/ Azizlerimizin hayat hikayeleri / 27 Ağustos Etiyopyalı Hadım

27 Ağustos Etiyopyalı Hadım

27 Ağustos Etiyopyalı Hadım

Kraliçe’nin Kölesi Etiyopyalı Hadım Djan Darada / 17 Ocak ve 9 Ağustos tarihlerinde anılır

Vaftizinin elçi Filippos tarafından gerçekleştirildiğini Resuller’in İşleri mektubunun 8. bölümünde okuruz. Hikayenin anlatısına göre, adam bir yandan Yeşaya’nın peygamberlik sözlerini okurken diğer bir yandansa arabayla, ibadet için Yeruşalim’e doğru yolculuk ediyordu. Eve döndü(“sevinerek” R.İ 8:39 özellikle belirtir) ve kendi ata topraklarında Mesih İsa’nın müjdesini duyurmaya başladı. Kadim Etiyopya kilisesinn ortaya çıkışına dair izler, onun misyon hareketlerine dayanır. İlerleyen zamanda şehit edilerek öldürülmüştür.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 Ağustos Etiyopyalı Hadım