/ Azizlerimizin hayat hikayeleri / 1 Aralık Kutsal Peygamber Naum

1 Aralık Kutsal Peygamber Naum

1 Aralık Kutsal Peygamber Naum

Simeon aşiretinden bir Celileliydi. İsmini taşıyan Eski Ahit kitabı, Asur başkenti Nineveh’nin Medler tarafından yıkılışını ve Yehuda Krallığı’nın geri dönüşünü önceden bildirir; bunların tümü de gerçekleşmiştir. Naum, İkincil Peygamberlerin yedincisidir. Rab’de uyumuştur. İsmi “teselli”, “sükun” anlamına gelir.

Peygamberlerden beşi (Naum, Habbakuk, Zepaniya, Haggai ve Daniel) Aralık ayında anılır. Zamanında On İki Peygamber Yortusu 4 Aralık günü Diriliş Kilisesi’nde kutlanırdı, ancak bu yortu artık takvimde yer almamaktadır. Mesih’in Doğumu’na yaklaşan günler, İsrail’den geriye kalan bir çok imanlının anmasını içerir, hepsinin beklentileri Mesih’in doğuşuyla gerçekleşmiştir. (İ.Ö. 7. yy)

Apolytikion. Ton 2.

Ey Rab, Peygamberin Naum’un hatırasını kutlarken onun aracılığıyla Sana yalvarıyoruz: ruhlarımızı kurtar.

Kontakion. Ton 4.

Kutsal Ruh ile aydınlanmış pak kalbin, görkemle parlayan peygamberliğin kutsal bir  

kabıydı; çünkü çok uzaktaki şeyleri yakınındaymış gibi gördün. Bu nedenle sana

saygılar sunuyoruz, pek yüce kutlu Naum.

Çeviren: Sinan

1 Aralık Kutsal Peygamber Naum