/ Azizlerimizin hayat hikayeleri / 29 Şubat Saygıdeğer Babamız Romalı Kassianus

29 Şubat Saygıdeğer Babamız Romalı Kassianus

29 Şubat Saygıdeğer Babamız Romalı Kassianus

Aziz Kasianos Roma’da dindar ve tanınmış bir ailede doğdu. Ailesi onu Rab’bin öğütleriyle ve terbiyesiyle yetiştirdi. Daha çocukken Aziz insanlarla tanışması ve onlarla olan yaşanmışlıklari kişiliğinin ve hayat tarzının şekillenmesinde büyük rol oynadı. Felsefe ve astronomi eğitimi gördü, Kitab-ı Mukaddes’i ve Aziz Pederlerin eserlerini okuyup inceledi. Aziz münzevilik yolunu izledi ve bir skitide rahip oldu. Ayrıca Thivaida, Nitria, Anadolu ve Kapadokya manastırlarını ziyaret etti. Aziz Kasianos esenlik içinde vefat etti. 

Apolytikion. Ton 4.

Tanrı’nın sureti sende bozulmadan korundu, ey Baba; çünkü çarmıhı yüklendin ve Mesih’i izledin ve geçici olduğu için bedeni hor görmeyi ve ölümsüz olan ruhu korumayı eylemlerinle bize öğrettin. Bu nedenle, ey Kutsal Yuhanna Kassiyanus, ruhun Meleklerle seviniyor.

Kontakion. Ton 1.

Sözlerin, tutku ve zevklerin pis kokusunu dağıtarak etrafa göksel tarçının tatlılığını yayıyor; ancak insanları yücelere ulaştıran Ruh’taki yükselişleri, sağduyunun ve ölçülülüğünün hoş kokusuyla tanıtıyor. Ey doğru Baba Yuhanna Kassiyanos, keşişlerin Tanrı tarafından gönderilmiş rehberi.

29 Şubat Saygıdeğer Babamız Romalı Kassianus