/ Azizlerimizin hayat hikayeleri / 26 Aralık Pek kutsal Tanrıdoğuranın Anılması ve Sardis piskoposu Şehit Efthimiyos.

26 Aralık Pek kutsal Tanrıdoğuranın Anılması ve Sardis piskoposu Şehit Efthimiyos.

 

26 Aralık Pek kutsal Tanrıdoğuranın Anılması ve Sardis piskoposu Şehit Efthimiyos

26 Aralık Pek kutsal Tanrıdoğuranın Anılması ve Sardis piskoposu Şehit Efthimiyos.

Tanrıdoğurana övgü söylemek için bu bir araya gelişimiz özellikle Tanrı’nın Oğlunu ve Sözünü doğayı aşan bir şekilde doğurmuş ve insanlığın kurtuluşunun aracısı olmuş olduğundan Meryem’e layıktır. 

Tanrısal Eftimiyos 787 yılında katıldığı ve İznik’te toplanmış ikinci konsül olan 7. Ekümenik Konsül sırasında ün kazandı. Kutsal ikonlara gösterdiği saygı yüzünden piskoposluk tahtından indirilmiş ve zincirlerle kırbaçlara katlanmış şekilde Bitinya’nın Akriti denen uzak bir köşesinde şehit edildi; oraya 820-829 yılları arasında hüküm süren Mikhail Travlos tarafından sürgün edilmişti.

Apolytikion. Ton 4.

Senin doğuşun, ey Tanrımız Mesih, bilgelik ışığını dünyamızın üzerinde parlattı; çünkü yıldızlara tapmış olanlar doğuşun sayesinde bir yıldız tarafından Doğruluk Güneşi olan Sana tapmaya ve Senin yücelerden gelen Günün İlk Işığı olduğunu anlamaya yönlendirildiler. Ey Rab, yücelik Sana!

Kontakion. Ton 6.

Sabahyıldızından önce Baba’dan annesiz şekilde doğmuş olan, bugün yeryüzünde senden babasız bir şekilde beden aldı. Bu nedenle bir Yıldız, sevindirici haberi Yıldızbilimcilere getirirken Çobanlar Meleklerle birlikte senin tohumsuz doğuruşuna övgüler söylüyor, ey kayra dolu.

 

 

26 Aralık Pek kutsal Tanrıdoğuranın Anılması ve Sardis piskoposu Şehit Efthimiyos.