/ Azizlerimizin hayat hikayeleri / 25 Nisan Kutsal Havari Markus

25 Nisan Kutsal Havari Markus

25 Nisan Kutsal Havari Markus

 

Aziz Markus, Libya sınırları içinde yer alan Pentapolis’teki Kireneli bir putperestti.

Kutsal Havari Petrus sayesinde Mesih imanını benimsemiş ve Aziz Petrus’u Roma’ya kadar izlemişti. Oradayken Aziz Petrus’un teşviki ve orada yaşayan Hıristiyanların talebiyle İncil’i Yunanca olarak yazdı. Sonra Mısır’a yaptığı gezide İncil’i vaaz etti ve İskenderiye’deki kilisede ilk kez kabul ettirdi. Bu vaazları anlamak istemeyen Putperestler onu yakalayıp iple bağladıktan sonra kayalara çarpıp ruhunu teslim edinceye dek sokaklarda sürüklediler. Yaklaşık 68 yılında şehit olarak hayata gözlerini yumduğu söylenmektedir. Aziz Markus kutsal ikonalarda, yanında Ezekiel’de (1:10) bahsedilen bir aslanla ve Mesih’in krallık makamında tasvir edilir, Lyonslu Aziz Irenaeus’un da yazdığı gibi. (68?) (Büyük Horologion)

 

25 Nisan Kutsal Havari Markus