradan halk ile birlikte yirmi beş yaşındayken Babil’e sürgün edildi.

 

Hezekiel Peygamber, Çebar Nehri kıyısında sürgün hayatı yaşadı. Otuz yaşındayken, İbrani ulusunun ve tüm insanlığın geleceği hakkında bir görüm gördü:

 

Peygamber, devamlı alev saçan ve ateşin ortasında tunçtan parlak ışık saçan bir bulut gördü. İnsan biçiminde, ancak dört yüzlü dört yaratık gördü (Hez. 1:6). Her birinin önünde insan yüzü, sağında aslan yüzü, solunda öküz yüzü ve arkasında kartal yüzü vardı (Hez. 1:10). Bu yaratıkların altlarında birer tekerlek vardı ve her tekerleğin kenarı gözlerle doluydu.

 

Bu yaratıkların başlarının üzerinde kristal gibi parıldayan bir gök kubbe vardı. Gökkubbenin üzerinde, görünüşte tahtı andıran parlak safirle donatılmış bir kürsü vardı. Bu tahtın üzerinde bir insan silüeti vardı ve O’nun çevresinde bir gökkuşağı vardı (Hez. 1:4-28).

 

Kadim Kilise Babalarının açıklamasına göre, safir taht üzerindeki insan sureti, Tanrı’nın yaşayan Tahtı olan En Kutsal Bakire Meryem’den Tanrı’nın Oğlu’nun Beden Almasının habercisidir. Dört yaratık, dört Resul Müjdeci’nin alametleridir: bir insan (Aziz Matta), bir aslan (Aziz Markos), bir öküz (Aziz Luka) ve bir kartal (Aziz Yuhanna); çok gözlü çark ise, dünyanın tüm ulusları ile bu nurun paylaşılacağını belirtir.

 

Kutsal Peygamber korkudan yere düştü, ama Tanrı’nın sesi ona ayağa kalkmasını emretti. Rab’bin onu İsrail ulusuna vaaz etmesi için gönderdiği söylendi.

 

Hezekiel Peygamber, Babil’de tutsak olan İsrail halkına, Tanrı’yasadık kalmadıkları için karşılaşacakları sıkıntıları haber verdi. Peygamber aynı zamanda yurttaşları için güzel zamanlar geleceğini ve onların Babil’den dönüp, Yeruşalim Tapınağı’nı onaracaklarını önceden bildirdi.

 

Gaddar bir İbrani prensini putperestlikle suçladığı için idama mahkum edildi. Vahşi atlara bağlanıp çekiştirilerek parçalandı. Yüksek kurul üyeleri parçaları toplayıp gömdü.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 Temmuz  Peygamber Hezekiel